Câu hỏi trắc nghiệm luyện thi tiếng Nhật JLPT trình độ N1~N5

Chọn trình độ dưới đây để luyện 20 câu trắc nghiệm mỗi ngày. Choose JLPT level to practice↓↓↓

TỔNG 15.734 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIẾNG NHẬT!

Luyện, luyện nữa, luyện mãi! Luyện trọn đời miễn phí. “Bạn chỉ thất bại khi bạn ngừng cố gắng”!

Đủ mọi trình độ từ N5 tới N1 (JLPT)

Giao diện siêu dễ nhìn trên smartphone

Thấy ngay kết quả đúng sai khi làm xong mỗi câu mà không cần làm hết cả bài (tiết kiệm thời gian)

Luyện theo chủ đề kanji, từ vựng, ngữ pháp,.. (sắp ra mắt)

Câu hỏi không trùng, đáp án chính xác nhất trên mạng

待てば海路の日和あり(Từ từ rồi khoai sẽ nhừ)
...sẽ có luyện theo chủ đề kanji, từ vựng, ngữ pháp, ...

Bài quiz từ vựng tiếng Nhật đầy đủ, cả âm Nhật lẫn âm Hán Việt!!

2000 từ vựng N1 thiết yếu để thi năng lực Nhật ngữ (40 bài quiz)

1834 từ vựng N2 thiết yếu để thi năng lực Nhật ngữ (37 bài quiz)

1871 từ vựng N3 thiết yếu để thi năng lực Nhật ngữ (37 bài quiz)

634 từ vựng N4 thiết yếu để thi năng lực Nhật ngữ

669 từ vựng N5 thiết yếu để thi JLPT

SẮP RA MẮT: ĐÁM MÂY NGỮ PHÁP N1, N2, N3, N4, N5


219 mẫu ngữ pháp N1, 198 mẫu ngữ pháp N2, 121 mẫu ngữ pháp N3, 99 mẫu ngữ pháp N4, 42 mẫu ngữ pháp N5 có thể xem ở phiên bản cũ.

Contact me: 09.6211.6987