Kanji Version 13
logo

  

  

鈍 độn  →Tra cách viết của 鈍 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 12 nét - Bộ thủ: 金 (8 nét) - Cách đọc: ドン、にぶ-い、にぶ-る
Ý nghĩa:
cùn, đần, chậm chạp, dull

độn [Chinese font]   →Tra cách viết của 鈍 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 12 nét - Bộ thủ: 金
Ý nghĩa:
độn
phồn thể

Từ điển phổ thông
cùn, nhụt (không sắc)
Từ điển trích dẫn
1. (Tính) Cùn, nhụt. § Đối lại với “nhuệ” sắc. ◎Như: “đao độn liễu” dao đã cùn.
2. (Tính) Chậm chạp, ngu dốt, trí khôn không nhanh nhẹn. ◎Như: “trì độn” ngu dốt chậm lụt. ◇Pháp Hoa Kinh : “Chư căn lợi độn, tùy sở ứng độ” , (Như Lai thọ lượng phẩm đệ thập lục ) Các căn tính linh lợi hoặc chậm lụt, tùy theo đó mà hóa độ thích ứng.
Từ điển Thiều Chửu
① Nhụt, đối lại với nhuệ sắc.
② Phàm cái gì không được lưu lợi, không trôi chảy đều gọi là độn.
③ Chậm chạp, ngu độn, trí khôn không nhanh nhẹn. Như trì độn đần độn.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Cùn, nhụt: Dao đã cùn;
② Chậm chạp, ngu dốt, ngu độn: Đần độn; Ngu dốt.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Cùn. Nhụt ( lụt ). Nói về dao kéo không sắc — Chỉ sự ngu dốt, chậm chạp, kém lanh lợi. Chẳng hạn Trì độn.
Từ ghép
bỉ độn • độn giác • độn tệ • ngu độn • phác độn • trì độnPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書