Kanji Version 13
logo

  

  

tiện [Chinese font]   →Tra cách viết của 賤 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 15 nét - Bộ thủ: 貝
Ý nghĩa:
tiện
phồn thể

Từ điển phổ thông
1. rẻ mạt
2. nghèo hèn
Từ điển trích dẫn
1. (Tính) Hèn, mọn. ◇Hậu Hán Thư : “Bần tiện chi tri bất khả vong” (Tống Hoằng truyện ) Bạn biết nhau thuở nghèo hèn không thể bỏ quên. ◇Tây du kí 西: “Dưỡng mã giả, nãi hậu sanh tiểu bối, hạ tiện chi dịch, khởi thị đãi ngã đích?” , , , ? (Đệ tứ hồi) Nuôi ngựa là việc của bọn trẻ con, hèn hạ, sao lại đối xử với ta như thế?
2. (Tính) Rẻ. ◎Như: “tiện giá” giá rẻ.
3. (Tính) Lời nói nhún mình. ◎Như: “tiện danh” cái tên hèn mọn của tôi, “tiện nội” người vợ hèn mọn của tôi.
4. (Danh) Họ “Tiện”.
5. (Động) Khinh rẻ. ◇Sử Kí :: “Hiền hiền tiện bất tiếu” (Thái Sử Công tự tự ) Tôn người hiền, khinh kẻ xấu.
Từ điển Thiều Chửu
① Hèn.
② Khinh rẻ.
③ Lời nói nhún mình, như tiện danh cái tên hèn mọn của tôi.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Rẻ: Bán rẻ; Giá rẻ;
② Hèn, hèn hạ, thấp hèn, hèn mọn: Nghèo hèn; ! Cam tâm làm nô lệ, thật là hèn hạ!;
③ Khinh bỉ, khinh rẻ, xem thường: Ai cũng khinh bỉ;
④ (cũ) Hèn mọn của tôi (lời tự khiêm): Tiện nữ; Tài nghề hèn mọn (của tôi).
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Thấp hèn — Coi là thấp hèn — Tiếng khiêm xưng, khi nói về mình.
Từ ghép
bần tiện • bần tiện giao • cô tiện • đê tiện • khinh tiện • phạm tiện • quý tiện • ti tiện • tiện giáng • tiện kĩ • tiện lân • tiện nghiệp • tiện nội • tiện nữ • tiện thiếp • ty tiệnPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書