Kanji Version 13
logo

  

  

lỗ [Chinese font]   →Tra cách viết của 魯 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 15 nét - Bộ thủ: 魚
Ý nghĩa:
lỗ
phồn thể

Từ điển phổ thông
1. chậm chạp
2. thô lỗ
3. đần độn
4. nước Lỗ
Từ điển trích dẫn
1. (Tính) Đần độn, tư chất không được sáng suốt lanh lợi. ◇Luận Ngữ : “Sài dã ngu, Sâm dã lỗ, Sư dã phích, Do dã ngạn” , , , (Tiên tiến ) (Cao) Sài ngu, (Tăng) Sâm chậm lụt, Sư (Tử Trương) thiên lệch, Do (Tử Lộ) thô lậu.
2. (Danh) Nước “Lỗ” , thuộc vùng Sơn Đông bây giờ. ◇Nguyễn Du : “Hà xứ thánh hiền tùng bách hạ? Biệt thành huyền tụng Lỗ Trâu dư” , (Đông lộ ) Dưới cây tùng cây bá, thánh hiền ở nơi nào? Trong thành nước Lỗ nước Trâu, tiếng đàn tiếng đọc sách vẫn còn lưa.
Từ điển Thiều Chửu
① Ðần độn. Tư chất không được sáng suốt lanh lợi gọi là lỗ.
② Nước Lỗ , thuộc vùng Sơn Ðông bây giờ. Nguyễn Du : Hà xứ thánh hiền tùng bách hạ? Biệt thành huyền tụng Lỗ Trâu dư Dưới cây tùng cây bá, thánh hiền ở nơi nào? Trong thành nước Lỗ nước Trâu, tiếng đàn tiếng đọc sách vẫn còn lưu.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Chậm chạp, đần độn: Dại dột; Ngu đần;
② Tục tằn, thô bỉ: Thô lỗ;
③ [Lư] Nước Lỗ (thời nhà Chu, ở miền nam tỉnh Sơn Đông hiện nay);
④ [Lư] (Tên gọi tắt của) tỉnh Sơn Đông;
⑤ [Lư] (Họ) Lỗ.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Ngu đần, chậm chạp — Tên một nước chư hầu đời nhà Chu, đất cũ thuộc tỉnh Sơn Đông ngày nay — Một tên chỉ tỉnh Sơn Đông, quê hương của Khổng tử — Họ người — Chỉ người học trò theo học Nho học. Thơ Lê Quý Đôn có câu: » Từ nay trâu Lỗ xin siêng học, Kẻo hổ mang danh tiếng thế gia « — Khi về nước Lỗ điều trần đạo vương. ( Lục Vân Tiên ).
Từ ghép
bố lỗ tắc nhĩ • cổ lỗ • lỗ mãng • phổ lỗ sĩ • thô lỗ

lữ
phồn thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Như chữ Lữ — Một âm khác là Lỗ.Phương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書