Kanji Version 13
logo

  

  

行 hành, hàng  →Tra cách viết của 行 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 6 nét - Bộ thủ: 行 (6 nét) - Cách đọc: コウ、ギョウ、(アン)、い-く、ゆ-く、おこな-う
Ý nghĩa:
đi, ngân hàng, go

hàng, hành, hạng, hạnh [Chinese font]   →Tra cách viết của 行 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 6 nét - Bộ thủ: 行
Ý nghĩa:
hàng
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
hàng, dòng
Từ điển trích dẫn
1. (Động) Đi. ◎Như: “cẩm y dạ hành” áo gấm đi đêm. ◇Luận Ngữ : “Tam nhân hành, tất hữu ngã sư yên” , (Thuật nhi ) Ba người (cùng) đi, tất có người (có thể) làm thầy ta.
2. (Động) Di động, lưu động. ◎Như: “vận hành” chuyển vận.
3. (Động) Lưu thông. ◎Như: “thông hành toàn quốc” lưu thông khắp nước, “phát hành báo san” phát hành sách báo.
4. (Động) Làm, làm việc. ◎Như: “hành y” làm thầy thuốc chữa bệnh, “hành thiện” làm việc thiện.
5. (Động) Thật thi, thật hiện. ◎Như: “thật hành dân chủ” thật thi dân chủ.
6. (Động) Trải qua, đã qua. ◇Liêu trai chí dị : “Hành niên nhị thập hữu ngũ, kháng lệ do hư” , (Hiệp nữ ) Đã hai mươi lăm tuổi mà chưa lấy vợ.
7. (Danh) Hành trang. ◇Sử Kí : “Thỉnh trị hành giả hà dã” (Cấp Trịnh liệt truyện ) Xin sửa soạn hành trang làm gì vậy?
8. (Danh) Đường đi, đường lối, đạo nghĩa. ◇Chiến quốc sách : “Kim giả thần lai, kiến nhân ư đại hành, phương bắc diện nhi trì kì giá” , , (Ngụy sách tứ ) Hôm nay khi lại đây, tôi gặp một người trên đường cái, hướng về phía bắc mà đánh xe.
9. (Danh) Tiếng gọi tắt của “hành thư” , lối chữ hành, lối chữ hơi đá thảo.
10. (Danh) Bài hát, theo lối nhạc phủ hay cổ thi. ◎Như: “tràng ca hành” bài hát dài, “tì bà hành” khúc hát tì bà.
11. (Danh) Lượng từ: tuần rượu. ◇Tư Mã Quang : “Khách chí vị thường bất trí tửu, hoặc tam hành ngũ hành, đa bất quá thất hành” , , (Huấn kiệm thị khang ) Khách đến chưa từng không bày rượu, hoặc ba tuần năm tuần, thường thường không quá bảy tuần rượu.
12. (Danh) Cái để dùng, của dùng. ◎Như: ngày xưa gọi kim loại, gỗ, nước, lửa, đất là “ngũ hành”: ý nói là năm thứ ấy là cái người ta cần dùng hằng ngày vậy.
13. (Danh) Họ “Hành”.
14. (Tính) Giỏi, tài. ◎Như: “nhĩ chân hành” anh tài thật, “tha tại giá phương diện hành đắc ngận” về mặt đó anh ta giỏi lắm.
15. (Phó) Được. ◎Như: “hành bất hành?” được hay không được?, “tố sự chỉ yêu tận tâm tận lực tựu hành liễu” làm việc chỉ cần hết lòng hết sức là được.
16. (Phó) Sẽ, sắp. ◇Lí Thường Kiệt : “Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư” (Nam quốc sơn hà ) Bọn bay rồi sẽ chuốc lấy thất bại.
17. Một âm là “hạnh”. (Danh) Đức hạnh, nết na. § Còn ở tâm là “đức” , thi hành ra là “hạnh” . ◎Như: “độc hạnh” đức hạnh hơn người, “tu hạnh” sửa mình trong sạch (thuật ngữ Phật giáo).
18. (Danh) Cử chỉ, hành động, việc làm. ◇Luận Ngữ : “Thính kì ngôn nhi quan kì hạnh” (Công Dã Tràng ) Nghe lời nói mà còn phải xem việc làm nữa.
19. Một âm là “hàng”. (Danh) Hàng lối. ◎Như: Phép binh ngày xưa cứ 25 người là một “hàng”, “hàng ngũ” binh lính.
20. (Danh) Lượng từ: hàng, dãy, dòng. ◎Như: “nhất hàng thụ” một rặng cây. ◇Đỗ Phủ : “Lưỡng cá hoàng li minh thúy liễu, Nhất hàng bạch lộ thướng thanh thiên” , (Tuyệt cú ) Hai con oanh vàng hót liễu biếc, Một hàng cò trắng vút trời xanh. ◇Tây du kí 西: “Thượng hữu nhất hàng thập cá đại tự” (Đệ nhất hồi) Trên có một dòng mười chữ lớn.
21. (Danh) Cửa tiệm buôn bán, làm dịch vụ. ◎Như: “ngân hàng” nhà ngân hàng (dịch vụ tài chánh), “dương hàng” cửa hàng bán đồ nước ngoài, “hàng khố” công khố ngân hàng.
22. (Danh) Ngành, nghề nghiệp. ◎Như: “cải hàng” đổi ngành, “cán na hàng học na hàng” làm nghề gì học nghề ấy, “nội hàng” ở trong nghề (chuyên luyện).
23. Một âm là “hạng”. (Danh) Thứ bậc, thứ tự. ◎Như: “hạng nhất” , “hạng nhị” .
24. (Danh) Bọn, lũ. ◎Như: Gọi các người tôn trưởng của bạn mình là “trượng nhân hạng” . ◇Thủy hử truyện : “Nhĩ giá đẳng tặc tâm tặc can, ngã hạng tu sử bất đắc” , 使 (Đệ thập tứ hồi) Quân giặc từ gan tới ruột chúng bay, bọn ta thật không còn dung thứ được.
25. (Tính) “Hạng hạng” cứng cỏi.
Từ điển Thiều Chửu
① Bước đi, bước chân đi.
② Làm ra, thi hành ra.
③ Đi, như tống hành đưa đi, từ hành từ đi v.v. Vua chết gọi là đại hành .
④ Không định hẳn, tạm thì. Như hành thự dinh quan đóng tạm.
⑤ Cái để dùng, của dùng. Như ngày xưa gọi vàng, gỗ, nước, lửa, đất là ngũ hành ý nói là năm thứ ấy là cái người ta cần dùng hằng ngày vậy.
⑥ Trải qua. Như nhất hành tác lại làm quan qua một lần.
⑦ Sắp tới, dần đến. Như hành niên ngũ thập tuổi gần đến năm mươi, hành tương tựu mộc sắp chết.
⑧ Bài hát. Như tràng ca hành bài hát dài.
⑨ Lối chữ hành, lối chữ hơi đá thảo gọi là hành.
⑩ Ðường sá.
⑪ Biến đổi luôn không ngừng. Nhà Phật gọi cái ý thức luôn luôn trôi đi là hành ấm hay hành uẩn .
⑫ Một âm là hạnh. Ðức hạnh, nết na, còn ở tâm là đức , thi hành ra là hạnh . Như độc hạnh đức hạnh hơn người. Vì thế nhà Phật nói sửa mình trong sạch để thờ Phật gọi là tu hạnh .
⑬ Lại một âm là hàng. Hàng lối. Phép binh ngày xưa cứ 25 người là một hàng , vì thế gọi binh lính là hàng ngũ . Một dòng chữ cũng gọi là một hàng.
⑭ Cửa hàng. Một chỗ chứa các đồ hàng để vận tải, buôn bán cho tiện gọi là hàng sạn hay hàng gia .
⑮ Nghề nghiệp của trăm nghề. Người đồng nghiệp gọi là đồng hàng , làm việc không khéo gọi là ngoại hàng .
⑯ Một âm nữa là hạng. Hạng thứ. Như hạng nhất , hạng nhị , v.v.
⑰ Hàng lũ. Gọi các người tôn trưởng của bạn mình là trượng nhân hạng .
⑱ Hạng hạng cứng cỏi.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Hàng, dòng: Xếp thành hàng đôi; Bốn dòng thơ, thơ bốn dòng;
② Ngành, nghề nghiệp: Đổi nghề (ngành); Làm nghề gì học nghề ấy;
③ Cửa hàng, hàng: Cửa hàng đồ điện; Ngân hàng;
④ Thứ bậc (trong gia đình): Ba anh em anh thứ mấy?; Tôi thứ ba;
⑤ (văn) Con đường: Men theo đường nhỏ kia (Thi Kinh);
⑥ (văn) Hàng (biên chế quân đội thời cổ, gồm 25 người);
⑦ (văn) Chỗ giao dịch mua bán, hãng, hãng buôn, cửa hàng: Cửa hàng thịt; Hãng, hãng buôn. Xem [xíng], [xìng].
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Một dãy, xếp thẳng theo thứ tự — Chỗ buôn bán. Chẳng hạn Ngân hàng. Ta gọi là Cửa hàng — Các âm khác là Hạng, Hãng, Hạnh. Xem các âm này.
Từ ghép
bài hàng • ban hàng • bát hàng • bối hàng • đồng hàng • đổng hàng • hàng hoá • hàng liệt • hàng ngũ • hàng tình • hàng viện • ngân hàng • ngân hàng • nha hàng • nhạn hàng • nhung hàng • thế giới ngân hàng • thế hàng

hành
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
1. đi
2. làm
3. hàng, dãy
Từ điển trích dẫn
1. (Động) Đi. ◎Như: “cẩm y dạ hành” áo gấm đi đêm. ◇Luận Ngữ : “Tam nhân hành, tất hữu ngã sư yên” , (Thuật nhi ) Ba người (cùng) đi, tất có người (có thể) làm thầy ta.
2. (Động) Di động, lưu động. ◎Như: “vận hành” chuyển vận.
3. (Động) Lưu thông. ◎Như: “thông hành toàn quốc” lưu thông khắp nước, “phát hành báo san” phát hành sách báo.
4. (Động) Làm, làm việc. ◎Như: “hành y” làm thầy thuốc chữa bệnh, “hành thiện” làm việc thiện.
5. (Động) Thật thi, thật hiện. ◎Như: “thật hành dân chủ” thật thi dân chủ.
6. (Động) Trải qua, đã qua. ◇Liêu trai chí dị : “Hành niên nhị thập hữu ngũ, kháng lệ do hư” , (Hiệp nữ ) Đã hai mươi lăm tuổi mà chưa lấy vợ.
7. (Danh) Hành trang. ◇Sử Kí : “Thỉnh trị hành giả hà dã” (Cấp Trịnh liệt truyện ) Xin sửa soạn hành trang làm gì vậy?
8. (Danh) Đường đi, đường lối, đạo nghĩa. ◇Chiến quốc sách : “Kim giả thần lai, kiến nhân ư đại hành, phương bắc diện nhi trì kì giá” , , (Ngụy sách tứ ) Hôm nay khi lại đây, tôi gặp một người trên đường cái, hướng về phía bắc mà đánh xe.
9. (Danh) Tiếng gọi tắt của “hành thư” , lối chữ hành, lối chữ hơi đá thảo.
10. (Danh) Bài hát, theo lối nhạc phủ hay cổ thi. ◎Như: “tràng ca hành” bài hát dài, “tì bà hành” khúc hát tì bà.
11. (Danh) Lượng từ: tuần rượu. ◇Tư Mã Quang : “Khách chí vị thường bất trí tửu, hoặc tam hành ngũ hành, đa bất quá thất hành” , , (Huấn kiệm thị khang ) Khách đến chưa từng không bày rượu, hoặc ba tuần năm tuần, thường thường không quá bảy tuần rượu.
12. (Danh) Cái để dùng, của dùng. ◎Như: ngày xưa gọi kim loại, gỗ, nước, lửa, đất là “ngũ hành”: ý nói là năm thứ ấy là cái người ta cần dùng hằng ngày vậy.
13. (Danh) Họ “Hành”.
14. (Tính) Giỏi, tài. ◎Như: “nhĩ chân hành” anh tài thật, “tha tại giá phương diện hành đắc ngận” về mặt đó anh ta giỏi lắm.
15. (Phó) Được. ◎Như: “hành bất hành?” được hay không được?, “tố sự chỉ yêu tận tâm tận lực tựu hành liễu” làm việc chỉ cần hết lòng hết sức là được.
16. (Phó) Sẽ, sắp. ◇Lí Thường Kiệt : “Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư” (Nam quốc sơn hà ) Bọn bay rồi sẽ chuốc lấy thất bại.
17. Một âm là “hạnh”. (Danh) Đức hạnh, nết na. § Còn ở tâm là “đức” , thi hành ra là “hạnh” . ◎Như: “độc hạnh” đức hạnh hơn người, “tu hạnh” sửa mình trong sạch (thuật ngữ Phật giáo).
18. (Danh) Cử chỉ, hành động, việc làm. ◇Luận Ngữ : “Thính kì ngôn nhi quan kì hạnh” (Công Dã Tràng ) Nghe lời nói mà còn phải xem việc làm nữa.
19. Một âm là “hàng”. (Danh) Hàng lối. ◎Như: Phép binh ngày xưa cứ 25 người là một “hàng”, “hàng ngũ” binh lính.
20. (Danh) Lượng từ: hàng, dãy, dòng. ◎Như: “nhất hàng thụ” một rặng cây. ◇Đỗ Phủ : “Lưỡng cá hoàng li minh thúy liễu, Nhất hàng bạch lộ thướng thanh thiên” , (Tuyệt cú ) Hai con oanh vàng hót liễu biếc, Một hàng cò trắng vút trời xanh. ◇Tây du kí 西: “Thượng hữu nhất hàng thập cá đại tự” (Đệ nhất hồi) Trên có một dòng mười chữ lớn.
21. (Danh) Cửa tiệm buôn bán, làm dịch vụ. ◎Như: “ngân hàng” nhà ngân hàng (dịch vụ tài chánh), “dương hàng” cửa hàng bán đồ nước ngoài, “hàng khố” công khố ngân hàng.
22. (Danh) Ngành, nghề nghiệp. ◎Như: “cải hàng” đổi ngành, “cán na hàng học na hàng” làm nghề gì học nghề ấy, “nội hàng” ở trong nghề (chuyên luyện).
23. Một âm là “hạng”. (Danh) Thứ bậc, thứ tự. ◎Như: “hạng nhất” , “hạng nhị” .
24. (Danh) Bọn, lũ. ◎Như: Gọi các người tôn trưởng của bạn mình là “trượng nhân hạng” . ◇Thủy hử truyện : “Nhĩ giá đẳng tặc tâm tặc can, ngã hạng tu sử bất đắc” , 使 (Đệ thập tứ hồi) Quân giặc từ gan tới ruột chúng bay, bọn ta thật không còn dung thứ được.
25. (Tính) “Hạng hạng” cứng cỏi.
Từ điển Thiều Chửu
① Bước đi, bước chân đi.
② Làm ra, thi hành ra.
③ Đi, như tống hành đưa đi, từ hành từ đi v.v. Vua chết gọi là đại hành .
④ Không định hẳn, tạm thì. Như hành thự dinh quan đóng tạm.
⑤ Cái để dùng, của dùng. Như ngày xưa gọi vàng, gỗ, nước, lửa, đất là ngũ hành ý nói là năm thứ ấy là cái người ta cần dùng hằng ngày vậy.
⑥ Trải qua. Như nhất hành tác lại làm quan qua một lần.
⑦ Sắp tới, dần đến. Như hành niên ngũ thập tuổi gần đến năm mươi, hành tương tựu mộc sắp chết.
⑧ Bài hát. Như tràng ca hành bài hát dài.
⑨ Lối chữ hành, lối chữ hơi đá thảo gọi là hành.
⑩ Ðường sá.
⑪ Biến đổi luôn không ngừng. Nhà Phật gọi cái ý thức luôn luôn trôi đi là hành ấm hay hành uẩn .
⑫ Một âm là hạnh. Ðức hạnh, nết na, còn ở tâm là đức , thi hành ra là hạnh . Như độc hạnh đức hạnh hơn người. Vì thế nhà Phật nói sửa mình trong sạch để thờ Phật gọi là tu hạnh .
⑬ Lại một âm là hàng. Hàng lối. Phép binh ngày xưa cứ 25 người là một hàng , vì thế gọi binh lính là hàng ngũ . Một dòng chữ cũng gọi là một hàng.
⑭ Cửa hàng. Một chỗ chứa các đồ hàng để vận tải, buôn bán cho tiện gọi là hàng sạn hay hàng gia .
⑮ Nghề nghiệp của trăm nghề. Người đồng nghiệp gọi là đồng hàng , làm việc không khéo gọi là ngoại hàng .
⑯ Một âm nữa là hạng. Hạng thứ. Như hạng nhất , hạng nhị , v.v.
⑰ Hàng lũ. Gọi các người tôn trưởng của bạn mình là trượng nhân hạng .
⑱ Hạng hạng cứng cỏi.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Đi, hành: Ngày đi nghìn dặm;
② Lưu hành, lưu động: Thịnh hành; Phát hành báo chí;
③ Thi hành, chấp hành, tiến hành: Thực hành dân chủ;
④ Hành vi, hành động, việc làm: Lời nói phải đi đôi với việc làm;
⑤ (văn) Hoành hành: Bọn cướp tàn bạo công khai hoành hành (Giả Nghị: Luận tích trữ sớ);
⑥ Được: Thế thì không được; Được, anh cứ thế mà làm đi!;
⑦ Giỏi, cừ, tài, khá: Anh ấy giỏi (khá) lắm;
⑧ Sẽ, sắp: Sắp tốt nghiệp; Từ ngày xa cách đến nay lại sắp hết bốn năm trời (gần hết bốn năm) (Tào Phi: Dữ Ngô Chất thư); Khen cho vạn vật được đắc thời, mà cảm cho đời ta sẽ dứt (sắp kết thúc) (Đào Uyên Minh: Quy khứ lai hề từ tịnh tự); Bọn bây rồi sẽ thấy ôm lấy thất bại (Lí Thường Kiệt).【】hành tương [xíng jiang] Sắp, sẽ. Như [jíjiang];
⑨ (văn) Đang: Chẳng biết con nhà ai, mang lồng đang hái dâu (Tống Tử Hầu: Đổng kiều nhiêu);
⑩ (văn) Hành trang: ? Xin chỉnh đốn hành trang làm gì vậy? (Sử kí);
⑪ Thể hành (một thể tài của nhạc phủ và cổ thi): Trường ca hành; Tòng quân hành;
⑫ (văn) Lại (lần nữa): Xa nghe giặc đến Bình Lăng, chiếu thư chẳng đợi lại lên ngựa liền (Trương Tịch: Thiếu niên hành);
⑬ [Xíng] (Họ) Hành. Xem [háng], [xìng].
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Bước đi — Đi từ nơi này tới nơi khác — Đường đi — Làm việc — Đem ra làm, đem ra dùng — Các âm khác là Hàng, Hạng, Hạnh, Hãng.
Từ ghép
án hành • ấn hành • ba hành • bài hành • ban hành • bàng hành • bàng hành thư • bạo hành • bắc hành thi tập • bình hành • bộ hành • bối hành • canh hành • chấp hành • chấp hành • chinh tây kỉ hành 西 • chuẩn hành • cổ hành • cung hành • cử hành • cưỡng hành • dạ hành • dâm hành • dĩ hành • di hành • du hành • đại hành tinh • đồ hành • độc hành • đồng hành • hành binh • hành chánh • hành chỉ • hành chính • hành cung • hành cước • hành dinh • hành động • hành giả • hành giáo • hành hình • hành hoá • hành hunh • hành khách • hành khất • hành lang • hành lí • hành lữ • hành nhân • hành niên • hành quân • hành quyết • hành sắc • hành sử 使 • hành sư • hành thiện • hành tinh • hành trang • hành trình • hành tung • hành văn • hành vân • hành vi • hành vi • hiện hành • hoành hành • khả hành • khước hành • lâm hành • lâm hành • lệ hành • lộng hành • lữ hành • lực hành • lưu hành • nghịch hành • ngoại hành • ngôn hành • ngũ hành • nhiếp hành • phạn hành • phát hành • phi hành • phi hành đoàn • phi hành gia • phong hành • phụng hành • quán hành • quy hành củ bộ • san hành • song hành • sở hành • tại hành • tạm hành • tản hành • tẩm hành • tật hành • tất hành • tây hành kỉ lược 西 • thật hành • thi hành • thông hành • thuỷ hành • thừa hành • thừa hành • thực hành • thực hành • tiềm hành • tiến hành • tiễn hành • tịnh hành • tịnh hành • tính hành • tốc hành • tri hành hợp nhất • tu hành • tuân hành • tuỳ hành • từ hành • tự hành • tự hành xa • vận hành • vĩ hành • viễn hành • xà hành • xu hành • xuất hành • ý cẩm dạ hành • yêu hànhhãng
phồn & giản thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Cửa hàng. Tiệm buôn — Các âm khác là Hàng, Hạng, Hành, Hạnh. Xem các âm này.

hạng
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
thứ hạng
Từ điển trích dẫn
1. (Động) Đi. ◎Như: “cẩm y dạ hành” áo gấm đi đêm. ◇Luận Ngữ : “Tam nhân hành, tất hữu ngã sư yên” , (Thuật nhi ) Ba người (cùng) đi, tất có người (có thể) làm thầy ta.
2. (Động) Di động, lưu động. ◎Như: “vận hành” chuyển vận.
3. (Động) Lưu thông. ◎Như: “thông hành toàn quốc” lưu thông khắp nước, “phát hành báo san” phát hành sách báo.
4. (Động) Làm, làm việc. ◎Như: “hành y” làm thầy thuốc chữa bệnh, “hành thiện” làm việc thiện.
5. (Động) Thật thi, thật hiện. ◎Như: “thật hành dân chủ” thật thi dân chủ.
6. (Động) Trải qua, đã qua. ◇Liêu trai chí dị : “Hành niên nhị thập hữu ngũ, kháng lệ do hư” , (Hiệp nữ ) Đã hai mươi lăm tuổi mà chưa lấy vợ.
7. (Danh) Hành trang. ◇Sử Kí : “Thỉnh trị hành giả hà dã” (Cấp Trịnh liệt truyện ) Xin sửa soạn hành trang làm gì vậy?
8. (Danh) Đường đi, đường lối, đạo nghĩa. ◇Chiến quốc sách : “Kim giả thần lai, kiến nhân ư đại hành, phương bắc diện nhi trì kì giá” , , (Ngụy sách tứ ) Hôm nay khi lại đây, tôi gặp một người trên đường cái, hướng về phía bắc mà đánh xe.
9. (Danh) Tiếng gọi tắt của “hành thư” , lối chữ hành, lối chữ hơi đá thảo.
10. (Danh) Bài hát, theo lối nhạc phủ hay cổ thi. ◎Như: “tràng ca hành” bài hát dài, “tì bà hành” khúc hát tì bà.
11. (Danh) Lượng từ: tuần rượu. ◇Tư Mã Quang : “Khách chí vị thường bất trí tửu, hoặc tam hành ngũ hành, đa bất quá thất hành” , , (Huấn kiệm thị khang ) Khách đến chưa từng không bày rượu, hoặc ba tuần năm tuần, thường thường không quá bảy tuần rượu.
12. (Danh) Cái để dùng, của dùng. ◎Như: ngày xưa gọi kim loại, gỗ, nước, lửa, đất là “ngũ hành”: ý nói là năm thứ ấy là cái người ta cần dùng hằng ngày vậy.
13. (Danh) Họ “Hành”.
14. (Tính) Giỏi, tài. ◎Như: “nhĩ chân hành” anh tài thật, “tha tại giá phương diện hành đắc ngận” về mặt đó anh ta giỏi lắm.
15. (Phó) Được. ◎Như: “hành bất hành?” được hay không được?, “tố sự chỉ yêu tận tâm tận lực tựu hành liễu” làm việc chỉ cần hết lòng hết sức là được.
16. (Phó) Sẽ, sắp. ◇Lí Thường Kiệt : “Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư” (Nam quốc sơn hà ) Bọn bay rồi sẽ chuốc lấy thất bại.
17. Một âm là “hạnh”. (Danh) Đức hạnh, nết na. § Còn ở tâm là “đức” , thi hành ra là “hạnh” . ◎Như: “độc hạnh” đức hạnh hơn người, “tu hạnh” sửa mình trong sạch (thuật ngữ Phật giáo).
18. (Danh) Cử chỉ, hành động, việc làm. ◇Luận Ngữ : “Thính kì ngôn nhi quan kì hạnh” (Công Dã Tràng ) Nghe lời nói mà còn phải xem việc làm nữa.
19. Một âm là “hàng”. (Danh) Hàng lối. ◎Như: Phép binh ngày xưa cứ 25 người là một “hàng”, “hàng ngũ” binh lính.
20. (Danh) Lượng từ: hàng, dãy, dòng. ◎Như: “nhất hàng thụ” một rặng cây. ◇Đỗ Phủ : “Lưỡng cá hoàng li minh thúy liễu, Nhất hàng bạch lộ thướng thanh thiên” , (Tuyệt cú ) Hai con oanh vàng hót liễu biếc, Một hàng cò trắng vút trời xanh. ◇Tây du kí 西: “Thượng hữu nhất hàng thập cá đại tự” (Đệ nhất hồi) Trên có một dòng mười chữ lớn.
21. (Danh) Cửa tiệm buôn bán, làm dịch vụ. ◎Như: “ngân hàng” nhà ngân hàng (dịch vụ tài chánh), “dương hàng” cửa hàng bán đồ nước ngoài, “hàng khố” công khố ngân hàng.
22. (Danh) Ngành, nghề nghiệp. ◎Như: “cải hàng” đổi ngành, “cán na hàng học na hàng” làm nghề gì học nghề ấy, “nội hàng” ở trong nghề (chuyên luyện).
23. Một âm là “hạng”. (Danh) Thứ bậc, thứ tự. ◎Như: “hạng nhất” , “hạng nhị” .
24. (Danh) Bọn, lũ. ◎Như: Gọi các người tôn trưởng của bạn mình là “trượng nhân hạng” . ◇Thủy hử truyện : “Nhĩ giá đẳng tặc tâm tặc can, ngã hạng tu sử bất đắc” , 使 (Đệ thập tứ hồi) Quân giặc từ gan tới ruột chúng bay, bọn ta thật không còn dung thứ được.
25. (Tính) “Hạng hạng” cứng cỏi.
Từ điển Thiều Chửu
① Bước đi, bước chân đi.
② Làm ra, thi hành ra.
③ Đi, như tống hành đưa đi, từ hành từ đi v.v. Vua chết gọi là đại hành .
④ Không định hẳn, tạm thì. Như hành thự dinh quan đóng tạm.
⑤ Cái để dùng, của dùng. Như ngày xưa gọi vàng, gỗ, nước, lửa, đất là ngũ hành ý nói là năm thứ ấy là cái người ta cần dùng hằng ngày vậy.
⑥ Trải qua. Như nhất hành tác lại làm quan qua một lần.
⑦ Sắp tới, dần đến. Như hành niên ngũ thập tuổi gần đến năm mươi, hành tương tựu mộc sắp chết.
⑧ Bài hát. Như tràng ca hành bài hát dài.
⑨ Lối chữ hành, lối chữ hơi đá thảo gọi là hành.
⑩ Ðường sá.
⑪ Biến đổi luôn không ngừng. Nhà Phật gọi cái ý thức luôn luôn trôi đi là hành ấm hay hành uẩn .
⑫ Một âm là hạnh. Ðức hạnh, nết na, còn ở tâm là đức , thi hành ra là hạnh . Như độc hạnh đức hạnh hơn người. Vì thế nhà Phật nói sửa mình trong sạch để thờ Phật gọi là tu hạnh .
⑬ Lại một âm là hàng. Hàng lối. Phép binh ngày xưa cứ 25 người là một hàng , vì thế gọi binh lính là hàng ngũ . Một dòng chữ cũng gọi là một hàng.
⑭ Cửa hàng. Một chỗ chứa các đồ hàng để vận tải, buôn bán cho tiện gọi là hàng sạn hay hàng gia .
⑮ Nghề nghiệp của trăm nghề. Người đồng nghiệp gọi là đồng hàng , làm việc không khéo gọi là ngoại hàng .
⑯ Một âm nữa là hạng. Hạng thứ. Như hạng nhất , hạng nhị , v.v.
⑰ Hàng lũ. Gọi các người tôn trưởng của bạn mình là trượng nhân hạng .
⑱ Hạng hạng cứng cỏi.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Thứ bậc. Ta cũng nói là thứ hạng — Bọn người. Đám người giống nhau. Ta cũng nói là Hạng người — Các âm khác là Hàng, Hành, Hạnh, Hãng. Xem các âm này.hạnh
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
đức hạnh
Từ điển trích dẫn
1. (Động) Đi. ◎Như: “cẩm y dạ hành” áo gấm đi đêm. ◇Luận Ngữ : “Tam nhân hành, tất hữu ngã sư yên” , (Thuật nhi ) Ba người (cùng) đi, tất có người (có thể) làm thầy ta.
2. (Động) Di động, lưu động. ◎Như: “vận hành” chuyển vận.
3. (Động) Lưu thông. ◎Như: “thông hành toàn quốc” lưu thông khắp nước, “phát hành báo san” phát hành sách báo.
4. (Động) Làm, làm việc. ◎Như: “hành y” làm thầy thuốc chữa bệnh, “hành thiện” làm việc thiện.
5. (Động) Thật thi, thật hiện. ◎Như: “thật hành dân chủ” thật thi dân chủ.
6. (Động) Trải qua, đã qua. ◇Liêu trai chí dị : “Hành niên nhị thập hữu ngũ, kháng lệ do hư” , (Hiệp nữ ) Đã hai mươi lăm tuổi mà chưa lấy vợ.
7. (Danh) Hành trang. ◇Sử Kí : “Thỉnh trị hành giả hà dã” (Cấp Trịnh liệt truyện ) Xin sửa soạn hành trang làm gì vậy?
8. (Danh) Đường đi, đường lối, đạo nghĩa. ◇Chiến quốc sách : “Kim giả thần lai, kiến nhân ư đại hành, phương bắc diện nhi trì kì giá” , , (Ngụy sách tứ ) Hôm nay khi lại đây, tôi gặp một người trên đường cái, hướng về phía bắc mà đánh xe.
9. (Danh) Tiếng gọi tắt của “hành thư” , lối chữ hành, lối chữ hơi đá thảo.
10. (Danh) Bài hát, theo lối nhạc phủ hay cổ thi. ◎Như: “tràng ca hành” bài hát dài, “tì bà hành” khúc hát tì bà.
11. (Danh) Lượng từ: tuần rượu. ◇Tư Mã Quang : “Khách chí vị thường bất trí tửu, hoặc tam hành ngũ hành, đa bất quá thất hành” , , (Huấn kiệm thị khang ) Khách đến chưa từng không bày rượu, hoặc ba tuần năm tuần, thường thường không quá bảy tuần rượu.
12. (Danh) Cái để dùng, của dùng. ◎Như: ngày xưa gọi kim loại, gỗ, nước, lửa, đất là “ngũ hành”: ý nói là năm thứ ấy là cái người ta cần dùng hằng ngày vậy.
13. (Danh) Họ “Hành”.
14. (Tính) Giỏi, tài. ◎Như: “nhĩ chân hành” anh tài thật, “tha tại giá phương diện hành đắc ngận” về mặt đó anh ta giỏi lắm.
15. (Phó) Được. ◎Như: “hành bất hành?” được hay không được?, “tố sự chỉ yêu tận tâm tận lực tựu hành liễu” làm việc chỉ cần hết lòng hết sức là được.
16. (Phó) Sẽ, sắp. ◇Lí Thường Kiệt : “Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư” (Nam quốc sơn hà ) Bọn bay rồi sẽ chuốc lấy thất bại.
17. Một âm là “hạnh”. (Danh) Đức hạnh, nết na. § Còn ở tâm là “đức” , thi hành ra là “hạnh” . ◎Như: “độc hạnh” đức hạnh hơn người, “tu hạnh” sửa mình trong sạch (thuật ngữ Phật giáo).
18. (Danh) Cử chỉ, hành động, việc làm. ◇Luận Ngữ : “Thính kì ngôn nhi quan kì hạnh” (Công Dã Tràng ) Nghe lời nói mà còn phải xem việc làm nữa.
19. Một âm là “hàng”. (Danh) Hàng lối. ◎Như: Phép binh ngày xưa cứ 25 người là một “hàng”, “hàng ngũ” binh lính.
20. (Danh) Lượng từ: hàng, dãy, dòng. ◎Như: “nhất hàng thụ” một rặng cây. ◇Đỗ Phủ : “Lưỡng cá hoàng li minh thúy liễu, Nhất hàng bạch lộ thướng thanh thiên” , (Tuyệt cú ) Hai con oanh vàng hót liễu biếc, Một hàng cò trắng vút trời xanh. ◇Tây du kí 西: “Thượng hữu nhất hàng thập cá đại tự” (Đệ nhất hồi) Trên có một dòng mười chữ lớn.
21. (Danh) Cửa tiệm buôn bán, làm dịch vụ. ◎Như: “ngân hàng” nhà ngân hàng (dịch vụ tài chánh), “dương hàng” cửa hàng bán đồ nước ngoài, “hàng khố” công khố ngân hàng.
22. (Danh) Ngành, nghề nghiệp. ◎Như: “cải hàng” đổi ngành, “cán na hàng học na hàng” làm nghề gì học nghề ấy, “nội hàng” ở trong nghề (chuyên luyện).
23. Một âm là “hạng”. (Danh) Thứ bậc, thứ tự. ◎Như: “hạng nhất” , “hạng nhị” .
24. (Danh) Bọn, lũ. ◎Như: Gọi các người tôn trưởng của bạn mình là “trượng nhân hạng” . ◇Thủy hử truyện : “Nhĩ giá đẳng tặc tâm tặc can, ngã hạng tu sử bất đắc” , 使 (Đệ thập tứ hồi) Quân giặc từ gan tới ruột chúng bay, bọn ta thật không còn dung thứ được.
25. (Tính) “Hạng hạng” cứng cỏi.
Từ điển Thiều Chửu
① Bước đi, bước chân đi.
② Làm ra, thi hành ra.
③ Đi, như tống hành đưa đi, từ hành từ đi v.v. Vua chết gọi là đại hành .
④ Không định hẳn, tạm thì. Như hành thự dinh quan đóng tạm.
⑤ Cái để dùng, của dùng. Như ngày xưa gọi vàng, gỗ, nước, lửa, đất là ngũ hành ý nói là năm thứ ấy là cái người ta cần dùng hằng ngày vậy.
⑥ Trải qua. Như nhất hành tác lại làm quan qua một lần.
⑦ Sắp tới, dần đến. Như hành niên ngũ thập tuổi gần đến năm mươi, hành tương tựu mộc sắp chết.
⑧ Bài hát. Như tràng ca hành bài hát dài.
⑨ Lối chữ hành, lối chữ hơi đá thảo gọi là hành.
⑩ Ðường sá.
⑪ Biến đổi luôn không ngừng. Nhà Phật gọi cái ý thức luôn luôn trôi đi là hành ấm hay hành uẩn .
⑫ Một âm là hạnh. Ðức hạnh, nết na, còn ở tâm là đức , thi hành ra là hạnh . Như độc hạnh đức hạnh hơn người. Vì thế nhà Phật nói sửa mình trong sạch để thờ Phật gọi là tu hạnh .
⑬ Lại một âm là hàng. Hàng lối. Phép binh ngày xưa cứ 25 người là một hàng , vì thế gọi binh lính là hàng ngũ . Một dòng chữ cũng gọi là một hàng.
⑭ Cửa hàng. Một chỗ chứa các đồ hàng để vận tải, buôn bán cho tiện gọi là hàng sạn hay hàng gia .
⑮ Nghề nghiệp của trăm nghề. Người đồng nghiệp gọi là đồng hàng , làm việc không khéo gọi là ngoại hàng .
⑯ Một âm nữa là hạng. Hạng thứ. Như hạng nhất , hạng nhị , v.v.
⑰ Hàng lũ. Gọi các người tôn trưởng của bạn mình là trượng nhân hạng .
⑱ Hạng hạng cứng cỏi.
Từ điển Trần Văn Chánh
Phẩm hạnh, đức hạnh, hạnh kiểm: Phẩm hạnh.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Nết tốt — Các âm khác là Hàng, Hạng, Hành. Xem các âm này.
Từ ghép
bách hạnh • cảnh hạnh • canh hạnh • cao hạnh • chí hạnh • dung hạnh • đạo hạnh • đức hạnh • hạnh kiểm • hiệu hạnh • học hạnh • khổ hạnh • khổn hạnh • mậu hạnh • nguy hạnh • nho hạnh • phẩm hạnh • tiết hạnh • tính hạnhPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書