Kanji Version 13
logo

  

  

nguyễn [Chinese font]   →Tra cách viết của 阮 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 6 nét - Bộ thủ: 阜
Ý nghĩa:
nguyễn
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
1. nước Nguyễn
2. họ Nguyễn
Từ điển trích dẫn
1. (Danh) Nước “Nguyễn” , tên một nước ngày xưa, nay thuộc tỉnh “Cam Túc” .
2. (Danh) Tục gọi cháu là “nguyễn”. § “Nguyễn Tịch” , “Nguyễn Hàm” hai chú cháu đều có tiếng ở đời “Tấn” (cùng có tên trong nhóm “Trúc lâm thất hiền” ), cho nên mượn dùng như chữ “điệt” .
3. (Danh) Đàn “Nguyễn”. § “Nguyễn Hàm” giỏi gảy đàn này, nên gọi tên như thế.
4. (Danh) Họ “Nguyễn”.
Từ điển Thiều Chửu
① Nước Nguyễn , tên một nước ngày xưa, nay thuộc tỉnh Cam Túc .
② Họ Nguyễn.
③ Tục gọi cháu là nguyễn, vì Nguyễn Tịch , Nguyễn Hàm hai chú cháu đều có tiếng giỏi ở đời nhà Tấn , cho nên mượn dùng như chữ điệt .
④ Ðàn nguyễn.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Đàn nguyễn (một thứ nhạc cụ giống đàn nguyệt, nhưng cần dài hơn);
② [Ruăn] Nước Nguyễn (một nước thời xưa, nay thuộc tỉnh Cam Túc, Trung Quốc);
③ [Ruăn] (Họ) Nguyễn.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Họ người. Thơ Tản Đà có câu: » Dạ bẩm lạy trời con xin thưa, con tên Khắc Hiếu họ là Nguyễn « — Tên một triều đại tại Việt Nam, từ đời vua Gia Long tới đời vua Bảo Đại ( 1802-1945 ).
Từ ghép
nguyễn trạng nguyên phụng sứ tập 使Phương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書