Kanji Version 13
logo

  

  

hách [Chinese font]   →Tra cách viết của 赫 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 14 nét - Bộ thủ: 赤
Ý nghĩa:
hách
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
1. đỏ ửng
2. nổi giận
3. rõ rệt, hiển hách
Từ điển trích dẫn
1. (Tính) Đỏ ửng.
2. (Tính) Sáng rõ, chói lọi. ◇Tuân Tử : “Cố nhật nguyệt bất cao, tắc quang huy bất hách” , (Thiên luận ) Cho nên mặt trời mặt trăng không cao, thì ánh sáng không rực rỡ.
3. (Tính) Lẫy lừng, uy thế lớn lao. ◎Như: “thanh thế hách hách” thanh thế lớn lao.
4. (Phó) Giận dữ. ◎Như: “hách nhiên đại nộ” đùng đùng nổi giận.
5. (Động) Chiếu sáng. ◇Nguyễn Tịch : “Uy vũ hách hoang di” (Thải tân giả ca ) Oai võ rọi sáng man di.
6. (Động) Dọa nạt. § Thông “hách” .
7. (Danh) Họ “Hách”.
Từ điển Thiều Chửu
① Đỏ ửng.
② Nổi giận, như hách nhiên đại nộ đùng đùng nổi giận.
③ Thịnh.
④ Rõ rệt, hiển hách, như uy quyền hấp hách oai quyền hách dịch.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Lớn, lớn lao, lừng lẫy, hiển hách: Lẫy lừng; Thanh thế lớn lao;
② (văn) Nổi giận, căm phẫn;
③ (văn) Sáng chói, sáng ngời, đỏ ửng;
④ (lí) Héc: Kilôhéc; Mêgahéc;
⑤ [Hè] (Họ) Hách.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Vẻ hừng hừng như lửa bốc. Cực giận dữ — Rõ ràng — Khiến người khác sợ.
Từ ghép
chấn hách • hách dịch • hách nhiên • hán hách • hiển hách • hiển hách • huyễn háchPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書