Kanji Version 13
logo

  

  

mãng, mạnh [Chinese font]   →Tra cách viết của 孟 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 8 nét - Bộ thủ: 子
Ý nghĩa:
mãng
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
bộp chộp, lỗ mãng
Từ điển trích dẫn
1. (Tính) Trưởng, cả (lớn nhất trong anh em, chị em). ◇Khổng Dĩnh Đạt : “Mạnh, trọng, thúc, quý, huynh đệ tỉ muội trưởng ấu chi biệt tự dã” , , , , (Chánh nghĩa ) Mạnh, trọng, thúc, quý: là chữ phân biệt anh em chị em lớn nhỏ vậy. § Ghi chú: Có sách ghi: con trai trưởng dòng đích gọi là “bá” , con trai trưởng dòng thứ gọi là “mạnh” .
2. (Danh) Tháng đầu mỗi mùa. ◎Như: “mạnh xuân” tháng giêng (đầu mùa xuân), “mạnh hạ” tháng tư (đầu mùa hè).
3. (Danh) Nói tắt tên “Mạnh Tử” hoặc sách của “Mạnh Tử” . ◎Như: “Khổng Mạnh” , “luận Mạnh” .
4. (Danh) Họ “Mạnh”.
5. Một âm là “mãng”. (Tính) Lỗ mãng, khoa đại. ◎Như: “mãng lãng” lỗ mãng, thô lỗ. ◇Liêu trai chí dị : “Yển ngọa không trai, thậm hối mãng lãng” , (Cát Cân ) Nằm bẹp trong phòng trống, rất hối hận là mình đã xử sự lỗ mãng.
Từ điển Thiều Chửu
① Lớn, con trai trưởng dòng đích gọi là bá , con trai trưởng dòng thứ gọi là mạnh .
② Mới, trước. Tháng đầu mùa gọi là mạnh nguyệt , như tháng giêng gọi là tháng mạnh xuân , tháng tư gọi là tháng mạnh hạ , v.v.
③ Cố gắng, mạnh tấn gắng gỏi tiến lên.
④ Một âm là mãng. Mãng lãng bộp chộp, lỗ mỗ. Tả cái dáng không tinh tế, không thiết thực.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Mãng lãng : Quê kệch, vụng về — Một âm là Mạnh. Xem Mạnh.
Từ ghép
mãng lãng

mạnh
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
1. tháng đầu một quý
2. cả, lớn (anh)
Từ điển trích dẫn
1. (Tính) Trưởng, cả (lớn nhất trong anh em, chị em). ◇Khổng Dĩnh Đạt : “Mạnh, trọng, thúc, quý, huynh đệ tỉ muội trưởng ấu chi biệt tự dã” , , , , (Chánh nghĩa ) Mạnh, trọng, thúc, quý: là chữ phân biệt anh em chị em lớn nhỏ vậy. § Ghi chú: Có sách ghi: con trai trưởng dòng đích gọi là “bá” , con trai trưởng dòng thứ gọi là “mạnh” .
2. (Danh) Tháng đầu mỗi mùa. ◎Như: “mạnh xuân” tháng giêng (đầu mùa xuân), “mạnh hạ” tháng tư (đầu mùa hè).
3. (Danh) Nói tắt tên “Mạnh Tử” hoặc sách của “Mạnh Tử” . ◎Như: “Khổng Mạnh” , “luận Mạnh” .
4. (Danh) Họ “Mạnh”.
5. Một âm là “mãng”. (Tính) Lỗ mãng, khoa đại. ◎Như: “mãng lãng” lỗ mãng, thô lỗ. ◇Liêu trai chí dị : “Yển ngọa không trai, thậm hối mãng lãng” , (Cát Cân ) Nằm bẹp trong phòng trống, rất hối hận là mình đã xử sự lỗ mãng.
Từ điển Thiều Chửu
① Lớn, con trai trưởng dòng đích gọi là bá , con trai trưởng dòng thứ gọi là mạnh .
② Mới, trước. Tháng đầu mùa gọi là mạnh nguyệt , như tháng giêng gọi là tháng mạnh xuân , tháng tư gọi là tháng mạnh hạ , v.v.
③ Cố gắng, mạnh tấn gắng gỏi tiến lên.
④ Một âm là mãng. Mãng lãng bộp chộp, lỗ mỗ. Tả cái dáng không tinh tế, không thiết thực.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Tháng đầu trong một mùa: Tháng đầu mùa; Tháng đầu xuân (tháng giêng);
② Người con cả (của dòng thứ);
③ (văn) Cố gắng: Gắng gỏi tiến lên;
④ [Mèng] (Họ) Mạnh.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Gắng sức — Bắt đầu. Khởi đầu — Dài. Lâu dài — Họ người. Td: Mạnh tử — Tên người, tức Phạm Sư Mạnh, danh sĩ đời Trần, tự là Nghĩa Phu, hiệu là Uý Trai, biệt hiệu là Hiệp Thạch, người làng Hiệp thạch, phủ Kinh môn, tỉnh Hải dương Bắc phần Việt Nam, học trò Chu Văn An, trả thời ba đời vua Minh Tông, Hiến Tông và Dụ Tông, làm quan tới chức Nhập nội Hành khiển ( tương đương với thủ tướng ngày nay ), từng đi sứ Trung Hoa Năm 1345 tác phẩm thơ chữ Hán có Hiệp thạch tập.
Từ ghép
khổng mạnh • mạnh đông • mạnh hạ • mạnh kha • mạnh lãng • mạnh mẫu • mạnh nguyệt • mạnh thu • mạnh trọng quý • mạnh tử • mạnh xuânPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書