Kanji Version 13
logo

  

  

ba [Chinese font]   →Tra cách viết của 笆 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 10 nét - Bộ thủ: 竹
Ý nghĩa:
ba
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
1. cây tre gai
2. bờ giậu, hàng rào
Từ điển trích dẫn
1. (Danh) Tre gai, thứ tre có gai trồng làm bờ rào. ◎Như: “li ba” bờ rào. ◇Thủy hử truyện : “Kiến li ba trung, thiêu trước nhất cá thảo trửu nhi tại lộ thiên lí” , (Đệ thập hồi) Thấy trong hàng rào có cắm một cái chổi ngoài trời. § Dấu hiệu một nhà bán rượu đời Tống bên Trung Quốc.
Từ điển Thiều Chửu
① Tre gai, thứ tre có gai giồng làm bờ rào. Tục gọi bờ rào là li ba .
Từ điển Trần Văn Chánh
① Phên: Phên che cửa;
② Tre gai (thường trồng làm bờ rào): Bờ rào.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Tên một loại tre cứng thường dùng làm hàng rào.
Từ ghép
ba li • ba ly • ba ly • ly baPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書