Kanji Version 13
logo

  

  

xu, xúc [Chinese font]   →Tra cách viết của 趨 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 17 nét - Bộ thủ: 走
Ý nghĩa:
xu
phồn thể

Từ điển phổ thông
chạy mau, rảo bước, đi nhanh
Từ điển trích dẫn
1. (Động) Đi nhanh. ◎Như: “tiền xu” đi dẫn đường trước. ◇Liêu trai chí dị : “Nhất nữ tử bộ xu tương tòng” (Phong Tam nương ) Một thiếu nữ đi theo bén gót.
2. (Động) Hướng về.
3. (Động) Hùa theo, xu phụ.
4. (Động) Thuận theo, tuân theo.
5. (Động) Theo lễ xưa đi trên đường, khi qua mặt ai mà muốn tỏ lòng tôn kính, thì phải đi những bước ngắn và nhanh. ◇Luận Ngữ : “Tử kiến tư thôi giả, miện y thường giả, dữ cổ giả, kiến chi, tuy thiếu, tất tác; quá chi, tất xu” , , , ; (Tử Hãn ) Khổng Tử thấy người mặc áo vải sô gai (có tang), người mặc lễ phục, cùng với người mù, thấy những người đó, dù nhỏ tuổi, ông cũng đứng dậy; đi qua mặt họ thì ông rảo bước (để tỏ lòng kính trọng).
6. (Động) Mong tìm. ◇Quản Tử : “Vi thần giả bất trung nhi tà, dĩ xu tước lộc” , 祿 (Trụ hợp ) Làm bề tôi không trung thành và gian dối, để mong tìm tước lộc.
7. (Động) Đuổi theo, truy cản. ◇Lã Thị Xuân Thu : “Ư thị tương dữ xu chi, hành tam thập lí, cập nhi sát chi” , , (Tất kỉ ) Liền cùng nhau đuổi theo ông ấy, đi ba mươi dặm, bắt kịp mà giết đi.
8. Một âm là “xúc”. § Thông “xúc” .
Từ điển Thiều Chửu
① Đi rảo bước, đi dẫn đường trước gọi là tiền xu .
② Một âm là xúc. Cùng nghĩa với xúc .
Từ điển Trần Văn Chánh
① Rảo bước, đi nhanh: Lướt nhanh qua, rảo bước qua;
② Xu hướng, nghiêng về, hướng về: Chiều hướng của tình thế, xu thế chung;
③ Chuyển sang: Dần dần (chuyển sang) yên ổn; Khí trời ngày một lạnh;
④ (Rắn hoặc ngỗng) cắn, mổ.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Chạy mau — Ngả về, thiên về — Thúc giục — Một âm là Xúc. Xem Xúc.
Từ ghép
nhật xu • xu bôn • xu đình • xu hành • xu hướng • xu lợi • xu mị • xu nghênh • xu nghĩa • xu nịnh • xu phong • xu phụ • xu phụng • xu thế • xu thế • xu thời

xúc
phồn thể

Từ điển trích dẫn
1. (Động) Đi nhanh. ◎Như: “tiền xu” đi dẫn đường trước. ◇Liêu trai chí dị : “Nhất nữ tử bộ xu tương tòng” (Phong Tam nương ) Một thiếu nữ đi theo bén gót.
2. (Động) Hướng về.
3. (Động) Hùa theo, xu phụ.
4. (Động) Thuận theo, tuân theo.
5. (Động) Theo lễ xưa đi trên đường, khi qua mặt ai mà muốn tỏ lòng tôn kính, thì phải đi những bước ngắn và nhanh. ◇Luận Ngữ : “Tử kiến tư thôi giả, miện y thường giả, dữ cổ giả, kiến chi, tuy thiếu, tất tác; quá chi, tất xu” , , , ; (Tử Hãn ) Khổng Tử thấy người mặc áo vải sô gai (có tang), người mặc lễ phục, cùng với người mù, thấy những người đó, dù nhỏ tuổi, ông cũng đứng dậy; đi qua mặt họ thì ông rảo bước (để tỏ lòng kính trọng).
6. (Động) Mong tìm. ◇Quản Tử : “Vi thần giả bất trung nhi tà, dĩ xu tước lộc” , 祿 (Trụ hợp ) Làm bề tôi không trung thành và gian dối, để mong tìm tước lộc.
7. (Động) Đuổi theo, truy cản. ◇Lã Thị Xuân Thu : “Ư thị tương dữ xu chi, hành tam thập lí, cập nhi sát chi” , , (Tất kỉ ) Liền cùng nhau đuổi theo ông ấy, đi ba mươi dặm, bắt kịp mà giết đi.
8. Một âm là “xúc”. § Thông “xúc” .
Từ điển Thiều Chửu
① Đi rảo bước, đi dẫn đường trước gọi là tiền xu .
② Một âm là xúc. Cùng nghĩa với xúc .
Từ điển Trần Văn Chánh
(văn) ① Thúc đẩy, giục (dùng như , bộ ): 使 Sứ giả ruổi ngựa nhanh tới đốc thúc (Hán thư);
② Gấp rút: Vội lệnh huỷ bỏ con dấu (Hán thư).
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Dùng như chữ Xúc , — Một âm là Xu. Xem Xu.Phương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書