Kanji Version 13
logo

  

  

điệp [Chinese font]   →Tra cách viết của 蝶 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 15 nét - Bộ thủ: 虫
Ý nghĩa:
điệp
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
con bươm bướm
Từ điển trích dẫn
1. (Danh) Bướm. ◎Như: “sứ điệp” 使 bướm trao tin, chỉ thư từ trao đổi trai gái.
Từ điển Thiều Chửu
① Con bướm.
Từ điển Trần Văn Chánh
Bươm bướm.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Con bướm.
Từ ghép
điệp mộng • hồ điệp • kiệp điệp • sứ điệp 使Phương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書