Kanji Version 13
logo

  

  

thức [Chinese font]   →Tra cách viết của 軾 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 13 nét - Bộ thủ: 車
Ý nghĩa:
thức
phồn thể

Từ điển phổ thông
đòn ngang trước xe
Từ điển trích dẫn
1. (Danh) Cái đòn ngang trước xe. § Nay thông dụng chữ “thức” . § Khi gặp sự gì đáng kính thì cúi xuống mà tựa vào đòn xe, gọi là “bằng thức” . ◇Nguyễn Du : “Hành sắc thông thông tuế vân mộ, Bất câm bằng thức thán "Quy dư"” , (Đông Lộ ) Cuộc hành trình vội vã, năm đã muộn, Không khỏi phải nương nơi đòn xe mà than "Về thôi". § Nguyễn Du làm bài này khi đi ngang quê hương Khổng Tử . “Quy dư” cũng là hai chữ của Khổng Tử thốt ra khi biết mình không được dùng và muốn trở về quê hương.
2. (Động) Người xưa tựa vào đòn xe để tỏ lòng tôn kính. ◇Hoài Nam Tử : “Ngụy Văn Hầu quá kì lư nhi thức chi” (Tu vụ ) Ngụy Văn Hầu đi qua cổng, tựa vào đòn xe tỏ lòng tôn kính.
Từ điển Thiều Chửu
① Cái đòn ngang trước xe, khi đang đi gặp ai đáng kính thì tựa vào đòn mà cúi mình xuống. Nay thông dụng chữ thức . Nguyễn Du : Hành sắc thông thông tuế vân mộ, Bất câm bằng thức thán quy Dư (Ðông Lộ ) Cuộc hành trình vội vã, năm đã muộn, Bất giác nương nơi ván chắc trước xe mà than Về thôi. Nguyễn Du làm bài này khi đi ngang quê hương Khổng Tử . quy dư cũng là hai chữ của Khổng Tử.
Từ điển Trần Văn Chánh
Đòn ngang trước xe (như , bộ ).
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Tay vịn ngang ở trước xe thời xưa.Phương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書