Kanji Version 13
logo

  

  

飛 phi  →Tra cách viết của 飛 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 9 nét - Bộ thủ: 飛 (9 nét) - Cách đọc: ヒ、と-ぶ、と-ばす
Ý nghĩa:
bay, lượn, fly

phi [Chinese font]   →Tra cách viết của 飛 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 9 nét - Bộ thủ: 飛
Ý nghĩa:
phi
phồn thể

Từ điển phổ thông
bay
Từ điển trích dẫn
1. (Động) Bay (bằng cánh như chim). ◇Vương Bột : “Lạc hà dữ cô vụ tề phi, thu thủy cộng trường thiên nhất sắc” , (Đằng Vương Các tự ) Ráng chiều với cánh vịt trời đơn chiếc cùng bay, nước thu trộn lẫn bầu trời dài một sắc.
2. (Động) Bay bổng, phất phơ, lung lay. ◇Hàn Dực : “Xuân thành vô xứ bất phi hoa” (Hàn thực ) Thành xuân không nơi nào là không có hoa bay.
3. (Động) Tán phát. ◇Văn tuyển : “Nguyệt thướng hiên nhi phi quang” (Giang yêm ) Trăng lên hiên cửa, trải rộng ánh sáng.
4. (Tính) Nhanh (như bay). ◎Như: “phi bộc” thác nước chảy xiết từ trên cao. ◇Lí Bạch : “Phi lưu trực hạ tam thiên xích, Nghi thị Ngân hà lạc cửu thiên” , (Vọng Lô san bộc bố thủy ) Dòng nước chảy bay thẳng xuống ba nghìn thước, Tựa như sông Ngân rớt từ chín tầng trời.
5. (Tính) Không có căn cứ, không đâu. ◎Như: “phi ngữ” lời đồn đãi không căn cứ, “phi thư” thơ giấu không kí tên, “phi ngữ” lời phỉ báng.
6. (Tính) Bất ngờ. ◎Như: “phi họa” họa bất ngờ.
7. (Tính) Cao vút từng không. ◇Trương Chánh Kiến : “Phi đống lâm hoàng hạc, Cao song độ bạch vân” , (Lâm cao đài ) Cột vút không trung hạc vàng đến, Cửa sổ cao mây trắng đậu.
8. (Phó) Gấp, kíp, mau lẹ. ◎Như: “phi báo” báo cấp tốc, “phi bôn” chạy nhanh.
9. (Danh) Tiếng bổng, tiếng cao. ◇Văn tâm điêu long : “Phàm thanh hữu phi trầm” (Thanh luật ) Âm thanh có tiếng cao tiếng thấp.
Từ điển Thiều Chửu
① Bay. Loài chim và loài sậu cất cánh bay cao gọi là phi.
② Nhanh như bay. Như phi báo báo nhanh như bay, kíp báo.
③ Lời nói không có căn cứ. Như cái thơ giấu không kí tên gọi là phi thư , lời nói phỉ báng gọi là phi ngữ , v.v.
④ Tiếng bổng.
⑤ Cao, nói ví dụ như sự cao.
⑥ Phi, phép chế thuốc hoặc dùng lửa đốt hoặc dùng nước gạn cho sạch gọi là phi.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Bay: Chim bay; Cát bay đá chạy;
② Như bay, rất nhanh: Chạy như bay; Vật giá lên vùn vụt;
③ (kht) Bay hơi: Đậy nắp lọ lại, kẻo bay mất mùi thơm;
④ Không đâu, ở đâu đâu, không ngờ, bất ngờ: Tai nạn bất ngờ; Bức thư không đề tên tác giả; Lời nói phỉ báng;
⑤ (văn) Cao;
⑥ Phi (một công đoạn trong việc bào chế thuốc bắc, dùng lửa đốt cho khô hoặc dùng nước gạn cho sạch).
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Chim bay — Bay lên — Bay đi — Thình lình mà đến. Khi không mà đến, không rõ nguyên lai — Tên một bộ chữ Trung Hoa, tức bộ Phi.
Từ ghép
a phi • bất dực nhi phi • cao phi viễn tẩu • lao yến phân phi • long phi phượng vũ • phi báo • phi công • phi cơ • phi dương • phi đao • phi điểu • phi đĩnh • phi đoàn • phi đội • phi hành • phi hành đoàn • phi hành gia • phi hoạ • phi huỳnh • phi khanh • phi kiếm • phi kiều • phi ngư • phi nhĩ • phi phát • phi phong • phi phù • phi sa • phi sa tập • phi tẩu • phi thạch • phi thân • phi thỉ • phi thuyền • phi thư • phi thử • phi tuyền • quần phi • quyện phi điểu • song phi • tán phi • thuỷ phi cơ • trực thăng phi cơPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書