Kanji Version 13
logo

  

  

落 lạc  →Tra cách viết của 落 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 12 nét - Bộ thủ: 艹 (3 nét) - Cách đọc: ラク、お-ちる、お-とす
Ý nghĩa:
rơi, fall

lạc [Chinese font]   →Tra cách viết của 落 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 12 nét - Bộ thủ: 艸
Ý nghĩa:
lạc
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
1. rơi, rụng
2. xóm (đơn vị hành chính)
Từ điển trích dẫn
1. (Động) Rụng. ◎Như: “ngô đồng nhất diệp lạc, thiên hạ cộng tri thu” , một lá ngô đồng rụng, mọi người đều biết là mùa thu đến.
2. (Động) Rơi xuống. ◎Như: “vũ lạc” mưa xuống, “tuyết lạc” tuyết sa.
3. (Động) Xuống thấp, rút xuống. ◎Như: “lạc giá” xuống giá. ◇Tô Thức : “San cao nguyệt tiểu, thủy lạc thạch xuất” , (Hậu Xích Bích phú ) Núi cao trăng nhỏ, nước rút xuống đá nhô ra.
4. (Động) Lọt vào, rơi vào. ◇Đào Uyên Minh : “Ngộ lạc trần võng trung” (Quy viên điền cư ) Lầm lỡ mà lọt vào trong lưới trần ai.
5. (Động) Trừ bỏ, cắt bỏ, sót. ◎Như: “lạc kỉ tự” bỏ sót mất mấy chữ, “san lạc phù từ” xóa bỏ lời nhảm nhí đi. ◇Lưu Trường Khanh : “Long cung lạc phát phi ca sa” (Hí tặng can việt ni tử ca ) Ở long cung (ý nói ở chùa) xuống tóc khoác áo cà sa.
6. (Động) Tụt hậu, rớt lại đằng sau. ◎Như: “lạc tại hậu đầu” tụt lại phía sau. ◇Lí Bạch : “Phong lưu khẳng lạc tha nhân hậu” (Lưu dạ lang tặng tân phán quan ) Về phong lưu thì chịu rớt lại đằng sau người ta.
7. (Động) Suy bại, suy đồi, sa sút. ◎Như: “luân lạc” chìm nổi, “đọa lạc” chìm đắm. ◇Nguyễn Trãi : “Nhất sinh lạc thác cánh kham liên” (Mạn hứng ) Một đời luân lạc càng đáng thương.
8. (Động) Dừng lại, ở đậu. ◎Như: “lạc cước” nghỉ chân. ◇Lưu Trường Khanh : “Phiến phàm lạc quế chử, Độc dạ y phong lâm” , (Nhập quế chử ) Cánh buồm đậu lại ớ bãi nước trồng quế, Đêm một mình nghỉ bên rừng phong.
9. (Động) Để lại, ghi lại. ◎Như: “lạc khoản” ghi tên để lại, “bất lạc ngân tích” không để lại dấu vết.
10. (Động) Được, bị. ◎Như: “lạc cá bất thị” bị lầm lỗi. ◇Hồng Lâu Mộng : “Ngã môn tố hạ nhân đích phục thị nhất tràng, đại gia lạc cá bình an, dã toán thị tạo hóa liễu” , , (Đệ tam thập tứ hồi) Chúng con là kẻ dưới hầu hạ lâu nay, mọi người đều được yên ổn, thật là nhờ ơn trời.
11. (Động) Cúng tế, khánh thành (nhà cửa, cung điện mới làm xong). ◇Tả truyện : “Sở Tử thành Chương Hoa chi đài, nguyện dữ chư hầu lạc chi” , (Chiêu Công thất niên ) Sở Tử làm xong đài Chương Hoa muốn cúng tế với chư hầu.
12. (Động) Thuộc về. ◇Đỗ Phủ : “Thiên chu lạc ngô thủ” (Tương thích ngô sở lưu biệt chương sứ quân 使) Thuyền nhỏ thuộc về tay ta.
13. (Động) Ràng, buộc. § Thông “lạc” . ◇Trang Tử : “Lạc mã thủ, xuyên ngưu tị” , 穿 (Thu thủy ) Ràng đầu ngựa, xỏ mũi bò.
14. (Tính) Rớt rụng, tàn tạ. ◎Như: “lạc anh tân phân” hoa rụng đầy dẫy. ◇Bạch Cư Dị : “Tây cung nam uyển đa thu thảo, Lạc diệp mãn giai hồng bất tảo” (Trường hận ca ) Tại cung tây, điện nam, cỏ thu mọc nhiều, Lá rụng đỏ đầy thềm không ai quét.
15. (Tính) Rộng rãi. ◎Như: “khoát lạc” rộng rãi.
16. (Tính) Thưa thớt. ◎Như: “liêu lạc thần tinh” lơ thơ sao buổi sáng.
17. (Tính) Linh lợi. ◎Như: “lị lạc” linh lợi.
18. (Danh) Chỗ người ta ở tụ với nhau. ◎Như: “bộ lạc” chòm trại, “thôn lạc” chòm xóm.
19. (Danh) Hàng rào. ◎Như: “li lạc” hàng rào, giậu.
20. (Danh) Chỗ dừng chân, nơi lưu lại. ◎Như: “hạ lạc” chỗ ở, “hữu liễu trước lạc” đã có nơi chốn.
21. (Danh) Họ “Lạc”.
Từ điển Thiều Chửu
① Rụng. Lá rụng, hoa rụng gọi là lạc. Như ngô đồng nhất diệp lạc, thiên hạ cộng tri thu một lá ngô đồng rụng, mọi người đều biết là mùa thu (đến).
② Cũng dùng để tả cái cảnh huống của người. Như lãnh lạc lạnh lùng tẻ ngắt, luân lạc chìm nổi, lưu lạc , đoạ lạc , v.v. đều chỉ về cái cảnh suy đồi khốn khổ cả.
③ Rơi xuống. Như lạc vũ mưa xuống, lạc tuyết tuyết sa, v.v.
④ Ruồng bỏ, không dùng cũng gọi là lạc. Như lạc đệ thi hỏng, lạc chức bị cách chức.
⑤ Sót, mất. Như lạc kỉ tự bỏ sót mất mấy chữ, san lạc phù từ xoá bỏ lời nhảm nhí đi.
⑥ Thưa thớt. Như liêu lạc thần tinh lơ thơ sao buổi sáng.
⑦ Rộng rãi. Như khoát lạc .
⑧ Chỗ ở, chỗ người ta ở tụ với nhau gọi là lạc. Như bộ lạc chòm trại, thôn lạc chòm xóm. Vì thế nên bờ rào bờ giậu cũng gọi là phan lạc , nền nhà gọi là toạ lạc , v.v.
⑨ Mới. Mới làm nhà xong làm tiệc ăn mừng gọi là lạc thành .
⑩ Lạc lạc lỗi lạc, không có theo tục.
⑪ Về.
⑫ Bỏ hổng.
⑬ Nước giọt gianh.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Sót, bỏ sót: Chỗ này sót mất hai chữ;
② Bỏ quên: Tôi vội vàng đi, bỏ quên cuốn sách ở nhà;
③ Tụt lại, rơi lại, rớt lại (đằng sau): Anh ấy đi chậm quá, bị rớt lại một quãng xa. Xem [lào], [luo], [luò].
Từ điển Trần Văn Chánh
① Đổ, sập;
② Như [luò] nghĩa ①⑩ Xem [là], [luo], [luò].
Từ điển Trần Văn Chánh
① Rơi, rụng: Rơi nước mắt; Hoa rụng rồi; Một lá ngô đồng rụng, thiên hạ biết mùa thu (Thơ cổ);
② Xuống, lặn, hạ: Nước thuỷ triều đã xuống; Mặt trời đã lặn; 滿 Trăng lặn quạ kêu sương toả đầy trời (Trương Kế: Phong kiều dạ bạc); Hạ giá;
③ Hạ... xuống, hạ: Hạ cái rèm xuống;
④ Suy sụp, suy đồi, sa sút: Suy đồi; Suy sụp;
⑤ Lạc hậu, tụt hậu, trượt: Tụt (thụt) lại đằng sau;
⑥ Ở đậu, ở lại, dừng lại: Tìm chỗ tạm ở đậu (nghỉ chân);
⑦ Chỗ ở, nơi ở: Chỗ ở; Chỗ, nơi; Đã có nơi chốn;
⑧ Nơi dân cư đông đúc: Làng mạc;
⑨ Thuộc về, rơi (lọt) vào: Lọt vào tay đối phương;
⑩ Được, bị: Bị lầm lỗi; Bị gièm pha; Bị oán trách; Được khen;
⑪ Biên, ghi, đề: Đề tên; Ghi vào sổ;
⑫ (văn) Thưa thớt: Lơ thơ sao buổi sáng;
⑬ (văn) Rộng rãi: Rộng rãi;
⑭ (văn) Mới: Ăn mừng mới cất nhà xong Xem [là], [lào], [luo].
Từ điển Trần Văn Chánh
】đại đại lạc lạc [dàdaluoluo] (Thái độ) tự nhiên Xem [là], [lào], [luò].
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Lá cây héo rụng, hoa quả rụng xuống. Cung oán ngâm khúc có câu: » Cảnh hoa lạc nguyệt minh nhường ấy « — Rơi rụng. Mất mát. Td: Thất lạc — Chết. Td: Tổ lạc ( chết ) — Cái hàng rào — Chỗ tụ họp cư trú. Td: Thôn lạc ( xóm nhà trong làng ).
Từ ghép
ấp lạc • bác lạc • bác lạc • bãi lạc • bại lạc • bại lạc • bất kiến quan tài bất lạc lệ • bất kiến quan tài bất lạc lệ • bích lạc • bích lạc hoàng tuyền • bộ lạc • bôi lạc • dao lạc • di lạc • đê lạc • điêu lạc • đoạ lạc • đoạn lạc • giác lạc • hạ lạc • hoa lạc • hoạch lạc • khởi lạc • khư lạc • lạc bất thị • lạc bút • lạc đệ • lạc đề • lạc hậu • lạc hoa • lạc hoa sinh • lạc khoản • lạc lạc • lạc mạc • lạc nguyệt • lạc nhạn • lạc nhật • lạc phách • lạc thác • lạc thai • lạc thành • lạc thảo • lị lạc • lịch lạc • liêu lạc • linh lạc • loạn lạc • lỗi lạc • lỗi lỗi lạc lạc • luân lạc • lưu lạc • nguyệt lạc • nguyệt lạc sâm hoành • nhật lạc • phá lạc hộ • phiêu lạc • phốc lạc • sái lạc • sổ lạc • suy lạc • thác lạc • thác lạc • thất lạc • toạ lạc • truỵ lạc • viện lạcPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書