Kanji Version 13
logo

  

  

突 đột  →Tra cách viết của 突 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 8 nét - Bộ thủ: 穴 (5 nét) - Cách đọc: トツ、つ-く
Ý nghĩa:
đột nhiên, lồi ra, đâm, stab

đột [Chinese font]   →Tra cách viết của 突 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 9 nét - Bộ thủ: 穴
Ý nghĩa:
gia
phồn & giản thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Một lối viết của chữ Gia . Một âm là Đột. Xem Đột.

đột
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
1. phá tung
2. đột ngột, bỗng nhiên
3. ống khói
Từ điển trích dẫn
1. (Phó) Chợt, thốt nhiên. ◇Dịch Kinh : “Đột như kì lai” (Li quái ) Thốt nhiên mà đến.
2. (Động) Xúc phạm đến. ◎Như: “xung đột” chống cự nhau, “đường đột” xúc phạm vô lối. ◇Hồng Lâu Mộng : “Huynh hà bất tảo ngôn. Ngu cửu hữu thử tâm ý, đãn mỗi ngộ huynh thì, huynh tịnh vị đàm cập, ngu cố vị cảm đường đột” . , , , (Đệ nhất hồi) Sao huynh không nói sớm. Kẻ hèn này từ lâu đã có ý ấy, nhưng mỗi lần gặp huynh, huynh không hề nói đến, nên kẻ này không dám đường đột.
3. (Động) Xuyên qua, chọc thủng, phá vỡ. ◇Tả truyện : “Tiêu đột Trần thành” (Tương Công nhị thập ngũ niên ) Ban đêm chọc thủng thành nước Trần.
4. (Tính) Cao ngất, bất ngờ, nổi bật, lồi lên. ◎Như: “đột ngột” cao vút, “kì phong đột khởi” núi non cao ngất, “đột hắc” màu đen thẫm.
5. (Danh) Ống khói, miệng lò. ◎Như: “khúc đột tỉ tân” dời củi xa ống khói để phòng khỏi cháy, ý nói dự phòng trước khi xảy ra.
Từ điển Thiều Chửu
① Chợt, thốt nhiên. Thốt nhiên gặp nhau gọi là đột như kì lai .
② Xúc phạm đến, như xung đột , đường đột , v.v.
③ Ống khói, khúc đột tỉ tân dời củi xa ống khói để phòng khỏi cháy, ý nói dự phòng trước khi xảy ra.
④ Ðào.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Bất ngờ, (bất) thình lình, đột ngột, chợt, bỗng: Thay đổi bất ngờ.【】 đột nhiên [turán] Đột nhiên, đột ngột, chợt, (bất) thình lình, bỗng nhiên: Vừa xuống xe, trời chợt đổ mưa; Đột ngột đình chỉ;
② Nổi bật, chọc thủng, phá vỡ, va chạm nhau: Ví dụ nổi bật;
③ Nhô lên.【】đột khởi [tuqê] a. Xảy ra bất ngờ: Chiến sự xảy ra bất ngờ; b. Cao ngất: Núi non cao ngất;
④ (văn) Xúc phạm đến: Xung đột;
⑤ (văn) Ống khói: Dời củi xa ống khói, (Ngb) dự phòng trước khi xảy ra;
⑥ (văn) Đào.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Thình lình — Nhô ra — Đâm thủng. Chẳng hạn cầm kim mà khâu cũng gọi là Đột — Đụng chạm mạnh — Cái ống thông khói ở bếp.
Từ ghép
chàng đột • cốt đột • đột biến • đột biến • đột kị • đột kích • đột ngột • đột nhập • đột nhiên • đột phá • đột vi • đột xuất • đường đột • mễ đột • tả xung hữu đột • táo đột • tràng đột • trực đột • xung độtPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書