Kanji Version 13
logo

  

  

著 trứ, trước  →Tra cách viết của 著 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 11 nét - Bộ thủ: 艹 (3 nét) - Cách đọc: チョ、あらわ-す、いちじる-しい
Ý nghĩa:
viết sách, trứ danh, renowned

trứ, trước [Chinese font]   →Tra cách viết của 著 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 11 nét - Bộ thủ: 艸
Ý nghĩa:
trước
phồn thể

Từ điển phổ thông
1. mặc áo
2. biên soạn sách
3. nước cờ
Từ điển trích dẫn
1. (Động) Hiển lộ, biểu hiện. ◇Lễ Kí : “Yểm kì bất thiện nhi trứ kì thiện” (Đại Học ).
2. (Động) Soạn, viết. ◎Như: “trứ thư lập thuyết” soạn sách lập thuyết.
3. (Động) Nêu lên. ◎Như: “vĩnh trứ vi lệnh” cứ nêu thế làm phép mãi mãi.
4. (Động) Ghi chép, kí tái. ◇Thương quân thư : “Tứ cảnh chi nội, trượng phu nữ tử giai hữu danh ư thượng, sanh giả trứ, tử giả tước” , , , (Cảnh nội ) Trai gái trong khắp bốn cõi đều có tên trên sổ, khi còn sống thì ghi vào, chết thì xóa đi.
5. (Tính) Sáng, rõ ràng. ◎Như: “hiển trứ” sáng rõ, “trứ danh” nổi tiếng.
6. (Danh) Văn chương, tác phẩm. ◎Như: “danh trứ” tác phẩm nổi tiếng, “cự trứ” tác phẩm lớn.
7. Một âm là “trước”. (Động) Ở gần, dựa vào, tiếp xúc. ◇Tống Ngọc : “Trước phấn tắc thái bạch, ư chu tắc thái xích” , (Đăng đồ tử hảo sắc phú ) Gần phấn thì trắng, gần son thì đỏ.
8. (Động) Bị, mắc, chịu. ◎Như: “trước phong” bị cảm gió, “trước lương” bị cảm lạnh.
9. (Động) Hóa ra, thành ra. ◎Như: “trước cấp” (hóa ra) vội vàng, “trước hoảng” (đâm ra) hoảng sợ.
10. (Động) Mặc, mang, xỏ. ◎Như: “trước y” mặc áo. ◇Lí Bạch : “Cừu phi thanh mao cẩm, Thân trước xích sương bào” , (Thượng nguyên phu nhân ).
11. (Động) Ham, thích, tham luyến. ◇Hàn Dũ : “Ngô lão trước độc thư, Dư sự bất quải nhãn” , (Tặng Trương Tịch ).
12. (Động) Đến, tới nơi. ◎Như: “phi cơ tựu yếu trước lục liễu” phi cơ sắp hạ cánh (phi cơ xuống tới mặt đất). ◇Thẩm Thuyên Kì : “Thiếp gia lâm Vị Bắc, Xuân mộng trước Liêu Tây” , 西 (Tạp thi ).
13. (Động) Nở hoa, ra trái. ◇Vương Duy : “Lai nhật ỷ song tiền, Hàn mai trước hoa vị” , (Tạp thi ) Ngày bạn đến đây, trước cửa sổ đẹp, Cây mai lạnh đã nở hoa chưa?
14. (Động) Tô. ◎Như: “trước sắc” tô màu.
15. (Động) Sai khiến. ◇Tây sương kí 西: “Ngã trước nhĩ đãn khứ xử hành giam tọa thủ, thùy trước nhĩ dĩ đậu đích hồ hành loạn tẩu?” , ? (Đệ tứ bổn , Đệ nhị chiết) Ta sai mày lúc đi khi ngồi trông coi (cô nương), ai khiến mày dẫn dụ nó làm bậy chạy càn?
16. (Danh) Nước đánh cờ. ◎Như: “kì cao nhất trước” một nước cờ cao.
17. (Danh) Mưu kế, đường lối, phương pháp. ◎Như: “thất trước” sai đường (tính lầm), “vô trước” không có cách. ◇Thủy hử truyện : “Tam thập lục trước, tẩu vi thượng trước” , (Đệ nhị hồi) Ba mươi sáu kế, chạy là cách hơn cả.
18. (Danh) Nơi dồn tụ, kết cục. ◎Như: “trước lạc” kết quả, kết cục, “sự tình hoàn một hữu trước lạc” sự việc chưa ra đâu vào đâu cả.
19. (Trợ) Biểu thị mệnh lệnh, hoặc khuyên nhủ: đây, đi, chứ. ◎Như: “nhĩ thính trước” anh nghe đây, “nhĩ mạn trước tẩu” anh đi chậm chứ, “trước chiếu sở thỉnh” cứ theo điều đã thỉnh cầu (dùng trong văn thư).
20. (Trợ) Biểu thị động tác đang tiến hành. ◎Như: “tọa trước” đang ngồi, “tẩu trước” đang đi.
21. (Trợ) Biểu thị tình trạng tồn tại. ◎Như: “trác tử thượng hoàn phóng trước kỉ bổn thư” trên bàn (còn) có để mấy quyển sách.
22. (Trợ) Rất, lắm (đặt trước thán từ tăng thêm ý nghĩa câu nói). ◎Như: “giá hài tử thông minh trước ni” đứa bé này thông minh lắm.
23. (Trợ) Được. ◎Như: “kiến trước” thấy được, “phùng trước” gặp được.
24. Một âm là “trữ”. (Danh) Chỗ khoảng giữa cửa và tấm bình phong.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Rõ, rõ rệt, sáng tỏ, nổi, xuất sắc: Nổi tiếng; Có những thành tích xuất sắc;
② Soạn, viết: Biên soạn; Viết sách;
③ Trước tác, tác phẩm: Tác phẩm nổi tiếng; Trước tác mới, tác phẩm mới; Tác phẩm dịch;
④ (văn) Phụ vào, thêm vào (như , bộ );
⑤ (văn) Ghi vào, đăng kí (tên...): Trai gái trong khắp bốn cõi đều có tên trên sổ, khi còn sống thì ghi vào, chết thì xóa đi (Thương Quân thư);
⑥ (văn) Dựa vào, tựa vào Xem [zhuó] (bộ ).
Từ điển Trần Văn Chánh
① Mặc: Mặc áo;
② Tiếp; liền: Gần liền, phụ liền vào;
③ Tô (màu), bắt (tay). 【】trước sắc [zhuósè] Tô màu, bôi màu;
④ Manh mối; cách: Không tìm ra manh mối gì, không tìm ra cách gì. Xem [zhao], [zháo], [zhe] và [zhù].
Từ điển Trần Văn Chánh
Như [zhuó] (bộ ).
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Phụ vào — Dùng làm trợ từ — Người sinh sống ở một vùng. Td: Thổ trước ( dân cư trong vùng ) — Mặc áo. Mặc vào. Đặt để vào — Ghi chép vào. Cũng đọc Trứ.
Từ ghép
danh trước • lai trước • lậu trước • minh trước • nhãn khán trước • trước bạ 簿 • trước cấp • trước tưởng • trước ý

trứ
phồn thể

Từ điển phổ thông
nêu lên, nổi lên, rõ rệt, nổi danh
Từ điển trích dẫn
1. (Động) Hiển lộ, biểu hiện. ◇Lễ Kí : “Yểm kì bất thiện nhi trứ kì thiện” (Đại Học ).
2. (Động) Soạn, viết. ◎Như: “trứ thư lập thuyết” soạn sách lập thuyết.
3. (Động) Nêu lên. ◎Như: “vĩnh trứ vi lệnh” cứ nêu thế làm phép mãi mãi.
4. (Động) Ghi chép, kí tái. ◇Thương quân thư : “Tứ cảnh chi nội, trượng phu nữ tử giai hữu danh ư thượng, sanh giả trứ, tử giả tước” , , , (Cảnh nội ) Trai gái trong khắp bốn cõi đều có tên trên sổ, khi còn sống thì ghi vào, chết thì xóa đi.
5. (Tính) Sáng, rõ ràng. ◎Như: “hiển trứ” sáng rõ, “trứ danh” nổi tiếng.
6. (Danh) Văn chương, tác phẩm. ◎Như: “danh trứ” tác phẩm nổi tiếng, “cự trứ” tác phẩm lớn.
7. Một âm là “trước”. (Động) Ở gần, dựa vào, tiếp xúc. ◇Tống Ngọc : “Trước phấn tắc thái bạch, ư chu tắc thái xích” , (Đăng đồ tử hảo sắc phú ) Gần phấn thì trắng, gần son thì đỏ.
8. (Động) Bị, mắc, chịu. ◎Như: “trước phong” bị cảm gió, “trước lương” bị cảm lạnh.
9. (Động) Hóa ra, thành ra. ◎Như: “trước cấp” (hóa ra) vội vàng, “trước hoảng” (đâm ra) hoảng sợ.
10. (Động) Mặc, mang, xỏ. ◎Như: “trước y” mặc áo. ◇Lí Bạch : “Cừu phi thanh mao cẩm, Thân trước xích sương bào” , (Thượng nguyên phu nhân ).
11. (Động) Ham, thích, tham luyến. ◇Hàn Dũ : “Ngô lão trước độc thư, Dư sự bất quải nhãn” , (Tặng Trương Tịch ).
12. (Động) Đến, tới nơi. ◎Như: “phi cơ tựu yếu trước lục liễu” phi cơ sắp hạ cánh (phi cơ xuống tới mặt đất). ◇Thẩm Thuyên Kì : “Thiếp gia lâm Vị Bắc, Xuân mộng trước Liêu Tây” , 西 (Tạp thi ).
13. (Động) Nở hoa, ra trái. ◇Vương Duy : “Lai nhật ỷ song tiền, Hàn mai trước hoa vị” , (Tạp thi ) Ngày bạn đến đây, trước cửa sổ đẹp, Cây mai lạnh đã nở hoa chưa?
14. (Động) Tô. ◎Như: “trước sắc” tô màu.
15. (Động) Sai khiến. ◇Tây sương kí 西: “Ngã trước nhĩ đãn khứ xử hành giam tọa thủ, thùy trước nhĩ dĩ đậu đích hồ hành loạn tẩu?” , ? (Đệ tứ bổn , Đệ nhị chiết) Ta sai mày lúc đi khi ngồi trông coi (cô nương), ai khiến mày dẫn dụ nó làm bậy chạy càn?
16. (Danh) Nước đánh cờ. ◎Như: “kì cao nhất trước” một nước cờ cao.
17. (Danh) Mưu kế, đường lối, phương pháp. ◎Như: “thất trước” sai đường (tính lầm), “vô trước” không có cách. ◇Thủy hử truyện : “Tam thập lục trước, tẩu vi thượng trước” , (Đệ nhị hồi) Ba mươi sáu kế, chạy là cách hơn cả.
18. (Danh) Nơi dồn tụ, kết cục. ◎Như: “trước lạc” kết quả, kết cục, “sự tình hoàn một hữu trước lạc” sự việc chưa ra đâu vào đâu cả.
19. (Trợ) Biểu thị mệnh lệnh, hoặc khuyên nhủ: đây, đi, chứ. ◎Như: “nhĩ thính trước” anh nghe đây, “nhĩ mạn trước tẩu” anh đi chậm chứ, “trước chiếu sở thỉnh” cứ theo điều đã thỉnh cầu (dùng trong văn thư).
20. (Trợ) Biểu thị động tác đang tiến hành. ◎Như: “tọa trước” đang ngồi, “tẩu trước” đang đi.
21. (Trợ) Biểu thị tình trạng tồn tại. ◎Như: “trác tử thượng hoàn phóng trước kỉ bổn thư” trên bàn (còn) có để mấy quyển sách.
22. (Trợ) Rất, lắm (đặt trước thán từ tăng thêm ý nghĩa câu nói). ◎Như: “giá hài tử thông minh trước ni” đứa bé này thông minh lắm.
23. (Trợ) Được. ◎Như: “kiến trước” thấy được, “phùng trước” gặp được.
24. Một âm là “trữ”. (Danh) Chỗ khoảng giữa cửa và tấm bình phong.
Từ điển Thiều Chửu
① Sáng, rõ rệt. Như trứ danh nổi tiếng.
② Soạn thuật sách vở. Như trứ thư lập thuyết làm ra sách vở.
③ Nêu lên. Như vĩnh trứ vi lệnh cứ nêu thế làm phép mãi mãi.
④ Một âm là trước. Mặc. Như trước y mặc áo.
⑤ Ðánh nước cờ. Vì thế nên sự gì tính lầm lỡ việc gọi là thất trước tính lầm.
⑥ Bám. Người ở một chỗ không rời đi đâu gọi là thổ trước . Cây có hoa gọi là trước hoa . Vương Duy : Lai nhật ỷ song tiền, Hàn mai trước hoa vị (Tạp thi ) Ngày bạn đến đây, trước cửa sổ đẹp, Cây mai lạnh đã nở hoa chưa?
⑦ Ði đến đâu gọi là trước xứ .
⑧ Ðược. Dùng làm trợ từ. Như kiến trước thấy được, phùng trước gặp được.
⑨ Lời mệnh lệnh. Như trước chiếu sở thỉnh cứ xét điều đã xin.
⑩ Sự gì có quy thức gọi là trước. Như trước thực đúng thực, trước lạc đúng chỗ. Tục hay viết là .
⑪ Một âm nữa là trữ. Chỗ khoang cửa cách bình phong.
⑫ Ngôi thứ.
⑬ Tích chứa.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Rõ, rõ rệt, sáng tỏ, nổi, xuất sắc: Nổi tiếng; Có những thành tích xuất sắc;
② Soạn, viết: Biên soạn; Viết sách;
③ Trước tác, tác phẩm: Tác phẩm nổi tiếng; Trước tác mới, tác phẩm mới; Tác phẩm dịch;
④ (văn) Phụ vào, thêm vào (như , bộ );
⑤ (văn) Ghi vào, đăng kí (tên...): Trai gái trong khắp bốn cõi đều có tên trên sổ, khi còn sống thì ghi vào, chết thì xóa đi (Thương Quân thư);
⑥ (văn) Dựa vào, tựa vào Xem [zhuó] (bộ ).
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Rõ rệt ra. Xem Trứ danh — Viết ra. Soạn ra. Cũng đọc Trước — Tên người, tức Nguyễn Công Trứ, 1778-1858, tự là Tồn Chất, hiệu là Ngộ Trai, hiệu là Hi Văn, người xã Uy viễn huyện Nghi xuân tỉnh Hà tĩnh, đậu Giải nguyên năm 1919, niên hiệu Gia long thứ 18, trải thờ đời Minh Mệnh, Thiệu Trị, Tự Đức, làm quan từ chức Hành tẩu Sử quán tới Binh bộ Thượng thư, lại có lúc bị cách tuột làm lính trơn, cuộc đời làm quan vô cùng sôi nổi, nhiều thăng giáng. Ông có tư tưởng hào hùng phóng khoáng. Tác phẩm chữ Nôm có nhiều bài thơ, Hát nói, câu đối, và bài Hàn nho phong vị phú.
Từ ghép
danh trứ • trứ danh • trứ minh • trứ tác • trứ thuậttrữ
phồn thể

Từ điển phổ thông
khoang cửa cách bình phong
Từ điển trích dẫn
1. (Động) Hiển lộ, biểu hiện. ◇Lễ Kí : “Yểm kì bất thiện nhi trứ kì thiện” (Đại Học ).
2. (Động) Soạn, viết. ◎Như: “trứ thư lập thuyết” soạn sách lập thuyết.
3. (Động) Nêu lên. ◎Như: “vĩnh trứ vi lệnh” cứ nêu thế làm phép mãi mãi.
4. (Động) Ghi chép, kí tái. ◇Thương quân thư : “Tứ cảnh chi nội, trượng phu nữ tử giai hữu danh ư thượng, sanh giả trứ, tử giả tước” , , , (Cảnh nội ) Trai gái trong khắp bốn cõi đều có tên trên sổ, khi còn sống thì ghi vào, chết thì xóa đi.
5. (Tính) Sáng, rõ ràng. ◎Như: “hiển trứ” sáng rõ, “trứ danh” nổi tiếng.
6. (Danh) Văn chương, tác phẩm. ◎Như: “danh trứ” tác phẩm nổi tiếng, “cự trứ” tác phẩm lớn.
7. Một âm là “trước”. (Động) Ở gần, dựa vào, tiếp xúc. ◇Tống Ngọc : “Trước phấn tắc thái bạch, ư chu tắc thái xích” , (Đăng đồ tử hảo sắc phú ) Gần phấn thì trắng, gần son thì đỏ.
8. (Động) Bị, mắc, chịu. ◎Như: “trước phong” bị cảm gió, “trước lương” bị cảm lạnh.
9. (Động) Hóa ra, thành ra. ◎Như: “trước cấp” (hóa ra) vội vàng, “trước hoảng” (đâm ra) hoảng sợ.
10. (Động) Mặc, mang, xỏ. ◎Như: “trước y” mặc áo. ◇Lí Bạch : “Cừu phi thanh mao cẩm, Thân trước xích sương bào” , (Thượng nguyên phu nhân ).
11. (Động) Ham, thích, tham luyến. ◇Hàn Dũ : “Ngô lão trước độc thư, Dư sự bất quải nhãn” , (Tặng Trương Tịch ).
12. (Động) Đến, tới nơi. ◎Như: “phi cơ tựu yếu trước lục liễu” phi cơ sắp hạ cánh (phi cơ xuống tới mặt đất). ◇Thẩm Thuyên Kì : “Thiếp gia lâm Vị Bắc, Xuân mộng trước Liêu Tây” , 西 (Tạp thi ).
13. (Động) Nở hoa, ra trái. ◇Vương Duy : “Lai nhật ỷ song tiền, Hàn mai trước hoa vị” , (Tạp thi ) Ngày bạn đến đây, trước cửa sổ đẹp, Cây mai lạnh đã nở hoa chưa?
14. (Động) Tô. ◎Như: “trước sắc” tô màu.
15. (Động) Sai khiến. ◇Tây sương kí 西: “Ngã trước nhĩ đãn khứ xử hành giam tọa thủ, thùy trước nhĩ dĩ đậu đích hồ hành loạn tẩu?” , ? (Đệ tứ bổn , Đệ nhị chiết) Ta sai mày lúc đi khi ngồi trông coi (cô nương), ai khiến mày dẫn dụ nó làm bậy chạy càn?
16. (Danh) Nước đánh cờ. ◎Như: “kì cao nhất trước” một nước cờ cao.
17. (Danh) Mưu kế, đường lối, phương pháp. ◎Như: “thất trước” sai đường (tính lầm), “vô trước” không có cách. ◇Thủy hử truyện : “Tam thập lục trước, tẩu vi thượng trước” , (Đệ nhị hồi) Ba mươi sáu kế, chạy là cách hơn cả.
18. (Danh) Nơi dồn tụ, kết cục. ◎Như: “trước lạc” kết quả, kết cục, “sự tình hoàn một hữu trước lạc” sự việc chưa ra đâu vào đâu cả.
19. (Trợ) Biểu thị mệnh lệnh, hoặc khuyên nhủ: đây, đi, chứ. ◎Như: “nhĩ thính trước” anh nghe đây, “nhĩ mạn trước tẩu” anh đi chậm chứ, “trước chiếu sở thỉnh” cứ theo điều đã thỉnh cầu (dùng trong văn thư).
20. (Trợ) Biểu thị động tác đang tiến hành. ◎Như: “tọa trước” đang ngồi, “tẩu trước” đang đi.
21. (Trợ) Biểu thị tình trạng tồn tại. ◎Như: “trác tử thượng hoàn phóng trước kỉ bổn thư” trên bàn (còn) có để mấy quyển sách.
22. (Trợ) Rất, lắm (đặt trước thán từ tăng thêm ý nghĩa câu nói). ◎Như: “giá hài tử thông minh trước ni” đứa bé này thông minh lắm.
23. (Trợ) Được. ◎Như: “kiến trước” thấy được, “phùng trước” gặp được.
24. Một âm là “trữ”. (Danh) Chỗ khoảng giữa cửa và tấm bình phong.
Từ điển Trần Văn Chánh
(văn) ① Khoảng giữa cửa và tấm bình phong: Đợi ta ở khoảng giữa cửa và tấm bình phong (Thi Kinh);
② Ngôi thứ;
③ Tích chứa.Phương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書