Kanji Version 13
logo

  

  

lễ [Chinese font]   →Tra cách viết của 禮 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 17 nét - Bộ thủ: 示
Ý nghĩa:
lễ
phồn thể

Từ điển phổ thông
lễ nghi
Từ điển trích dẫn
1. (Danh) Nghi thức trong đời sống xã hội (do quan niệm đạo đức và phong tục tập quán hình thành). ◎Như: “hôn lễ” nghi thức hôn nhân, “tang lễ” nghi tiết về tang chế, “điển lễ” điển pháp nghi thức.
2. (Danh) Phép tắc, chuẩn tắc, quy phạm. ◇Lễ Kí : “Phù lễ giả, sở dĩ định thân sơ, quyết hiềm nghi, biệt đồng dị, minh thị phi dã” , , , , (Khúc lễ thượng ) Lễ, đó là để định thân hay sơ, xét sự ngờ vực, phân biệt giống nhau và khác nhau, tỏ rõ đúng và sai.
3. (Danh) Thái độ và động tác biểu thị tôn kính. ◎Như: “lễ nhượng” thái độ và cử chỉ bày tỏ sự kính nhường, “tiên lễ hậu binh” trước đối xử ôn hòa tôn kính sau mới dùng võ lực. ◇Tam quốc diễn nghĩa : “Lưu Bị viễn lai cứu viện, tiên lễ hậu binh, chủ công đương dụng hảo ngôn đáp chi” , , (Đệ thập nhất hồi) Lưu Bị từ xa lại cứu, trước dùng lễ sau dùng binh, chúa công nên lấy lời tử tế đáp lại.
4. (Danh) Tên gọi tắt của “Lễ Kí” .
5. (Danh) Kinh điển của nhà Nho. § Ghi chú: Từ nhà Hán về sau gọi chung “Chu Lễ” , “Nghi Lễ” và “Lễ Kí” là “Tam lễ” .
6. (Danh) Vật biếu tặng, đồ vật kính dâng. ◎Như: “lễ vật” tặng vật dâng biếu để tỏ lòng tôn kính, “hiến lễ” dâng tặng lễ vật.
7. (Danh) Họ “Lễ”.
8. (Động) Tế, cúng. ◇Nghi lễ : “Lễ san xuyên khâu lăng ư Tây môn ngoại” 西 (Cận lễ ) Tế núi sông gò đống ở ngoài cửa Tây.
9. (Động) Tôn kính, hậu đãi. ◇Lễ Kí : “Lễ hiền giả” (Nguyệt lệnh ) Tôn kính hậu đãi người hiền.
Từ điển Thiều Chửu
① Lễ, theo cái khuôn mẫu của người đã qua định ra các phép tắc, từ quan, hôn, tang, tế cho đến đi đứng nói năng đều có cái phép nhất định phải như thế gọi là lễ.
② Kinh Lễ.
③ Ðồ lễ, nhân người ta có việc mà mình đưa vật gì tặng gọi là lễ.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Lễ, lễ nghĩa: Lễ tang;
② Lễ phép, chào: Lễ phép; Lịch sự lễ phép; Kính chào;
③ (văn) Tôn kính;
④ Tặng phẩm, quà: Lễ mọn tình thâm;
⑤ Sách Chu lễ, Nghi lễ và Lễ kí;
⑥ [Lê] (Họ) Lễ.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Thờ phượng quỷ thần, tức tế lễ, cúng lễ — Cách bày tỏ sự kính trọng. Cách cư xử đẹp đẽ — Đồ vật đem biếu người khác để bày tỏ lòng kính trọng — Tên ba bộ sách của Trung Hoa thời cổ, quy định cách đối xử giữa người này với người khác, tức là các bộ Lễ kí, Chà lễ và Nghi lễ.
Từ ghép
âm lễ • ân lễ • bác văn ước lễ • bội lễ • cát lễ • cận lễ • câu lễ • chấp lễ • chế lễ • cửu lễ • đáp lễ • điển lễ • gia lễ • hôn lễ • hôn lễ • hung lễ • kháng lễ • kính lễ • lễ bái • lễ bộ • lễ đường • lễ giáo • lễ nghi • lễ nhạc • lễ nhượng • lễ pháp • lễ phục • lễ tâm • lễ vật • lục lễ • miễn lễ • nghi lễ • phi lễ • quan lễ • quân lễ • sám lễ • sảo lễ • sính lễ • tạ lễ • tán lễ • tang lễ • tẩm lễ • tân lễ • tẩy lễ • tế lễ • thất lễ • thi lễ • thi lễ • thọ lễ • thủ lễ • vi lễ • việt lễ • vô lễPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書