Kanji Version 13
logo

  

  

vinh [Chinese font]   →Tra cách viết của 榮 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 14 nét - Bộ thủ: 木
Ý nghĩa:
vinh
phồn thể

Từ điển phổ thông
vinh, vinh dự, vinh hoa
Từ điển trích dẫn
1. (Tính) Tươi tốt, phồn thịnh, đông đúc.
2. (Tính) Giàu sang, hiển đạt. ◎Như: “vinh diệu” 耀 vẻ vang, “vinh hoa phú quý” giàu có vẻ vang.
3. (Phó) Vẻ vang. ◎Như: “ý cẩm vinh quy” mặc áo gấm vẻ vang trở về.
4. (Danh) Phần hai đầu mái nhà cong lên.
5. (Danh) Máu. ◎Như: “vinh vệ” “vinh” là máu, “vệ” là khí.
6. (Danh) Hoa. ◇Văn tuyển : “Phàn điều chiết kì vinh, Tương dĩ di sở tư” , (Đình trung hữu kì thụ ) Vin nhánh hái hoa (của cây lạ trong sân), Đem tặng người mà ta thương nhớ.
7. (Danh) Cây “vinh”, tên riêng của cây đồng.
8. (Danh) Họ “Vinh”.
Từ điển Thiều Chửu
① Mái cong.
② Tươi tốt.
③ Vẻ vang, như vinh diệu 耀, vinh hoa , v.v.
④ Máu, như vinh vệ vinh là máu, vệ là khí.
⑤ Cây vinh, tên riêng của cây đồng.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Tốt tươi: Mùa xuân tốt tươi, mùa đông khô héo; Vươn lên vùn vụt, phơi phới đi lên;
② Thịnh vượng: Phồn vinh; Vinh hoa, hiển vinh;
③ Vinh quang: Vinh quang, vẻ vang; Vinh hạnh, vẻ vang và may mắn;
④ (thực) Cây vinh;
⑤ (văn) Mái cong;
⑥ (y) Máu: Máu và khí;
⑦ [Róng] (Họ) Vinh.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Hai đầu mái nhà cong lên — Một tên chỉ cây ngô đồng — Nói về cây cối tươi tốt xum xê — Nhiều. Thịnh — Vẻ vang sung sướng. Thơ Nguyễn Công Trứ: » Ra trường danh lợi vinh liền nhục, Vào cuộc trần ai khốc lộn cười «.
Từ ghép
ân vinh • cầu vinh • hiển vinh • hư vinh • phiền vinh • phồn vinh • phu quý phụ vinh • phù vinh • quang vinh • vinh diệu 耀 • vinh dự • vinh hạnh • vinh hiển • vinh hoa • vinh hoạch • vinh huân • vinh khô • vinh nhục • vinh quang • vinh quy • vinh thăngPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書