Kanji Version 13
logo

  

  

kinh [Chinese font]   →Tra cách viết của 經 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 13 nét - Bộ thủ: 糸
Ý nghĩa:
kinh
phồn thể

Từ điển phổ thông
1. dây vải
2. kinh sách
3. trải qua, chịu đựng
Từ điển trích dẫn
1. (Danh) Đạo thường, đạo đức pháp luật đã định không thể đổi được. ◎Như: “thiên kinh địa nghĩa” cái đạo thường như trời đất không thể di dịch được.
2. (Danh) Sách vở có giá trị đặc thù, vốn được coi trọng là phép tắc, khuôn mẫu. ◎Như: “Thi Kinh” , “Thư Kinh” , “Hiếu Kinh” .
3. (Danh) Sách của các tôn giáo. ◎Như: kinh Phật có: “Lăng Nghiêm Kinh” , “Lăng Già Kinh” , “Bát Nhã Kinh” .
4. (Danh) Sách về các khoa văn chương, sự vật, nghề nghiệp. ◎Như: “ngưu kinh” sách xem tường trâu và chữa trâu, “mã kinh” sách xem tường ngựa và chữa ngựa, “trà kinh” sách về trà, “san hải kinh” sách về núi non biển cả.
5. (Danh) Đường dọc, sợi dọc.
6. (Danh) Về đường sá thì hướng nam bắc gọi là “kinh” , hướng đông tây gọi là “vĩ” .
7. (Danh) Về khoảng trời không và quả đất thì lấy con đường nam bắc cực chính giao với xích đạo là “kinh”. ◎Như: “kinh tuyến” theo hướng nam bắc, “vĩ tuyến” theo hướng đông tây.
8. (Danh) Kinh mạch, sách thuốc chia 12 kinh phân phối với các tạng phủ.
9. (Động) Chia vạch địa giới.
10. (Động) Sửa sang, coi sóc. ◎Như: “kinh lí” sửa trị.
11. (Động) Làm, mưu hoạch. ◎Như: “kinh doanh” mưu tính làm việc, mưu hoạch phát triển kinh tế, “kinh thương” buôn bán.
12. (Động) Chịu đựng. ◎Như: “kinh đắc khởi khảo nghiệm” đã chịu đựng được thử thách.
13. (Động) Qua, trải qua. ◎Như: “thân kinh bách chiến” thân trải qua trăm trận đánh, “kinh thủ” qua tay (đích thân làm).
14. (Động) Thắt cổ. ◎Như: “tự kinh” tự tử, tự thắt cổ chết. ◇Liêu trai chí dị : “Nhất nhật Trần mộ quá hoang lạc chi khư, văn nữ tử đề tùng bách gian, cận lâm tắc thụ hoành chi hữu huyền đái, nhược tương tự kinh” , , , (A Hà ) Một hôm trời chiều, Trần đi qua một nơi hoang vắng, nghe tiếng người con gái khóc trong đám tùng bách, đến gần thấy dải lưng treo trên cành ngang, như là chực tự thắt cổ.
15. (Tính) Bình thường, tầm thường. ◎Như: “hoang đản bất kinh” hoang đường không bình thường.
16. (Phó) Thường hay. ◎Như: “tha kinh thường đầu thống” anh ấy thường hay đau đầu.
Từ điển Thiều Chửu
① Thường, đạo đức pháp luật đã định không thể đổi được gọi là kinh, như thiên kinh địa nghĩa nói cái đạo thường như trời đất không thể di dịch được.
② Kinh sách, như Kinh Thi , Kinh Thư , Hiếu Kinh , v.v. Sách của các tôn giáo cũng gọi là kinh, như kinh Phật có các kinh: Lăng Nghiêm , Lăng Già , Bát Nhã , v.v. Các sách về các khoa lặt vặt cũng gọi là kinh, như ngưu kinh sách xem tướng trâu và chữa trâu, mã kinh sách xem tướng ngựa và chữa ngựa, v.v.
③ Ðường dọc, sợi thẳng.
④ Sửa, như kinh lí sửa trị, kinh doanh sửa sang, v.v.
⑤ Qua, kinh lịch trải qua, kinh thủ qua tay, v.v.
⑥ Thắt cổ, như tự kinh tự tử, tự thắt cổ chết.
⑦ Kinh nguyệt , đàn bà mỗi tháng máu giàn ra một kì, đúng kì không sai nên gọi là kinh.
⑨ Chia vạch địa giới.
⑩ Kinh mạch, sách thuốc chia 12 kinh phân phối với các tạng phủ.
⑪ Về đường sá thì phía nam bắc gọi là kinh , phía đông tây gọi là vĩ .
⑫ Về khoảng trời không và quả đất thì lấy con đường nam bắc cực chính giao với xích đạo là kinh. Như kinh tuyến theo hướng nam bắc, vĩ tuyến theo hướng đông tây.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Dọc, đường dọc, sợi thẳng: Sợi dọc;
② (y) Mạch máu, kinh mạch: Mạch máu;
③ (địa) Kinh độ, kinh tuyến: 110 110 độ kinh (tuyến) đông;
④ Sửa, sửa sang, phụ trách, làm, quản lí: Phụ trách công việc hành chính; Sửa trị; Sửa sang;
⑤ Thường: Thường xuyên;
⑥ (Sách) kinh: Kinh thánh; Tụng kinh;
⑦ Kinh nguyệt: Hành kinh;
⑧ Qua, trải qua: Năm này qua năm khác;
⑨ Chịu, chịu đựng: Không chịu nổi; Đã chịu đựng được thử thách;
⑩ (văn) Thắt cổ: Tự thắt cổ chết;
⑪ (văn) Chia vạch địa giới;
⑫ (văn) Hướng nam bắc (đối với vĩ là hướng đông tây);
⑬ [Jing] (Họ) Kinh.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Sợi tơ dọc trên khung cửi, trong khổ vải — Đường dọc theo chiều Bắc Nam trên bản đồ — Thường. Luôn có — Sách vở do thánh hiền trước tác — Trải qua, đi qua — Sắp đặt cho yên — Đường mạch đi trong thân thể — Chỉ sự thất tháng của phụ nữ.
Từ ghép
a di đà kinh • a hàm kinh • á thái kinh hiệp tổ chức • ba kinh • bất kiến kinh truyện • bất kinh • bất kinh sự • bất kinh tâm • bất kinh ý • bế kinh • bí kinh • chánh trị kinh tế học • chẩm kinh tạ thư • chân kinh • chấp kinh • chấp kinh tòng quyền • chuyên kinh • dĩ kinh • dịch kinh phu thuyết • đại tạng kinh • điều kinh 調 • động kinh • khai kinh • kinh bang • kinh cửu • kinh doanh • kinh dương vương • kinh điển • kinh độ • kinh giải • kinh giáo • kinh học • kinh kì • kinh lí • kinh lịch • kinh lịch • kinh luân • kinh luyện • kinh lược • kinh mạch • kinh nghĩa • kinh nghiệm • kinh nguyệt • kinh niên • kinh phí • kinh quá • kinh quốc • kinh quyền • kinh tài • kinh tế • kinh thuỷ • kinh truyện • kinh tuyến • kinh viện • lăng già kinh • lăng nghiêm kinh • loạn kinh • lục kinh • minh kinh • nghĩ kinh • nghiệp kinh • ngũ kinh • nguyệt kinh • niệm kinh • phản kinh • phật kinh • tam tự kinh • tằng kinh • thánh kinh • thần kinh • thường kinh • trị kinh • tụng kinh • vũ kinhPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書