Kanji Version 13
logo

  

  

終 chung  →Tra cách viết của 終 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 11 nét - Bộ thủ: 糸 (6 nét) - Cách đọc: シュウ、お-わる、お-える
Ý nghĩa:
kết thúc, end

chung [Chinese font]   →Tra cách viết của 終 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 11 nét - Bộ thủ: 糸
Ý nghĩa:
chung
phồn thể

Từ điển phổ thông
1. hết
2. cuối, kết thúc
Từ điển trích dẫn
1. (Động) Chấm dứt, kết thúc. Đối lại với “thủy” . ◎Như: “niên chung” năm hết. ◇Luận Ngữ : “Tứ hải khốn cùng, thiên lộc vĩnh chung” , 祿 (Nghiêu viết ) (Nếu dân trong) bốn bể khốn cùng, thì lộc trời (ban cho ông) sẽ dứt hẳn.
2. (Động) Chết. ◎Như: “thọ chung” chết lành, được hết tuổi trời. ◇Đào Uyên Minh : “Vị quả, tầm bệnh chung” , (Đào hoa nguyên kí ) Chưa có kết quả, thì bị bệnh mà mất.
3. (Động) Hoàn thành. ◇Hậu Hán Thư : “Dương Tử cảm kì ngôn, phục hoàn chung nghiệp” , (Liệt nữ truyền ) Dương Tử cảm động vì lời đó, trở về hoàn thành sự nghiệp.
4. (Tính) Cả, suốt, trọn. ◎Như: “chung nhật bất thực” cả ngày chẳng ăn. ◇Nguyễn Trãi : “Chung tiêu thính vũ thanh” (Thính vũ ) Suốt đêm nghe tiếng mưa.
5. (Danh) Thiên, khúc (thơ, ca, nhạc). ◎Như: “nhất chung” một khúc nhạc.
6. (Danh) Một năm cũng gọi là “chung”.
7. (Danh) Đất vuông nghìn dặm gọi là “chung”.
8. (Danh) Họ “Chung”.
9. (Phó) Cuối cùng, kết cục. ◇Sử Kí : “Tần vương độ chi, chung bất khả cưỡng đoạt” , (Liêm Pha Lạn Tương Như liệt truyện ) Vua Tần liệu chừng sau cùng sẽ không cưỡng đoạt được (viên ngọc).
10. (Phó) Luôn, mãi. § Tương đương với “thường” , “cửu” . ◇Mặc Tử : “Cố quan vô thường quý nhi dân vô chung tiện” (Thượng hiền thượng ) Cho nên quan không phải luôn luôn sang mà dân cứ mãi là hèn.
Từ điển Thiều Chửu
① Hết, như chung nhật bất thực hết ngày chẳng ăn. Nguyễn Trãi : chung tiêu thính vũ thanh suốt đêm nghe tiếng mưa.
② Sau, như thuỷ chung trước sau.
③ Trọn, như chung chí bại vong trọn đến hỏng mất.
④ Chết, như thọ chung chết lành, được hết tuổi trời.
⑤ Kết cục, như hết một khúc nhạc gọi là nhất chung .
⑥ Một năm cũng gọi là chung.
⑦ Ðã.
⑧ Ðất vuông nghìn dặm gọi là chung.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Hết, cuối, cuối cùng, kết cục, dứt: Hết một bản nhạc (bài ca); Cuối năm. (Ngb) Chết mất: Sắp chết. 【】chung quy [zhonggui] Tóm lại, nói cho cùng, chung quy, rốt cuộc: Rốt cuộc sẽ làm nên; 【】 chung cánh [zhongjìng] Như ;【】chung cứu [zhong jiu] Chung quy, xét đến (cho) cùng: Sức mạnh của một người xét cho cùng cũng chỉ có hạn; 【】 chung vu [zhongyú] Rốt cuộc, tóm lại, nói cho cùng, chung quy: Rốt cuộc đã thí nghiệm thành công;
② Suốt, cả: Suốt năm, cả năm; Suốt đời, cả đời, trọn đời;
③ (văn) Năm: Một năm;
④ (văn) Đã;
⑤ (văn) Đất vuông nghìn dặm;
⑥ [Zhòng] (Họ) Chung.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Đầu cùng, cuối cùng — Hết. Suốt cho tới hết — Chết — Toàn vẹn.
Từ ghép
ác chung • cáo chung • chung chế • chung cổ • chung cục • chung dạ • chung dưỡng • chung điểm • chung kết • chung kiếp • chung nhật • chung niên • chung quy • chung thẩm • chung thân • chung thế • chung thuỷ • lâm chung • lệnh chung • mệnh chung • niên chung • thọ chung • thuỷ chung • tối chung • tống chungPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書