Kanji Version 13
logo

  

  

章 chương  →Tra cách viết của 章 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 11 nét - Bộ thủ: 立 (5 nét) - Cách đọc: ショウ
Ý nghĩa:
chương, văn, chapter

chương [Chinese font]   →Tra cách viết của 章 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 11 nét - Bộ thủ: 音
Ý nghĩa:
chương
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
1. chương (sách)
2. trật tự mạch lạc
3. điều lệ
4. con dấu
5. huy chương
Từ điển trích dẫn
1. (Danh) Văn tự viết thành bài, thành thiên. ◎Như: “văn chương” bài văn, “hạ bút thành chương” viết ra liền thành bài văn.
2. (Danh) Tên thể văn, một loại sớ dâng lên vua. ◇Thái Ung : “Phàm quần thần thượng thư ư thiên tử giả hữu tứ danh: nhất viết chương, nhị viết tấu, tam viết biểu, tứ viết bác nghị” : , , , (Độc đoán ) Phàm quần thần dâng thư lên thiên tử, có bốn loại: một là chương, hai là tấu, ba là biểu, bốn là bác nghị. ◎Như: “tấu chương” sớ tâu, “phong chương” sớ tâu kín, “đàn chương” sớ hặc.
3. (Danh) Văn vẻ, màu sắc. ◎Như: “phỉ nhiên thành chương” rõ rệt nên văn vẻ. ◇Liễu Tông Nguyên : “Vĩnh Châu chi dã sản dị xà, hắc chất nhi bạch chương” , (Bộ xà giả thuyết ) Ở ngoài thành Vĩnh Châu sản sinh một loài rắn lạ, da đen hoa trắng.
4. (Danh) Lượng từ: đơn vị dùng cho đoạn, mạch trong bài văn, trong sách. ◎Như: “toàn thư cộng phân nhị thập ngũ chương” cả cuốn sách chia ra làm hai mươi lăm chương.
5. (Danh) Điều lí, thứ tự. ◎Như: “tạp loạn vô chương” lộn xộn không có thứ tự.
6. (Danh) Điều lệ. ◇Sử Kí : “Dữ phụ lão ước, pháp tam chương nhĩ: Sát nhân giả tử, thương nhân cập đạo để tội. Dư tất trừ khử Tần pháp” , : , . (Cao Tổ bản kỉ ) Ta ước định với các vị phụ lão, ba điều mà thôi: Ai giết người thì phải chết, làm người bị thương và ăn trộm thì theo tội mà xử. Ngoài ra, bỏ hết luật pháp của Tần.
7. (Danh) Con dấu, ấn tín. ◎Như: “tư chương” dấu cá nhân, “đồ chương” con dấu, ấn tín.
8. (Danh) Huy hiệu, băng, ngù. ◎Như: “huy chương” huy hiệu, “huân chương” huy hiệu cho người có công, “tí chương” cấp hiệu đeo trên cánh tay, “kiên chương” ngù hiệu đeo ở vai, “mạo chương” lon trên mũ.
9. (Danh) Chữ “chương”, lối chữ lệ biến thể.
10. (Danh) Phép lịch ngày xưa cho 19 năm là một “chương”.
11. (Danh) Họ “Chương”.
12. (Động) Biểu dương, hiển dương. ◇Sử Kí : “Dĩ chương hữu đức” (Vệ Khang Thúc thế gia ) Để biểu dương người có đức.
Từ điển Thiều Chửu
① Văn chương, chương mạch.
② Văn vẻ, như phỉ nhiên thành chương rõ rệt nên văn vẻ.
③ Phân minh, đời xưa chế ra quần áo để phân biệt kẻ sang người hèn gọi là chương, như bây giờ gọi những mề đay là huân chương , cái ngù ở vai là kiên chương , cái lon ở mũ là mạo chương đều là noi nghĩa ấy cả.
④ Văn của quần thần dâng cho vua cũng gọi là chương, như tấu chương sớ tâu, phong chương sớ tâu kín, đàn chương sớ hặc, v.v.
⑤ Ðiều, như ước pháp tam chương ước phép ba điều.
⑥ Chương trình, định ra từng điều để coi đó mà làm việc gọi là chương trình .
⑦ In, như đồ chương tranh in.
⑧ Lối chữ chương, lối chữ lệ biến ra.
⑨ Phép lịch ngày xưa cho 19 năm là một chương.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Chương, bài: Cả bộ sách chia làm 6 chương; Kết cấu của bài văn;
② Chương trình, điều lệ, kế hoạch, trật tự: Điều lệ vắn tắt; Lộn xộn không có kế hoạch (trật tự);
③ Dấu: Dấu cá nhân; Đóng dấu;
④ Huy hiệu, huy chương, băng: Huy chương; Cấp hiệu đeo ở vai; Băng tay;
⑤ (văn) Văn chương, văn vẻ: Rõ rệt thành văn vẻ;
⑥ (văn) Văn của quần thần dâng lên vua: Sớ tâu;
⑦ (văn) Điều: Ba điều;
⑧ Lối chữ chương (từ chữ lệ biến ra);
⑨ Mười chín năm (theo lịch pháp thời xưa);
⑩ [Zhang] (Họ) Chương.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Sáng sủa. Chẳng hạn Văn chương ( đẹp sáng ) — Lá thư của bề tôi dâng lên vua — Đường lối sắp đặt trước. Chẳng hạn Chương trình — Một phần trong cuốn sách.
Từ ghép
ấn chương • bản chương • báo chương • bao chương • biện chương • biểu chương • bình chương • chu chương • chương cú • chương dương • chương dương • chương đài • chương phủ • chương phục • chương tấu • chương trình • cô chương • cửu chương • cửu chương toán pháp • điển chương • hiến chương • huân chương • huân chương • huân chương • huy chương • huynh chương • lịch triều hiến chương loại chí • long chương phượng triện • tầm chương trích cú • thiên chương • từ chương • tý chương • ước chương • văn chươngPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書