Kanji Version 13
logo

  

  

頃 khoảnh  →Tra cách viết của 頃 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 11 nét - Bộ thủ: 頁 (9 nét) - Cách đọc: ころ
Ý nghĩa:
khoảng, quãng, times

khoảnh, khuể, khuynh [Chinese font]   →Tra cách viết của 頃 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 11 nét - Bộ thủ: 頁
Ý nghĩa:
khoảnh
phồn thể

Từ điển phổ thông
1. mảnh đất
2. phúc chốc, nhanh chóng
3. nửa bước chân
Từ điển trích dẫn
1. (Danh) Lượng từ: đơn vị diện tích ruộng đất, một trăm mẫu là một “khoảnh”.
2. (Danh) Thời gian vừa qua. ◇Sầm Tham : “Khoảnh lai phế chương cú, Chung nhật phi án độc” , (Quận trai nhàn tọa ) Gần đây bỏ hết văn chương thơ phú, Suốt ngày chỉ mở xem án kiện (làm việc công).
3. (Tính) Gần. ◎Như: “khoảnh niên dĩ lai” gần một năm nay.
4. (Phó) Vụt chốc. ◎Như: “nga khoảnh” vụt chốc, “khoảnh khắc” giây lát.
5. (Phó) Vừa mới. ◎Như: “khoảnh tiếp lai thư” vừa nhận được thư.
6. (Phó) Khoảng (thời gian). ◎Như: “Quang Tự nhị thập niên khoảnh” khoảng những năm hai mươi triều Quang Tự.
7. Một âm là “khuynh”. (Tính) Nghiêng, lệch. § Thông “khuynh” . ◇Hán Thư : “Bất đan khuynh nhĩ nhi thính dĩ thông” (Vương Bao truyện ) Không nghiêng hết tai mà nghe đã rõ.
8. Lại một âm là “khuể”. (Danh) Nửa bước.
Từ điển Thiều Chửu
① Thửa ruộng trăm mẫu.
② Vụt chốc. Như nga khoảnh vụt chốc, khoảnh khắc giây lát, v.v.
③ Một âm là khuynh. Nghiêng lệch, cùng nghĩa với chữ khuynh .
④ Lại một âm là khuể. Nửa bước.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Khoảnh (thửa ruộng rộng 100 mẫu Trung Quốc, chừng 6, 667 héc-ta): Ruộng xấu mười lăm khoảnh (Tam quốc chí);
② (văn) Chốc lát, vụt chốc, giây phút: Một chốc, chốc lát; Vụt chốc; Lát sau.【】 khoảnh khắc [qêngkè] Phút chốc, chốc lát, khoảnh khắc: Tan rã trong chốc lát; 【】 khoảnh lai [qênglái] (văn) Mới đây, gần đây, mấy năm gần đây: Gần đây bỏ hết thơ phú, suốt ngày chỉ lo xử lí việc công (Sầm Tham: Quận trai nhàn toạ);
③ (văn) Vừa, mới: Vừa nhận được thư; Vừa mới nghe các tướng ra vào, mỗi người đều còn nhún nhường tự ràng buộc mình (Tam quốc chí).
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Một trăm mẫu ruộng gọi là một Khoảnh — Khoảng thời gian rất ngắn — Các âm khác là Khuể, Khuynh.
Từ ghép
khoảnh khắc

khuynh
phồn thể

Từ điển trích dẫn
1. (Danh) Lượng từ: đơn vị diện tích ruộng đất, một trăm mẫu là một “khoảnh”.
2. (Danh) Thời gian vừa qua. ◇Sầm Tham : “Khoảnh lai phế chương cú, Chung nhật phi án độc” , (Quận trai nhàn tọa ) Gần đây bỏ hết văn chương thơ phú, Suốt ngày chỉ mở xem án kiện (làm việc công).
3. (Tính) Gần. ◎Như: “khoảnh niên dĩ lai” gần một năm nay.
4. (Phó) Vụt chốc. ◎Như: “nga khoảnh” vụt chốc, “khoảnh khắc” giây lát.
5. (Phó) Vừa mới. ◎Như: “khoảnh tiếp lai thư” vừa nhận được thư.
6. (Phó) Khoảng (thời gian). ◎Như: “Quang Tự nhị thập niên khoảnh” khoảng những năm hai mươi triều Quang Tự.
7. Một âm là “khuynh”. (Tính) Nghiêng, lệch. § Thông “khuynh” . ◇Hán Thư : “Bất đan khuynh nhĩ nhi thính dĩ thông” (Vương Bao truyện ) Không nghiêng hết tai mà nghe đã rõ.
8. Lại một âm là “khuể”. (Danh) Nửa bước.
Từ điển Thiều Chửu
① Thửa ruộng trăm mẫu.
② Vụt chốc. Như nga khoảnh vụt chốc, khoảnh khắc giây lát, v.v.
③ Một âm là khuynh. Nghiêng lệch, cùng nghĩa với chữ khuynh .
④ Lại một âm là khuể. Nửa bước.
Từ điển Trần Văn Chánh
Nghiêng (dùng như , bộ ): Không nghiêng hết tai mà nghe đã rõ (Hán thư).
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Không được ngay thẳng — Các âm khác là Khoảnh, Khuể.khuể
phồn thể

Từ điển phổ thông
1. mảnh đất
2. phúc chốc, nhanh chóng
3. nửa bước chân
Từ điển trích dẫn
1. (Danh) Lượng từ: đơn vị diện tích ruộng đất, một trăm mẫu là một “khoảnh”.
2. (Danh) Thời gian vừa qua. ◇Sầm Tham : “Khoảnh lai phế chương cú, Chung nhật phi án độc” , (Quận trai nhàn tọa ) Gần đây bỏ hết văn chương thơ phú, Suốt ngày chỉ mở xem án kiện (làm việc công).
3. (Tính) Gần. ◎Như: “khoảnh niên dĩ lai” gần một năm nay.
4. (Phó) Vụt chốc. ◎Như: “nga khoảnh” vụt chốc, “khoảnh khắc” giây lát.
5. (Phó) Vừa mới. ◎Như: “khoảnh tiếp lai thư” vừa nhận được thư.
6. (Phó) Khoảng (thời gian). ◎Như: “Quang Tự nhị thập niên khoảnh” khoảng những năm hai mươi triều Quang Tự.
7. Một âm là “khuynh”. (Tính) Nghiêng, lệch. § Thông “khuynh” . ◇Hán Thư : “Bất đan khuynh nhĩ nhi thính dĩ thông” (Vương Bao truyện ) Không nghiêng hết tai mà nghe đã rõ.
8. Lại một âm là “khuể”. (Danh) Nửa bước.
Từ điển Thiều Chửu
① Thửa ruộng trăm mẫu.
② Vụt chốc. Như nga khoảnh vụt chốc, khoảnh khắc giây lát, v.v.
③ Một âm là khuynh. Nghiêng lệch, cùng nghĩa với chữ khuynh .
④ Lại một âm là khuể. Nửa bước.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Nửa bước.Phương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書