logo

  

修身斉家治国平天下

Cách nói tương đồng: 修身・斉家・治国・平天下
Ý nghĩa: tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ
Giải thích:
Cách đọc: しゅうしんせいかちこくへいてんか
Tiếng Việt: tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ


Phương Mai Từ Điển 芳梅辞典 ★ ユリカ辞書 Yurica Jisho. Beta Version