Kanji Version 13
logo

  

  

đạp  →Tra cách viết của 譶 trên Jisho↗

Từ điển hán nôm
Số nét: 21 nét - Bộ thủ: 言 (7 nét)
Ý nghĩa:
đạp


Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Nói thật nhanh, gần như tiếng nọ chồng lên tiếng kia.Phương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書