Kanji Version 13
logo

  

  

陽 dương  →Tra cách viết của 陽 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 12 nét - Bộ thủ: 阝L (3 nét) - Cách đọc: ヨウ
Ý nghĩa:
mặt trời, sunshine

dương [Chinese font]   →Tra cách viết của 陽 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 11 nét - Bộ thủ: 阜
Ý nghĩa:
dương
phồn thể

Từ điển phổ thông
1. mặt trời
2. dương
Từ điển trích dẫn
1. (Danh) Mặt trời. ◎Như: “triêu dương” mặt trời ban mai, “dương quang” ánh sáng mặt trời.
2. (Danh) Hướng nam. ◇Tả truyện : “Thiên tử đương dương” (Văn Công tứ niên ) Vua ngồi xoay về hướng nam.
3. (Danh) Chiều nước về phía bắc. ◎Như: “Hán dương” phía bắc sông Hán. ◇Liễu Tông Nguyên : “Quán thủy chi dương hữu khê yên, đông lưu nhập ư Tiêu thủy” , (Ngu khê thi tự ) Ở phía bắc sông Quán có một khe nưóc chảy qua hướng đông rồi nhập vào sông Tiêu.
4. (Danh) Mặt núi phía nam. ◎Như: “Hành dương” phía nam núi Hành. ◇Sử Kí : “Thiên sanh Long Môn, canh mục Hà San chi dương” , (Thái sử công tự tự ) (Tư Mã) Thiên sinh ở Long Môn, làm ruộng chăn nuôi ở phía nam núi Hà Sơn.
5. (Danh) Cõi đời đang sống, nhân gian. ◎Như: “dương thế” cõi đời. ◇Liêu trai chí dị : “Minh vương lập mệnh tống hoàn dương giới” (Tịch Phương Bình ) Diêm vương lập tức hạ lệnh đưa về dương gian.
6. (Danh) Họ “Dương”.
7. (Phó) Tỏ ra bề ngoài, làm giả như. § Thông “dương” . ◎Như: “dương vi tôn kính” tỏ vẻ tôn kính ngoài mặt.
8. (Tính) Có tính điện dương. Trái lại với “âm” . ◎Như: “dương điện” điện dương, “dương cực” cực điện dương.
9. (Tính) Tươi sáng. ◇Lục Cơ : “Thì vô trùng chí, Hoa bất tái dương” , (Đoản ca hành ) Cơ hội chẳng đến hai lần, Hoa không tươi thắm lại.
10. (Tính) Hướng về phía mặt trời. ◇Đỗ Phủ : “Sấu địa phiên nghi túc, Dương pha khả chủng qua” , (Tần Châu tạp thi ) Đất cằn thì chọn lúa thích hợp, Sườn núi hướng về phía mặt trời có thể trồng dưa.
11. (Tính) Gồ lên, lồi. ◎Như: “dương khắc” khắc nổi trên mặt.
12. (Tính) Thuộc về đàn ông, thuộc về nam tính. ◎Như: “dương cụ” dương vật.
Từ điển Thiều Chửu
① Phần dương, khí dương. Trái lại với chữ âm . Xem lại chữ âm .
② Mặt trời. Như sách Mạnh Tử nói Thu dương dĩ bộc chi mặt trời mùa thu rọi xuống cho.
③ Hướng nam. Như thiên tử đương dương vua ngồi xoay về hướng nam.
④ Chiều nước về phía bắc cũng gọi là dương. Như Hán dương phía bắc sông Hán.
⑤ Mặt núi phía nam cũng gọi là dương như Hành dương phía nam núi Hành.
⑥ Tỏ ra. Như dương vi tôn kính ngoài mặt tỏ ra đáng tôn kính.
⑦ Màu tươi, đỏ tươi.
⑧ Cõi dương, cõi đời đang sống.
⑨ Dái đàn ông.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Dương (trái với âm): Âm dương;
② Thái dương, mặt trời: Mặt trời ban mai; Có mặt trời mùa thu dọi xuống cho nó (Mạnh tử);
③ (văn) Hướng nam, phía nam: Thiên tử ngồi quay về hướng nam;
④ (văn) Hướng bắc, phía bắc: Phía bắc sông Hán;
⑤ (văn) Phía nam núi: Phía nam núi Hành; Vì nó ở phía nam núi Hoa Sơn nên mới gọi nó là động Hoa Sơn (Vương An Thạch: Du Bao Thiền sơn kí);
⑥ Lộ ra ngoài, tỏ ra bên ngoài, bề ngoài, giả vờ, vờ (như , bộ ): Ngoài mặt tỏ ra tôn kính; Nay bề ngoài vờ nói ủng hộ nước Hàn, nhưng thực ra lại ngầm thân với Sở (Sử kí: Hàn thế gia); Giả vờ ngủ.【】dương câu [yáng gou] Rãnh nổi, cống lộ thiên; 【】 dương phụng âm vi [yángféng-yinwéi] Ngoài thì thuận, trong thì chống, trước mặt phục tùng sau lưng chống lại;
⑦ Dương (vật): Dương vật, ngọc hành;
⑧ (văn) Màu đỏ tươi;
⑨ (văn) Cõi dương, cõi đời, dương gian;
⑩ [Yáng] Tên đất thời xưa (thuộc nước Yên đời Xuân thu, ở phía đông huyện Đường, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc);
⑪ [Yáng] (Họ) Dương.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Khí dương — Mặt trời — Sáng sủa. Ấp áp. Chỉ mùa xuân — Chỉ về cuộc sống, trái với cõi chết — Hòn dái đàn ông. Chỉ về đàn ông.
Từ ghép
an dương vương • âm cực dương hồi • âm dương • âm dương cách biệt • âm dương gia • âm dương quái khí • âm dương sinh • âm dương thuỷ • âm dương tiền • âu dương • bình dương • chiêu dương • chương dương • diễm dương • dược dương • dương gian • dương lịch • dương nguyệt • dương nuy • dương thế • dương trạch • dương trung • dương vật • dương xuân • đoan dương • hải dương • hải dương chí lược • hàm dương • hồi dương • hướng dương • kháng dương • kích dương • kinh dương vương • lạc dương • tà dương • tàn dương • tầm dương • tân dương • thái dương • tịch dương • triêu dương • trùng dương • viêm dương • yết dươngPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書