Kanji Version 13
logo

  

  

退 thoái, thối  →Tra cách viết của 退 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 9 nét - Bộ thủ: ⻌ (3 nét) - Cách đọc: タイ、しりぞ-く、しりぞ-ける
Ý nghĩa:
lùi lại, retreat

退 thoái, thối [Chinese font] 退  →Tra cách viết của 退 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 9 nét - Bộ thủ: 辵
Ý nghĩa:
thoái
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
lui, lùi lại
Từ điển trích dẫn
1. (Động) Lui, lùi. Đối lại với “tiến” . ◎Như: “thối binh” 退 lui binh, “học như nghịch thủy hành chu, bất tiến tắc thối” , 退 sự học như đi thuyền trên dòng nước ngược, không tiến là lùi.
2. (Động) Rụt rè, ngần ngại, nhút nhát. ◇Luận Ngữ : “Cầu dã thối, cố tiến chi” 退, (Tiên tiến ) (Nhiễm) Cầu rụt rè nhút nhát, nên (ta) thúc cho tiến tới.
3. (Động) Nhún nhường. ◎Như: “thối nhượng” 退 nhún nhường, “khiêm thối” 退 khiêm cung nhún nhường.
4. (Động) Rút lui. ◎Như: “thối tịch” 退 rút khỏi chỗ, rút lui ra khỏi nghị trường (để biểu tỏ kháng nghị chẳng hạn), “công thành thân thối” 退 công nên thì rút lui.
5. (Động) Từ bỏ chức vụ. ◎Như: “thối hưu” 退 về hưu.
6. (Động) Trừ sạch. ◎Như: “bệnh thối” 退 bệnh khỏi. ◇Tây du kí 西: “Bả tha thả tẩm tại hậu biên tịnh thủy trì trung, tẩm thối liễu mao y, sử diêm yêm trước, sái can liễu, đẳng thiên âm hạ tửu” , 退, 使, , (Đệ tam thập tam hồi) Đem ngâm nó (Trư Bát Giới) xuống dưới ao nước sạch ở phía sau, cho rụng hết lông ở ngoài da, ướp muối phơi khô, để khi thời tiết âm u, giá lạnh đem nhắm rượu.
7. (Động) Bãi bỏ, thủ tiêu. ◎Như: “thối hôn” 退 bãi bỏ hôn nhân.
8. (Động) Suy giảm. ◎Như: “thối thiêu” 退 giảm sốt, “thối sắc” 退 phai màu, “học nghiệp thối bộ” 退 việc học kém sút. ◇Tô Thức : “Lão bệnh tự ta thi lực thối” 退 (Tuyết hậu thư Bắc Đài Bích ) Già bệnh than thân năng lực làm thơ giảm sút.
9. (Động) Trả lại. ◎Như: “hóa vật xuất môn, khái bất thối hoán” , 退 hàng hóa (mua xong rồi) đã mang ra khỏi cửa tiệm, đều không được đổi lại.
10. Ta quen đọc là “thoái”.
Từ điển Thiều Chửu
① Lui. Như thối binh 退 lui binh.
② Nhún nhường. Như thối nhượng 退 lui nhường. Vì thế nên từ quan về nhà cũng gọi là thối.
③ Trừ sạch. Như bệnh thối 退 bệnh khỏi.
④ Tài sức suy kém đều gọi là thối. Như học nghiệp thối bộ 退 việc học kém sút.
⑤ Gạt bỏ.
⑥ Mềm mại. Ta quen đọc là chữ thoái.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Lùi, lui: 退 Lui binh; 退 Lùi về phía sau;
② Rút lui, từ bỏ: 退 Giải ngũ; 退 Rút khỏi hội trường;
③ Trả lại: 退 Trả lại tiền;
④ Phai mờ, giảm xuống: 退 Phai màu; 退 Giảm sốt;
⑤ (văn) Gạt bỏ;
⑥ (văn) Mềm mại.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Lùi lại phía sau — Không nhận. Từ chối — Cũng đọc Thối.
Từ ghép
bại thoái 退 • bại thoái 退 • cấp lưu dũng thoái 退 • dẫn thoái 退 • hậu thoái 退 • hậu thoái 退 • phế thoái 退 • suy thoái 退 • suy thoái 退 • thoái bộ 退 • thoái hoá 退 • thoái hôn 退 • thoái khước 退 • thoái thác 退 • thoái thực kí văn 退 • thoái trào 退 • thoái vị 退 • triệt thoái 退

thối
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
lui, lùi lại
Từ điển trích dẫn
1. (Động) Lui, lùi. Đối lại với “tiến” . ◎Như: “thối binh” 退 lui binh, “học như nghịch thủy hành chu, bất tiến tắc thối” , 退 sự học như đi thuyền trên dòng nước ngược, không tiến là lùi.
2. (Động) Rụt rè, ngần ngại, nhút nhát. ◇Luận Ngữ : “Cầu dã thối, cố tiến chi” 退, (Tiên tiến ) (Nhiễm) Cầu rụt rè nhút nhát, nên (ta) thúc cho tiến tới.
3. (Động) Nhún nhường. ◎Như: “thối nhượng” 退 nhún nhường, “khiêm thối” 退 khiêm cung nhún nhường.
4. (Động) Rút lui. ◎Như: “thối tịch” 退 rút khỏi chỗ, rút lui ra khỏi nghị trường (để biểu tỏ kháng nghị chẳng hạn), “công thành thân thối” 退 công nên thì rút lui.
5. (Động) Từ bỏ chức vụ. ◎Như: “thối hưu” 退 về hưu.
6. (Động) Trừ sạch. ◎Như: “bệnh thối” 退 bệnh khỏi. ◇Tây du kí 西: “Bả tha thả tẩm tại hậu biên tịnh thủy trì trung, tẩm thối liễu mao y, sử diêm yêm trước, sái can liễu, đẳng thiên âm hạ tửu” , 退, 使, , (Đệ tam thập tam hồi) Đem ngâm nó (Trư Bát Giới) xuống dưới ao nước sạch ở phía sau, cho rụng hết lông ở ngoài da, ướp muối phơi khô, để khi thời tiết âm u, giá lạnh đem nhắm rượu.
7. (Động) Bãi bỏ, thủ tiêu. ◎Như: “thối hôn” 退 bãi bỏ hôn nhân.
8. (Động) Suy giảm. ◎Như: “thối thiêu” 退 giảm sốt, “thối sắc” 退 phai màu, “học nghiệp thối bộ” 退 việc học kém sút. ◇Tô Thức : “Lão bệnh tự ta thi lực thối” 退 (Tuyết hậu thư Bắc Đài Bích ) Già bệnh than thân năng lực làm thơ giảm sút.
9. (Động) Trả lại. ◎Như: “hóa vật xuất môn, khái bất thối hoán” , 退 hàng hóa (mua xong rồi) đã mang ra khỏi cửa tiệm, đều không được đổi lại.
10. Ta quen đọc là “thoái”.
Từ điển Thiều Chửu
① Lui. Như thối binh 退 lui binh.
② Nhún nhường. Như thối nhượng 退 lui nhường. Vì thế nên từ quan về nhà cũng gọi là thối.
③ Trừ sạch. Như bệnh thối 退 bệnh khỏi.
④ Tài sức suy kém đều gọi là thối. Như học nghiệp thối bộ 退 việc học kém sút.
⑤ Gạt bỏ.
⑥ Mềm mại. Ta quen đọc là chữ thoái.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Lùi, lui: 退 Lui binh; 退 Lùi về phía sau;
② Rút lui, từ bỏ: 退 Giải ngũ; 退 Rút khỏi hội trường;
③ Trả lại: 退 Trả lại tiền;
④ Phai mờ, giảm xuống: 退 Phai màu; 退 Giảm sốt;
⑤ (văn) Gạt bỏ;
⑥ (văn) Mềm mại.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Xem Thoái.
Từ ghép
bính thối 退 • thối hưu 退Phương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書