Kanji Version 13
logo

  

  

yết [Chinese font]   →Tra cách viết của 揭 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 12 nét - Bộ thủ: 手
Ý nghĩa:
khế
phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Chánh
(văn) Vén áo lội qua sông: Nước sâu thì bận cả áo lội qua, nước cạn thì vén áo lội qua (Thi Kinh: Bội phong, Bào hữu khổ diệp).

yết
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
1. bóc, mở
2. vạch trần, phơi bày
Từ điển trích dẫn
1. (Động) Giơ cao, dựng lên. ◎Như: “yết can khởi sự” 竿 dựng cờ nổi lên, “cao yết nghĩa kì” giơ cao cờ nghĩa. ◇Chiến quốc sách : “Ư thị thừa kì xa, yết kì kiếm, ngộ kì hữu viết: Mạnh Thường Quân khách ngã” , , : (Tề sách tứ ) Vậy là (Phùng Huyên ) ngồi xe, giơ cao thanh gươm, gặp bạn bè bảo rằng: Ông Mạnh Thường Quân đãi ta vào bậc khách.
2. (Động) Tỏ lộ, phơi ra, vạch ra. ◎Như: “yết lộ” vạch rõ, “yết đoản” vạch ra khuyết điểm, “yết để” lật tẩy, “yết hiểu” công bố, “yết thị” thông báo.
3. (Động) Mở, kéo, lôi. ◎Như: “yết mạc” vén màn (khánh thành), mở màn, “yết oa cái” mở vung nồi.
4. (Động) Bóc, cất, lấy đi. ◎Như: “yết cao dược” bóc thuốc cao, “yết hạ bích báo” bóc báo tường xuống.
5. (Động) Gánh, vác. ◇Trang Tử : “Nhiên nhi cự đạo chí, tắc phụ quỹ yết khiếp đam nang nhi xu” , (Khư khiếp ) Thế nhưng bọn trộm lớn đến, thì đội hòm gánh tráp khoác đẫy mà chạy.
6. (Danh) Tiêu biểu, mẫu mực. ◇Quách Phác : “Nga Mi vi Tuyền Dương chi yết” (Giang phú ) Núi Nga Mi là tiêu biểu của Tuyên Dương.
7. (Danh) Họ “Yết”.
8. Một âm là “khế”. (Động) Xăn áo, vén áo. ◇Thi Kinh : “Thâm tắc lệ, Thiển tắc khế” , (Bội phong , Bào hữu khổ diệp ) Nước sâu thì mặc cả áo lội qua, Nước cạn thì vén áo lội qua.
Từ điển Thiều Chửu
① Giơ cao, dựng lên. Như yết can khởi sự 竿 dựng cờ nổi lên.
② Bảo cho rõ, như yết thị .
③ Tỏ lộ, phơi ra.
④ Gánh, vác.
⑤ Tiêu chuẩn (làm mẫu mực).
Từ điển Trần Văn Chánh
① Lấy... đi, cất... đi, dẹp... đi, bỏ, bóc...: Cất (lấy) bức tranh trên tường đi; Bóc biểu ngữ này đi;
② Mở: Mở vung nồi;
③ Vạch, lật tẩy, phơi bày ra, bảo cho rõ: Vạch khuyết điểm của người ta;
④ (văn) Giơ cao, dựng lên: 竿 Dựng gậy làm cờ, dân chúng khắp nơi tụ đến (Bình Ngô đại cáo);
⑤ (văn) Cầm: 使 Cầm phù tiết đi sứ (Hán thư);
⑥ (văn) Vác, khiêng;
⑦ (văn) Cột mốc;
⑧ [Jie] (Họ) Yết.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Giơ cao lên. Đưa cao lên — Bày tỏ ra — Nắm giữ — Gánh vác — Rễ cây lộ ra khỏi mặt đất.
Từ ghép
biểu yết • niêm yết • yết bảng • yết can • yết dương • yết hiểu • yết hiểu • yết kiêu • yết mạc • yết phát • yết phát • yết thị 巿 • yết thị • yết thiếp • yết thiếp • yết yếtPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書