Kanji Version 13
logo

  

  

直 trực  →Tra cách viết của 直 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 8 nét - Bộ thủ: 目 (5 nét) - Cách đọc: チョク、ジキ、ただ-ちに、なお-す、なお-る
Ý nghĩa:
thẳng, straight

trực [Chinese font]   →Tra cách viết của 直 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 8 nét - Bộ thủ: 目
Ý nghĩa:
trị
phồn & giản thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Cái giá cao thấp của một vật — Xem Trực.

trực
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
thẳng
Từ điển trích dẫn
1. (Tính) Thẳng. ◎Như: “trực tuyến” đường thẳng.
2. (Tính) Thẳng thắn. ◎Như: “trực tính tử” người thẳng tính.
3. (Tính) Không tư riêng, không thiên lệch. ◎Như: “chính trực” ngay thẳng.
4. (Tính) Thẳng đờ, mỏi đờ. ◎Như: “lưỡng nhãn phát trực” hai mắt đờ đẫn, “song thối cương trực” hai đùi cứng đờ.
5. (Động) Uốn thẳng, làm cho thẳng. ◎Như: “trực khởi yêu lai” ưỡn thẳng lưng lên.
6. (Động) Hầu (để trực tiếp sai bảo). ◇Kim sử : “Nhật nhị nhân trực, bị cố vấn” , (Ai Tông bổn kỉ thượng ) Mỗi ngày có hai người hầu trực, để sẵn sàng khi cần hỏi đến.
7. (Động) Giá trị. § Thông “trị” . ◇Tô Thức : “Xuân tiêu nhất khắc trực thiên kim” (Xuân dạ thi ) Đêm xuân một khắc đáng giá nghìn vàng.
8. (Phó) Thẳng tới. ◎Như: “trực tiếp” liên hệ thẳng, không qua trung gian.
9. (Phó) Chỉ, bất quá. ◇Mạnh Tử : “Trực bất bách bộ nhĩ” (Lương Huệ Vương thượng ) Chẳng qua trăm bước vậy.
10. (Phó) Ngay, chính nên. ◇Đỗ Thu Nương : “Hoa khai kham chiết trực tu chiết” (Kim lũ y ) Hoa nở đáng bẻ thì nên bẻ ngay.
11. (Phó) Một mạch, cứ, mãi. ◎Như: “nhất trực tẩu” đi một mạch, “trực khốc” khóc mãi.
12. (Phó) Thực là. ◇Trang Tử : “Thị trực dụng quản khuy thiên” (Thu thủy ) Thực là lấy ống dòm trời.
13. (Phó) Cố ý. ◇Sử Kí : “Trực trụy kì lí di hạ” (Lưu Hầu thế gia) Cố ý làm rơi giày dưới cầu.
14. (Liên) Dù, mặc dù. ◇Đỗ Mục : “Nhân sanh trực tác bách tuế ông, diệc thị vạn cổ nhất thuấn trung” , (Trì Châu tống Mạnh Trì tiền bối ) Đời người dù có làm ông già trăm tuổi, thì cũng là một cái nháy mắt trong vạn cổ mà thôi.
15. (Danh) Lẽ thẳng, lí lẽ đúng đắn. ◎Như: “đắc trực” được lẽ ngay, được tỏ nỗi oan.
16. (Danh) Họ “Trực”.
Từ điển Thiều Chửu
① Thẳng.
② Chính trực không có riêng tây gì.
③ Ðược lẽ thẳng, được tỏ nỗi oan ra gọi là đắc trực .
④ Thẳng tới, như trực tiếp thẳng tiếp.
⑤ Những, bất quá, dùng làm trợ từ, như trực bất bách bộ nhĩ (Mạnh Tử ) những chẳng qua trăm bước vậy.
⑥ Ngay, chính nên, như hoa khai kham chiết trực tu chiết hoa nở nên bẻ bẻ ngay.
⑦ Hầu.
⑧ Cùng nghĩa với chữ trị giá trị.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Thẳng, trực tiếp: Chiếc gậy này rất thẳng; Đến thẳng;
② Uốn thẳng, ưỡn thẳng: Ưỡn thẳng lưng lên;
③ Ngay thẳng, chính trực, trực: Chính trực, ngay thẳng;
④ Một mạch, mãi: Đi một mạch; Nói một mạch hàng giờ, nói mãi; Khóc mãi;
⑤ Cứng đờ, mỏi đờ: Tay cóng đờ; Mắt mỏi đờ;
⑥ Dọc: Viết theo hàng dọc; Chiều dọc 3 mét;
⑦ Thật (là): Tính nết thằng ấy thật chả khác gì trẻ con;
⑧ (văn) Cố ý, đặc biệt, có ý: (Ông già) cố ý làm rơi giày dưới cầu (Sử kí); 使 Án Anh này rất bất tiếu, nên mới chuyên đi sứ sang nước Sở (Án tử Xuân thu);
⑨ (văn) Chỉ: Chỉ không đầy trăm bước (Mạnh tử); Tôi chỉ đùa mà thôi (Hán thư);
⑩ (văn) Trực thuộc: Các tỉnh trực thuộc;
⑪ (văn) Đối mặt, gặp phải;
⑫ (văn) Trực ban, trực nhật;
⑬ (văn) Giá trị, tiền công (dùng như , bộ ): Nâng giá nó lên, tích trữ để bán giá cao (Liêu trai chí dị: Xúc chức);
⑭ (văn) Lời lẽ chính xác, lí lẽ chính xác: Đem lí lẽ đúng nói với y, nhưng y không chịu sửa đổi (Liễu Tôn Nguyên: Phong kiến luận);
⑮ (văn) Dù, mặc dù: Đời người dù có làm ông già trăm tuổi, thì cũng là một cái nháy mắt trong vạn cổ mà thôi (Đỗ Mục: Tiết Châu tống Mạnh Trì Tiên bối);
⑯ (văn) Ngay, chính nên: Hoa nở bẻ được thì nên bẻ ngay (Đỗ Thu Nương: Kim lũ y);
⑰ [Zhí] (Họ) Trực.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Thẳng ( không cong, gẫy ). Td: Cương trực — Không thiên lệch. Td: Trung trực — Thẳng tới, không qua trung gian nào. Td: Trực tiếp — Chờ đợi. Td: Túc trực — Tên người, tức Nguyễn Trực, 1417-1473, tự là Công Đĩnh, hiệu là Sư Liệu, người xã Bối khê huyện Thanh oai tỉnh Hà đông, đậu Trạng nguyên năm 1442, niên hiệu Đại bảo thứ 3 đời Lê Thánh Tông, làm quan tới chức Hàn lâm viện Thừa chỉ kiêm Quốc tử giám Tế tửu, từng đi sứ Trung Hoa. Tác phẩm Hán văn có Sư liệu tập và Bối khê tập.
Từ ghép
bang trực • bạo trực • chánh trực • chính trực • cương trực • cương trực • kháng trực • khúc trực • liêm trực • lộ trực • lộng trực • ngạnh trực • nhất trực • phác trực • thuỳ trực • thường trực • trung trực • trực bá • trực bút • trực cáo • trực đột • trực giác • trực giác • trực hệ • trực ngôn • trực thăng cơ • trực thăng phi cơ • trực thăng phi cơ • trực tiếp • trực tiết • trực tính • trực tuyến • trực tuyến • túc trực 宿 • ứng trựcPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書