Kanji Version 13
logo

  

  

linh [Chinese font]   →Tra cách viết của 靈 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 24 nét - Bộ thủ: 雨
Ý nghĩa:
linh
phồn thể

Từ điển phổ thông
1. tinh nhanh
2. linh hồn, tinh thần
Từ điển trích dẫn
1. (Danh) Cô đồng cốt (“nữ vu” ) thờ cúng thần. ◇Khuất Nguyên : “Linh yển kiển hề giảo phục, Phương phỉ phỉ hề mãn đường” , 滿 (Cửu ca , Đông hoàng thái nhất ) Bà đồng cốt cao kiêu hề mặc quần áo đẹp, Hương thơm phức hề khắp nhà.
2. (Danh) Quỷ thần. ◎Như: “bách linh” trăm thần, “sơn linh” thần núi.
3. (Danh) Hồn phách. ◎Như: “linh hồn” hồn phách.
4. (Danh) Tinh thần con người.
5. (Danh) Bậc tinh anh có khả năng cao cả nhất. ◇Thư Kinh : “Duy nhân, vạn vật chi linh” , (Thái thệ thượng ) Chỉ người là bậc tinh anh trên hết muôn loài.
6. (Danh) Người chết. ◎Như: “thiết linh” đặt bài vị thờ người chết.
7. (Danh) Tiếng gọi tắt của “linh cữu” quan tài. ◎Như: “thủ linh” túc trực bên quan tài. ◇Hồng Lâu Mộng : “Giả Trân, Vưu Thị tịnh Giả Dung nhưng tại tự trung thủ linh, đẳng quá bách nhật hậu, phương phù cữu hồi tịch” , , (Đệ lục thập tứ hồi) Giả Trân, Vưu thị cùng Giả Dung ở lại chùa túc trực bên quan tài. Qua một trăm ngày mới rước linh cữu về nguyên quán.
8. (Danh) Họ “Linh”.
9. (Động) Hiểu rõ sự lí. ◇Trang Tử : “Đại hoặc giả chung thân bất giải, đại ngu giả chung thân bất linh” , (Thiên địa ) Kẻ mê lớn suốt đời không tỉnh ngộ, hạng đại ngu suốt đời không thông hiểu.
10. (Động) Che chở, giúp đỡ.
11. (Tính) Thần diệu, kì dị. ◎Như: “linh vật” vật thần kì, đồ vật kì diệu.
12. (Tính) Ứng nghiệm. ◎Như: “linh dược” thuốc hiệu nghiệm.
13. (Tính) Nhanh nhẹn, không ngu ngốc xuẩn trệ. ◎Như: “tâm linh thủ xảo” khéo tay nhanh trí.
14. (Tính) Tốt, lành. ◇Phan Nhạc : “Trúc mộc ống ái, linh quả sâm si” , (Nhàn cư phú ) Tre trúc cây cỏ um tùm, trái tốt lành tạp loạn.
Từ điển Thiều Chửu
① Thần linh. Khí tinh anh của khí dương gọi là thần , khí tinh anh của khí âm gọi là linh , ý nói vật gì được khí tinh anh đúc lại hơn cả trong các vật cùng loài với nó vậy. Như người là giống linh hơn cả muôn vật, con kì lân, con phượng hoàng, con rùa, con rồng gọi là tứ linh bốn giống linh trong loài vật.
② Thần. Như bách thần gọi là bách linh , thần núi gọi là sơn linh , v.v.
③ Người chết gọi là linh, ý nói hình chất tuy nát, tinh thần thường còn vậy. Ðặt bài vị thờ kẻ chết gọi là thiết linh .
④ Uy phúc không hiện rõ gọi là linh. Như thanh linh cảm đến là ta thấy thấu ngay, hình như có cái gì soi xét bênh vực cho không cần phải dùng đến thực lực vậy.
⑤ Ứng nghiệm. Như bói toán thuốc thang mà thấy hiệu nghiệm ngay đều gọi là linh.
⑥ Linh hoạt, lanh lẹ, không ngu ngốc xuẩn trệ.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Nhanh nhẹn, linh hoạt, lanh lẹ, tinh, thính: Khéo tay nhanh trí; Tai rất thính;
② Tâm thần, linh hồn: Tâm thần; Anh linh;
③ (cũ) Linh thiêng, thiêng liêng: Thần linh; Thiêng quái;
④ Kì diệu, thần kì;
⑤ Thần linh, thần, yêu tinh: Các thần (trong núi);
⑥ Hiệu nghiệm, ứng nghiệm, kết quả: Thuốc hiệu nghiệm; Làm theo cách này rất có kết quả;
⑦ Linh cữu, quan tài: Túc trực bên linh cữu; Dời linh cữu; 滿 Vòng hoa đặt đầy trước linh cữu;
⑧ [Líng] (Họ) Linh.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Ông thần — Phần vô hình thiêng liêng của người chết. Hồn người chết — Thiêng liêng. Văn tế trận vong tướng sĩ của Nguyễn Văn thành có câu: » Niềm tôn thân dù sinh tử chớ nề, linh thời hộ Hoàng triều bể lặng sóng trong, duy vạn kỉ chửa đời ngôi bảo tộ «.
Từ ghép
anh linh • bách linh • bách linh điểu • bất linh • cơ linh • diệu linh • hiển linh • khôn linh • khung linh • linh cữu • linh dị • linh diệu • linh dược • linh đình • linh động • linh đơn • linh hoạt • linh hồn • linh khí • linh lợi • linh miêu • linh nghiệm • linh sàng • linh thính • linh thọ • linh tính • linh từ • linh u • linh ứng • linh vật • linh vị • linh xa • sanh linh • sinh linh • song linh • tâm linh • thần linh • thất linh • tứ linh • u linh • uy linh • viên linh • việt điện u linh tập • vong linhPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書