Kanji Version 13
logo

  

  

thãn, quắt (Yurica phiên)  →Tra cách viết của 瞐 trên Jisho↗

Từ điển hán nôm
Số nét: 15 nét - Bộ thủ: 目 (5 nét)
Ý nghĩa:
Không có nghĩa/không sử dụng trong tiếng Nhật và tiếng Trung.
[Ý nghĩa do Yurica chế] Ba con mắt, thiên lý nhãn (đọc là "thãn"), con mắt thứ ba, thiên lý thần nhãn, mắt nhìn thấu. Quạ ba mắt (đọc là "quắt"). Cách viết khác: Ba chữ xếp chồng (không hỗ trợ hiển thị).

Phương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書