Kanji Version 13
logo

  

  

訓 huấn  →Tra cách viết của 訓 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 10 nét - Bộ thủ: 言 (7 nét) - Cách đọc: クン
Ý nghĩa:
dạy, giáo #, instruction

huấn [Chinese font]   →Tra cách viết của 訓 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 10 nét - Bộ thủ: 言
Ý nghĩa:
huấn
phồn thể

Từ điển phổ thông
dạy dỗ, răn bảo
Từ điển trích dẫn
1. (Động) Dạy dỗ, dạy bảo. ◎Như: “giáo huấn” dạy bảo.
2. (Động) Luyện tập, thao luyện. ◎Như: “huấn luyện” .
3. (Động) Thuận theo, phục tòng.
4. (Động) Giải thích ý nghĩa của văn tự. ◎Như: “huấn hỗ” chú giải nghĩa văn.
5. (Danh) Lời dạy bảo, lời răn. ◎Như: “cổ huấn” lời răn dạy của người xưa.
6. (Danh) Phép tắc, khuôn mẫu. ◇Thư Kinh : “Thánh hữu mô huấn” (Dận chinh ) Thánh có mẫu mực phép tắc.
7. (Danh) Họ “Huấn”.
Từ điển Thiều Chửu
① Dạy dỗ.
② Nói giải nghĩa cho rõ ra. Vì thế nên chữa nghĩa sách cũng gọi là huấn.
③ Lời nói có thể làm phép được gọi là huấn. Như cổ huấn lời người xưa dạy.
④ Thuận theo.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Huấn, lời dạy: Gia huấn; Lời dạy của người xưa;
② Dạy bảo, dạy dỗ, giáo huấn, huấn luyện: Được huấn luyện;
③ Quở trách, trách mắng, la mắng: Bị mắng một trận;
④ Giải thích ngữ nghĩa.【】huấn hỗ [xùngư] Giải thích (chú giải) ngữ nghĩa (trong sách cổ);
⑤ (văn) Thuận theo.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Dạy bảo, răn dạy — Phép tắc phải theo — Giải nghĩa cho rõ.
Từ ghép
âm huấn • bồi huấn • di huấn • đình huấn • gia huấn ca • giáo huấn • huấn chính • huấn dụ • huấn đạo • huấn hỗ • huấn lệnh • huấn luyện • huấn thị • huấn từ • nghiêm huấn • tuyên huấn • từ huấnPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書