Kanji Version 13
logo

  

  

tẫn, tận [Chinese font]   →Tra cách viết của 盡 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 14 nét - Bộ thủ: 皿
Ý nghĩa:
tẫn
phồn thể

Từ điển phổ thông
hết, cạn, xong
Từ điển trích dẫn
1. (Động) Hết, không còn gì nữa. ◎Như: “đông tận xuân lai” mùa đông hết mùa xuân lại. ◇Lí Thương Ẩn : “Xuân tàm đáo tử ti phương tận, Lạp cự thành hôi lệ thủy can” , (Vô đề ) Tằm xuân đến chết, tơ mới hết, Ngọn nến thành tro, nước mắt mới khô.
2. (Động) Đem hết sức ra, nỗ lực. ◎Như: “kiệt tận sở năng” dùng hết khả năng của mình, “tận kì sở trường” lấy hết sở trường của mình.
3. (Động) Chết. ◇Liêu trai chí dị : “Chuyển trắc sàng đầu, duy tư tự tận” , (Xúc chức ) Nằm trằn trọc trên giường, chỉ nghĩ đến tự tử.
4. (Phó) Đều hết, tất cả, toàn bộ. ◎Như: “tận tại ư thử” đều ở đấy hết. ◇Liễu Tông Nguyên : “Vĩnh Châu chi dã sản dị xà, hắc chất nhi bạch chương, xúc thảo mộc tận tử” , , (Bộ xà giả thuyết ) Ở ngoài thành Vĩnh Châu sản sinh một loài rắn lạ, da đen hoa trắng, cây cỏ chạm phải đều chết.
5. (Phó) Rất, quá sức. ◎Như: “tận thiện tận mĩ” hết sức tốt đẹp.
6. (Danh) Lịch cũ gọi tháng đủ 30 ngày là “đại tận” , 29 ngày là “tiểu tận” .
7. § Cũng đọc là “tẫn”.
Từ điển Thiều Chửu
① Hết, không còn gì nữa. Như tận tâm hết lòng, tận lực hết sức, v.v.
② Ðều hết, như tận tại ư thử đều ở đấy hết.
③ Lịch cũ gọi tháng đủ 30 ngày là đại tận , 29 ngày là tiểu tận .
④ Một âm là tẫn. Mặc dùng, vi khiến.
Từ ghép
tẫn quản

tận
phồn thể

Từ điển phổ thông
hết, cạn, xong
Từ điển trích dẫn
1. (Động) Hết, không còn gì nữa. ◎Như: “đông tận xuân lai” mùa đông hết mùa xuân lại. ◇Lí Thương Ẩn : “Xuân tàm đáo tử ti phương tận, Lạp cự thành hôi lệ thủy can” , (Vô đề ) Tằm xuân đến chết, tơ mới hết, Ngọn nến thành tro, nước mắt mới khô.
2. (Động) Đem hết sức ra, nỗ lực. ◎Như: “kiệt tận sở năng” dùng hết khả năng của mình, “tận kì sở trường” lấy hết sở trường của mình.
3. (Động) Chết. ◇Liêu trai chí dị : “Chuyển trắc sàng đầu, duy tư tự tận” , (Xúc chức ) Nằm trằn trọc trên giường, chỉ nghĩ đến tự tử.
4. (Phó) Đều hết, tất cả, toàn bộ. ◎Như: “tận tại ư thử” đều ở đấy hết. ◇Liễu Tông Nguyên : “Vĩnh Châu chi dã sản dị xà, hắc chất nhi bạch chương, xúc thảo mộc tận tử” , , (Bộ xà giả thuyết ) Ở ngoài thành Vĩnh Châu sản sinh một loài rắn lạ, da đen hoa trắng, cây cỏ chạm phải đều chết.
5. (Phó) Rất, quá sức. ◎Như: “tận thiện tận mĩ” hết sức tốt đẹp.
6. (Danh) Lịch cũ gọi tháng đủ 30 ngày là “đại tận” , 29 ngày là “tiểu tận” .
7. § Cũng đọc là “tẫn”.
Từ điển Thiều Chửu
① Hết, không còn gì nữa. Như tận tâm hết lòng, tận lực hết sức, v.v.
② Ðều hết, như tận tại ư thử đều ở đấy hết.
③ Lịch cũ gọi tháng đủ 30 ngày là đại tận , 29 ngày là tiểu tận .
④ Một âm là tẫn. Mặc dùng, vi khiến.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Hết, tận: Lấy không hết; Vô tận; Nghĩ hết mọi cách;
② Hết sức, vô cùng: Hết sức tốt đẹp. 【】tận lực [jìnlì] Tận lực, hết sức: Hết sức giúp đỡ mọi người;
③ Dốc hết, hết, tận: Dốc hết toàn lực; Tận tâm, hết lòng;
④ Làm tròn, tận: Làm tròn nghĩa vụ của mình; Tận trung;
⑤ Đều, toàn, hoàn toàn, hết, tất cả, hết thảy, suốt, mọi, đủ mọi: Trong vườn trồng rất nhiều cây, không thể kể hết ra được; Trong gian nhà nhỏ của anh ấy toàn là sách; Đây toàn là hàng ngoại; Nếm đủ mùi cay đắng; Mọi người đều biết; Bọn bề tôi ngăn cản công việc và làm hại những người có tài, hết thảy đều được làm vạn hộ hầu (Lí Lăng); Suốt tháng mười hai, trong quận không có một tiếng động (Hán thư). 【】tận giai [jìnjie] (văn) Tất cả đều, thảy đều, hết cả: Kĩ nữ ba trăm người, tất cả đều hạng quốc sắc (Lạc Dương già lam kí); Đất bằng và gò cao, đều làm ngập hết cả (Lã thị Xuân thu); 【】tận thị [jìnshì] Toàn bộ là, đều là: Toàn là sản phẩm mới; Quan san khó vượt, ai thương cho kẻ lạc đường; bèo nước gặp nhau, thảy đều là người đất khách (Vương Bột: Đằng vương các tự);
⑥【】đại tận [dàjìn] Tháng đủ 30 ngày; 【】 tiểu tận [xiăo jìn] Tháng thiếu (chỉ có 29 ngày). Xem [jên].
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Hết không còn gì. Thành ngữ năm cùng tháng tận — Tất cả — Cùng cực, không tới thêm được nữa — Ta còn hiểu là tới cùng, tới chỗ. Đoạn trường tân thanh có câu: » Nợ đâu ai đã dắt vào tận tay « — Chết. Td: Tự tận.
Từ ghép
các tận sở năng • chử mặc nan tận • cúc cung tận tuỵ • cùng tận • cừu tệ kim tận • đại tận • hình dong tận trí • khánh tận • khổ tận • lâm li tận trí • nguyệt tận • sàng đầu kim tận • sơn cùng thuỷ tận • tán tận • táng tận • tận chức • tận địch • tận hiếu • tận khoái • tận lực • tận lượng • tận mệnh • tận ngôn • tận nhân tình • tận nhật • tận số • tận tâm • tận thế • tận thị • tận thiện • tận thu • tận tiết • tận tín • tận tình • tận trung • tận tuỵ • tiểu tận • tự tận • tường tận • vô tậnPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書