Kanji Version 13
logo

  

  

nhiễu [Chinese font]   →Tra cách viết của 繞 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 18 nét - Bộ thủ: 糸
Ý nghĩa:
nhiễu
phồn thể

Từ điển phổ thông
1. xoay quanh, đi vòng quanh, quấn quanh
2. vương vấn, vướng mắc
Từ điển trích dẫn
1. (Động) Vòng quanh, vây quanh. ◎Như: “vi nhiễu” vây quanh. ◇Đào Uyên Minh : “Mạnh hạ thảo mộc trưởng, Nhiễu ốc thụ phù sơ” , (Độc San hải kinh ) Đầu hè thảo mộc lớn mạnh, Quanh nhà cây mọc um tùm tươi tốt.
2. (Động) Đi vòng quanh, vòng vo. ◎Như: “nhiễu tràng nhất chu” đi quanh một vòng, “nhiễu quyển tử” nói vòng vo, rào trước đón sau.
3. (Động) Đi đường vòng, tránh không đi theo lối chính. ◎Như: “thử lộ bất thông, xa lượng thỉnh nhiễu đạo” , đường này không thông, yêu cầu các xe cộ đi đường vòng.
Từ điển Thiều Chửu
① Vòng quanh, quấn.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Buộc, cuốn: Cuốn chỉ;
② Đi đường vòng quanh: Đã đi quanh một vòng lớn;
③ Vòng quanh: Con chim bay vòng quanh cành cây Xem [răo].
Từ điển Trần Văn Chánh
Chung quanh, quanh: Vây quanh, chung quanh; Buộc chung quanh Xem [rào].
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Quấn xung quanh — Xoay quanh.
Từ ghép
nhiễu nhật • vi nhiễuPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書