Kanji Version 13
logo

  

  

稽 kê  →Tra cách viết của 稽 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 15 nét - Bộ thủ: 禾 (5 nét) - Cách đọc: ケイ
Ý nghĩa:
kê khai, hoạt #, consider

, khể [Chinese font]   →Tra cách viết của 稽 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 15 nét - Bộ thủ: 禾
Ý nghĩa:
khể
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
lạy, dập đầu
Từ điển trích dẫn
1. (Động) Khảo sát, tra cứu, xem xét. ◎Như: “kê cổ” xem xét các sự tích xưa, “kê tra” kiểm soát.
2. (Động) Cãi cọ, tranh chấp. ◇Hán Thư : “Phụ cô bất tương thuyết, tắc phản thần nhi tương kê” , (Giả Nghị truyện ) Vợ và cô không nói với nhau mà trở môi cãi cọ.
3. (Động) Trì hoãn, ngưng trệ, kéo dài. ◇Cảnh thế thông ngôn : “Thánh chỉ phát hồi nguyên tịch, bất cảm kê lưu” , (Ngọc Đường Xuân lạc nan phùng phu ) Mệnh vua truyền cho về nguyên quán, không dám trì hoãn.
4. (Động) Tồn trữ, chất chứa.
5. (Động) Bói, bốc vấn. ◇Vương Dật : “Kê vấn thần minh” (Bốc cư chương cú tự ) Bói hỏi thần minh.
6. (Động) Đến.
7. (Danh) Chuẩn tắc, khuôn mẫu. ◇Đạo Đức Kinh : “Cố dĩ trí trị quốc, quốc chi tặc; bất dĩ trí trị quốc, quốc chi phúc. Tri thử lưỡng giả diệc kê thức” , ; , . (Chương 65) Cho nên lấy trí mưu trị nước là vạ cho nước; không lấy trí mưu trị nước là phúc cho nước. Biết hai điều đó tức là biết được mẫu mực (trị dân).
8. (Danh) Họ “Kê”.
9. Một âm là “khể”. (Động) § Xem “khể thủ” .
Từ điển Thiều Chửu
① Xét, như kê cổ xét các sự tích xưa. Lời nói không có căn cứ gọi là vô kê chi ngôn .
② Cãi cọ, như phản thần tuơng kê trở môi cãi lại, không chịu lời dạy bảo.
③ Hoạt kê nói khôi hài.
④ Lưu lại, ngăn cản lại.
⑤ Ðến.
⑥ Một âm là khể. Khể thủ lạy rập đầu xuống đất.
Từ điển Trần Văn Chánh
Cúi đầu: Dập đầu xuống đất, cúi đầu lạy; Ông Vũ lạy dập đầu cố sức từ chối (Thượng thư). Xem [ji].
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Cúi đầu sát đất — Một âm là Kê.
Từ ghép
khể thủ


phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
1. xem xét, suy xét
2. cãi cọ
Từ điển trích dẫn
1. (Động) Khảo sát, tra cứu, xem xét. ◎Như: “kê cổ” xem xét các sự tích xưa, “kê tra” kiểm soát.
2. (Động) Cãi cọ, tranh chấp. ◇Hán Thư : “Phụ cô bất tương thuyết, tắc phản thần nhi tương kê” , (Giả Nghị truyện ) Vợ và cô không nói với nhau mà trở môi cãi cọ.
3. (Động) Trì hoãn, ngưng trệ, kéo dài. ◇Cảnh thế thông ngôn : “Thánh chỉ phát hồi nguyên tịch, bất cảm kê lưu” , (Ngọc Đường Xuân lạc nan phùng phu ) Mệnh vua truyền cho về nguyên quán, không dám trì hoãn.
4. (Động) Tồn trữ, chất chứa.
5. (Động) Bói, bốc vấn. ◇Vương Dật : “Kê vấn thần minh” (Bốc cư chương cú tự ) Bói hỏi thần minh.
6. (Động) Đến.
7. (Danh) Chuẩn tắc, khuôn mẫu. ◇Đạo Đức Kinh : “Cố dĩ trí trị quốc, quốc chi tặc; bất dĩ trí trị quốc, quốc chi phúc. Tri thử lưỡng giả diệc kê thức” , ; , . (Chương 65) Cho nên lấy trí mưu trị nước là vạ cho nước; không lấy trí mưu trị nước là phúc cho nước. Biết hai điều đó tức là biết được mẫu mực (trị dân).
8. (Danh) Họ “Kê”.
9. Một âm là “khể”. (Động) § Xem “khể thủ” .
Từ điển Thiều Chửu
① Xét, như kê cổ xét các sự tích xưa. Lời nói không có căn cứ gọi là vô kê chi ngôn .
② Cãi cọ, như phản thần tuơng kê trở môi cãi lại, không chịu lời dạy bảo.
③ Hoạt kê nói khôi hài.
④ Lưu lại, ngăn cản lại.
⑤ Ðến.
⑥ Một âm là khể. Khể thủ lạy rập đầu xuống đất.
Từ điển Trần Văn Chánh
① (văn) Dừng lại, ngừng, trì hoãn lâu;
② Khám xét, khảo xét, khảo cứu, kê cứu: Xét các tích xưa; Lời nói căn cứ;
③ Suy bì, cãi cọ: Trở môi cãi lại (không nghe theo);
④ Ngăn lại, lưu lại;
⑤ Đến;
⑥ 【】hoạt kê [huáji] Hoạt kê, khôi hài, hài hước, buồn cười;
⑦ [Ji] (Họ) Kê.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Lưu lại. Ngừng lại — Khảo xét — Tính toán, sắp xếp — Tới, đến — Một âm là Khể.
Từ ghép
hoạt kê • kê cổ • kê cứu • kiểm kêPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書