Kanji Version 13
logo

  

  

離 ly  →Tra cách viết của 離 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 19 nét - Bộ thủ: 隹 (8 nét) - Cách đọc: リ、はな-れる、はな-す
Ý nghĩa:
rời bỏ, detach

ly [Chinese font]   →Tra cách viết của 離 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 18 nét - Bộ thủ: 隹
Ý nghĩa:
li
phồn thể

Từ điển trích dẫn
1. (Động) Lìa tan, chia lìa, chia cách. ◎Như: “li quần tác cư” lìa bầy ở một mình, thui thủi một mình. ◇Bạch Cư Dị : “Thương nhân trọng lợi khinh biệt li, Tiền nguyệt Phù Lương mãi trà khứ” , (Tì bà hành ) Người lái buôn trọng lợi coi thường chia cách, Tháng trước đi mua trà tại Phù Lương.
2. (Động) Cách (khoảng). ◇Tam quốc diễn nghĩa : “Viên môn li trung quân nhất bách ngũ thập bộ” (Đệ thập lục hồi) Nha môn cách chỗ quân một trăm năm chục bước.
3. (Động) Làm trái, phản lại. ◇Tả truyện : “Chúng bạn thân li, nan dĩ tể hĩ” , (Ẩn công tứ niên ) Nhiều người phản bội, người thân làm trái lại, khó mà nên thay.
4. (Động) Gặp, bị, mắc phải. ◇Sử Kí : “Tất khứ Tào, vô li Tào họa” , (Quản Thái thế gia ) Tất nhiên bỏ Tào, khỏi mắc vào họa với Tào.
5. (Động) Thiếu, tách rời. ◎Như: “tố đản cao, li bất liễu miến phấn dữ đản” , làm bánh bột lọc, không được thiếu bột mì và trứng.
6. (Động) Dính bám. ◇Thi Kinh : “Bất li vu lí” (Tiểu nhã , Tiểu biện Chẳng dính bám với lần trong (bụng mẹ) sao?
7. (Danh) Quẻ “Li”, trong bốn phương thuộc về phương nam.
8. (Danh) Họ “Li”.
Từ ghép
ái biệt li khổ • bị li • chi li • cự li • du li • li biệt • li bôi • li ca • li cung • li gia • li gián • li hôn • li hợp • li hương • li khai • li kì • li li • li ngữ • li tán • li tao • li tâm • loạn li • lục li • lưu li • mạo hợp tâm li • mê li • phân băng li tích • phân li • phi li • si li • sinh li • thoát li • vi li

ly
phồn thể

Từ điển phổ thông
1. dời xa, chia lìa, dời khỏi
2. quẻ Ly (trung hư) trong Kinh Dịch (chỉ có vạch giữa đứt, tượng Hoả (lửa), trượng trưng cho con gái giữa, hành Hoả, tuổi Ngọ, hướng Nam)
Từ điển Thiều Chửu
① Lìa tan. Lìa nhau ở gần gọi là li , xa gọi là biệt .
② Dính bám. Như Kinh Thi nói bất li vu lí chẳng dính bám với lần trong.
② Li li tua tủa.
③ Chim vàng anh.
④ Chia rẽ.
⑤ Hai người song đều nhau.
⑥ Bày, xếp.
⑦ Gặp, bị.
⑧ Sáng, mặt trời.
⑨ Quẻ li, trong bốn phương thuộc về phương nam.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Xa cách, lìa tan, chia li: Li dị; Nỗi vui buồn sum họp với chia li; Chị ta chưa bao giờ xa nhà;
② (Khoảng) cách: Nhà ga cách đây ba dặm; Chỉ còn ba hôm nữa là đến ngày Quốc khánh; Mặt trăng và mặt trời cách nhau rất xa;
③ Thiếu: Phát triển công nghiệp, không thể thiếu gang thép;
④ (văn) Dính, bám: Không dính bám với lần trong (Thi Kinh);
⑤ (văn) Không tuân theo, làm trái: Làm trái mệnh lệnh;
⑥ (văn) Mắc vào, rơi vào, gặp, bị (dùng như , bộ ): Một mình mắc vào tai hoạ này (Giả Nghị: Điếu Khuất Nguyên phú);
⑦ (văn) (Hai người) cùng sánh nhau, sánh đều nhau;
⑧ (văn) Sáng chói, rực rỡ;
⑨ (văn) Bày, xếp;
⑩ (văn) Trải qua: Trải qua một, hai mươi ngày (Hán thư);
⑪ (văn) Chim vàng anh;
⑫ Quẻ li (trong Kinh Dịch);
⑬ [Lí] (Họ) Li.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Lìa ra. Chia lìa. Tan tác. Hát nói của Cao Bá Quát có câu: » Khách gian hồ thường hợp thiểu li đa « — Tên một quẻ trong Bát quái. Quẻ Li.
Từ ghép
bác ly • bác ly • biệt ly • biệt ly • chi ly • ly biệt • ly biệt • ly dị • ly gián • ly gián • ly kỳ • ly ly • ly tán • phân lylệ
phồn thể

Từ điển Trần Văn Chánh
lệ chi [lìzhi] Cây vải, trái vải, lệ chi. Cv. .
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Lứa đôi. Như chữ — Một âm là Li. Xem Li.Phương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書