Kanji Version 13
logo

  

  

hiểu, hịch  →Tra cách viết của 皛 trên Jisho↗

Từ điển hán nôm
Số nét: 15 nét - Bộ thủ: 白 (5 nét)
Ý nghĩa:
hiểu
phồn & giản thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Sáng sủa — Rõ ràng.

hịch
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
sáng rõPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書