Kanji Version 13
logo

  

  

生 sinh  →Tra cách viết của 生 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 5 nét - Bộ thủ: 生 (5 nét) - Cách đọc: セイ、ショウ、い-きる、い-かす、い-ける、う-まれる、う-む、お-う、は-える、は-やす、き、なま
Ý nghĩa:
sống, life

sanh, sinh [Chinese font]   →Tra cách viết của 生 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 5 nét - Bộ thủ: 生
Ý nghĩa:
sanh
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
1. sinh đẻ
2. sống
Từ điển trích dẫn
1. (Động) Ra đời, nẩy nở, lớn lên. ◇Thi Kinh : “Ngô đồng sanh hĩ, Vu bỉ triêu dương” ˙, (Đại nhã , Quyển a ) Cây ngô đồng mọc lên, Ở bên phía đông trái núi kia.
2. (Động) Đẻ ra, nuôi sống. ◎Như: “sanh tử” đẻ con. ◇Bạch Cư Dị : “Toại lệnh thiên hạ phụ mẫu tâm, Bất trọng sanh nam trọng sanh nữ” , (Trường hận ca ) Làm cho lòng các bậc cha mẹ trong thiên hạ, (Không coi trọng) không ham đẻ con trai nữa, mà coi trọng sự sinh con gái.
3. (Động) Làm ra, gây ra, sản xuất. ◎Như: “sanh bệnh” phát bệnh, “sanh sự” gây thêm chuyện, “sanh lợi” sinh lời.
4. (Động) Sống còn. ◎Như: “sanh tồn” sống còn, “sinh hoạt” sinh sống.
5. (Động) Chế tạo, sáng chế. ◎Như: “sanh xuất tân hoa dạng” chế tạo ra được một dạng hoa mới.
6. (Danh) Sự sống, đời sống. ◇Luận Ngữ : “Tử sanh hữu mệnh, phú quý tại thiên” , (Nhan Uyên ) (Sự) sống chết có số, phú quý do trời.
7. (Danh) Lượng từ: đời, kiếp. ◎Như: “tam sanh nhân duyên” nhân duyên ba đời, “nhất sanh nhất thế” suốt một đời.
8. (Danh) Mạng sống. ◎Như: “sát sinh” giết mạng sống, “táng sinh” mất mạng.
9. (Danh) Chỉ chung vật có sống. ◎Như: “chúng sanh” , “quần sanh” .
10. (Danh) Nghề để kiếm sống, việc làm để kiếm sống. ◎Như: “mưu sanh” nghề kiếm sống, “vô dĩ vi sanh” không có gì làm sinh kế.
11. (Danh) Người có học, học giả. ◎Như: “nho sanh” học giả.
12. (Danh) Học trò, người đi học. ◎Như: “môn sanh” đệ tử, “học sanh” học trò.
13. (Danh) Vai trong trong hí kịch. ◎Như: “tiểu sanh” vai kép, “lão sanh” vai ông già, “vũ sanh” vai võ.
14. (Danh) Họ “Sinh”.
15. (Tính) Còn sống, chưa chín (nói về trái cây). ◎Như: “sanh qua” dưa xanh. ◇Thủy hử truyện : “Hữu sanh thục ngưu nhục, phì nga, nộn kê” , , (Đệ thập nhất hồi) Có thịt bò chín và tái, ngỗng béo, gà non.
16. (Tính) Còn sống, chưa nấu chín (nói về thức ăn). ◎Như: “sanh nhục” thịt sống, “sanh thủy” nước lã.
17. (Tính) Lạ, không quen. ◎Như: “sanh nhân” người lạ, “sanh diện” mặt lạ, mặt không quen, “sanh tự” chữ mới (chưa học).
18. (Tính) Chưa rành, thiếu kinh nghiệm. ◎Như: “sanh thủ” người làm việc còn thiếu kinh nghiệm.
19. (Tính) Chưa luyện. ◎Như: “sanh thiết” sắt chưa tôi luyện.
20. (Phó) Rất, lắm. ◎Như: “sanh phạ” rất sợ, “sanh khủng” kinh sợ.
21. (Trợ) Tiếng đệm câu. ◇Truyền đăng lục : “Hoàng Bách vấn vân: Nhữ hồi thái tốc sanh? Sư vân: Chỉ vi lão bà tâm thiết” : ? : (Trấn Châu Lâm Tế Nghĩa Huyền thiền sư ) Hoàng Bá hỏi: Sao lại về nhanh thế? Sư trả lời: Vì thầy có lòng thương xót như bà nội.
22. § Ghi chú: Ta quen đọc là “sinh”.
Từ điển Thiều Chửu
① Sống, đối lại với tử .
② Còn sống, như bình sanh lúc ngày thường còn sống, thử sanh đời này, v.v.
③ Những vật có sống, như chúng sanh , quần sanh đều là nói các loài có sống cả.
④ Sinh sản, nẩy nở, như sanh tử đẻ con, sinh lợi sinh lời, v.v.
⑤ Nuôi, những đồ để nuôi sống đều gọi là sanh. Như sanh kế các kế để nuôi sống.
⑥ Sống, chưa chín gọi là sanh, làm việc không có kinh nghiệm gọi là sanh thủ , khách không quen thuộc gọi là sanh khách (khách lạ), v.v.
⑦ Học trò, như tiên sanh ông thầy, nghĩa là người học trước mình, hậu sanh học trò, nghĩa là người sinh sau, v.v. Thầy gọi học trò là sanh, học trò cũng tự xưng mình là sanh.
⑧ Dùng như chữ mạt .
⑨ Dùng làm tiếng đệm.
⑩ Tiếng dùng trong tấn tuồng. Ta quen đọc là chữ sinh.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Xem âm Sinh.
Từ ghép
bạch diện thư sanh • chẩm sanh • dưỡng sanh • đồng sanh cộng tử • hồi sanh • hư sanh • kí sanh • lẫm sanh • mạch sanh • nhân sanh triêu lộ • nho sanh • sanh dục • sanh kế • sanh linh • sanh tiếu • sơ sanh • tái sanh • tưu sanh • vãng sanh

sinh
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
1. sinh đẻ
2. sống
Từ điển trích dẫn
1. (Động) Ra đời, nẩy nở, lớn lên. ◇Thi Kinh : “Ngô đồng sanh hĩ, Vu bỉ triêu dương” ˙, (Đại nhã , Quyển a ) Cây ngô đồng mọc lên, Ở bên phía đông trái núi kia.
2. (Động) Đẻ ra, nuôi sống. ◎Như: “sanh tử” đẻ con. ◇Bạch Cư Dị : “Toại lệnh thiên hạ phụ mẫu tâm, Bất trọng sanh nam trọng sanh nữ” , (Trường hận ca ) Làm cho lòng các bậc cha mẹ trong thiên hạ, (Không coi trọng) không ham đẻ con trai nữa, mà coi trọng sự sinh con gái.
3. (Động) Làm ra, gây ra, sản xuất. ◎Như: “sanh bệnh” phát bệnh, “sanh sự” gây thêm chuyện, “sanh lợi” sinh lời.
4. (Động) Sống còn. ◎Như: “sanh tồn” sống còn, “sinh hoạt” sinh sống.
5. (Động) Chế tạo, sáng chế. ◎Như: “sanh xuất tân hoa dạng” chế tạo ra được một dạng hoa mới.
6. (Danh) Sự sống, đời sống. ◇Luận Ngữ : “Tử sanh hữu mệnh, phú quý tại thiên” , (Nhan Uyên ) (Sự) sống chết có số, phú quý do trời.
7. (Danh) Lượng từ: đời, kiếp. ◎Như: “tam sanh nhân duyên” nhân duyên ba đời, “nhất sanh nhất thế” suốt một đời.
8. (Danh) Mạng sống. ◎Như: “sát sinh” giết mạng sống, “táng sinh” mất mạng.
9. (Danh) Chỉ chung vật có sống. ◎Như: “chúng sanh” , “quần sanh” .
10. (Danh) Nghề để kiếm sống, việc làm để kiếm sống. ◎Như: “mưu sanh” nghề kiếm sống, “vô dĩ vi sanh” không có gì làm sinh kế.
11. (Danh) Người có học, học giả. ◎Như: “nho sanh” học giả.
12. (Danh) Học trò, người đi học. ◎Như: “môn sanh” đệ tử, “học sanh” học trò.
13. (Danh) Vai trong trong hí kịch. ◎Như: “tiểu sanh” vai kép, “lão sanh” vai ông già, “vũ sanh” vai võ.
14. (Danh) Họ “Sinh”.
15. (Tính) Còn sống, chưa chín (nói về trái cây). ◎Như: “sanh qua” dưa xanh. ◇Thủy hử truyện : “Hữu sanh thục ngưu nhục, phì nga, nộn kê” , , (Đệ thập nhất hồi) Có thịt bò chín và tái, ngỗng béo, gà non.
16. (Tính) Còn sống, chưa nấu chín (nói về thức ăn). ◎Như: “sanh nhục” thịt sống, “sanh thủy” nước lã.
17. (Tính) Lạ, không quen. ◎Như: “sanh nhân” người lạ, “sanh diện” mặt lạ, mặt không quen, “sanh tự” chữ mới (chưa học).
18. (Tính) Chưa rành, thiếu kinh nghiệm. ◎Như: “sanh thủ” người làm việc còn thiếu kinh nghiệm.
19. (Tính) Chưa luyện. ◎Như: “sanh thiết” sắt chưa tôi luyện.
20. (Phó) Rất, lắm. ◎Như: “sanh phạ” rất sợ, “sanh khủng” kinh sợ.
21. (Trợ) Tiếng đệm câu. ◇Truyền đăng lục : “Hoàng Bách vấn vân: Nhữ hồi thái tốc sanh? Sư vân: Chỉ vi lão bà tâm thiết” : ? : (Trấn Châu Lâm Tế Nghĩa Huyền thiền sư ) Hoàng Bá hỏi: Sao lại về nhanh thế? Sư trả lời: Vì thầy có lòng thương xót như bà nội.
22. § Ghi chú: Ta quen đọc là “sinh”.
Từ điển Thiều Chửu
① Sống, đối lại với tử .
② Còn sống, như bình sanh lúc ngày thường còn sống, thử sanh đời này, v.v.
③ Những vật có sống, như chúng sanh , quần sanh đều là nói các loài có sống cả.
④ Sinh sản, nẩy nở, như sanh tử đẻ con, sinh lợi sinh lời, v.v.
⑤ Nuôi, những đồ để nuôi sống đều gọi là sanh. Như sanh kế các kế để nuôi sống.
⑥ Sống, chưa chín gọi là sanh, làm việc không có kinh nghiệm gọi là sanh thủ , khách không quen thuộc gọi là sanh khách (khách lạ), v.v.
⑦ Học trò, như tiên sanh ông thầy, nghĩa là người học trước mình, hậu sanh học trò, nghĩa là người sinh sau, v.v. Thầy gọi học trò là sanh, học trò cũng tự xưng mình là sanh.
⑧ Dùng như chữ mạt .
⑨ Dùng làm tiếng đệm.
⑩ Tiếng dùng trong tấn tuồng. Ta quen đọc là chữ sinh.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Đẻ, sinh đẻ, sinh ra, sinh ra được, lớn lên: Đẻ con, sinh con đẻ cái; Trẻ sơ sinh (mới ra đời); Con lại sinh cháu (Liệt tử); Trọng Vĩnh lớn lên được (sinh ra được) năm tuổi, chưa từng biết đến sách vở và đồ dùng (Vương An Thạch: Thương Trọng Vĩnh); Ngươi vì sao sinh ra ở nhà ta? (Hoàng Tôn Hi: Nguyên Quân);
② Mọc ra, phát ra, gây ra, thêm, tăng thêm: Mọc rễ; Gây (ra) thêm chuyện; (Đau) ốm, mắc bệnh; Mọc mụn; Không quen với thuỷ thổ, ắt sinh ra (gây ra) bệnh tật (Tư trị thông giám);
③ Sống, sự sống: Tìm cách sinh nhai, kiếm ăn sinh sống; Sát sinh; Mất mạng; Một đời, cả cuộc đời;
④ Đốt, nhóm: Đốt (nhóm) lửa; Đốt lò, nhóm bếp;
⑤ (văn) Sản xuất ra: Sản xuất ra có lúc mà dùng vô độ, thì vật lực ắt phải thiếu (Giả Nghị: Luận tích trữ sớ);
⑥ Thức ăn còn sống: Cơm sượng; Thịt sống; Nước lã;
⑦ Hoa quả còn xanh (chưa chín): Dưa xanh;
⑧ Chưa quen, lạ, ít thấy: Người lạ mặt; Chữ ít thấy, chữ mới;
⑨ Không thành thạo: Người không thạo việc;
⑩ Còn sống (còn nguyên vì chưa chế luyện): Gang;
⑪ Ương ngạnh: Ương không chịu nhận;
⑫ Rất, lắm (tiếng dùng để chỉ một tình trạng sâu sắc): Đau thấm thía; Sợ lắm; 綿 Chẳng cần biết hoa đào có đỏ hơn gấm vóc không, chỉ rất ghét cho hoa liễu trắng hơn bông (Đỗ Phủ: Tống Lộ Lục Thị ngự nhập triều);
⑬ Trợ từ (thường đặt sau hình dung từ, để tăng cường trạng thái biểu đạt, ý nghĩa thay đổi tùy theo nghĩa chung của đoạn văn): Tốt; Làm sao bây giờ; Nhắn hỏi từ dạo xa cách đến nay sao gầy gò quá, chắc vì lúc trước mãi làm thơ nên khổ (Lí Bạch: Hí Đỗ Phủ);
⑭ Học trò, người có ăn học: Thầy giáo và học sinh, thầy trò; Thầy thuốc; (cũ) Thư sinh; Nho sinh; Bọn học trò không bắt chước thời nay mà học theo lối cổ (Vương Sung: Luận hoành);
⑮ Tiếng dùng chỉ diễn viên vai nam trong tuồng cổ: Vai kép; Vai võ;
⑯ (văn) Bản chất, bản tính, thiên tính (như , bộ ): Tính của dân thuần hậu (Thượng thư: Quân trần);
⑰ [Sheng] (Họ) Sinh.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Sống ( trái với chết ). Thành ngữ: Thập tử nhất sinh ( mười phần chết một phần sống, ý nói nguy ngập lắm ) — Sinh : Kiếp sống. Tam sinh thạch thượng cựu tinh hồn ( Tình sử ). Nghĩa là người có duyên số là có nợ nần với nhau, thì viết tên lên hòn đá để kiếp này không trả được thì kiếp sau phải trả, đến ba kiếp mà không trả được mới thôi. » Vì chăng duyên nợ ba Sinh « ( Kiều ). Nuôi sống — Đẻ ra — Tục ngữ: Cha sinh không bằng mẹ dưỡng — Tạo ra. Làm ra. Gây nên. Truyện Trê Cóc có câu: » Nhớ xưa Trê Cóc đôi nhà, vì tình nên phải sinh ra oán thù « — Sống, còn sống, chưa chín ( nói về đồ ăn ). Sinh — Còn tươi. Sinh xô nhất thúc — ( kinh Thi ). Một nắm cỏ tươi ( Kiều ) — Còn xanh chưa chín ( nói về trái cây ) — Người học trò. Td: Học sinh — Tiếng gọi chàng trai, người trẻ tuổi, còn đi học. Truyện Hoa Tiên có câu: » Sinh rằng Khiến cải xui kim, là trong tiếng ứng hơi tìm biết đâu « — Vai học trò, vai chàng trai trẻ trong tuồng hát — Tên một bộ chữ Trung Hoa, tức bộ Sinh — Cũng đọc sanh.
Từ ghép
an sinh • an sinh vương • âm dương sinh • ấm sinh • ấm sinh • bách hoa sinh nhật • bản sinh • bán sinh bán thục • bát tàn sinh • bẩm sinh • bễ nhục phục sinh • bình sinh • bộ sinh • bổn sinh • cá nhân vệ sinh • cánh sinh • chúng sinh • chư sinh • công cộng vệ sinh • cống sinh • cựu học sinh • cứu sinh • cửu tử nhất sinh • dân sinh • dật sinh • dị sinh • diêm sinh • doanh sinh • dư sinh • dưỡng sinh • đản sinh • đồ thán sinh dân • đồng sinh đồng tử • giám sinh • giám sinh • giáng sinh • giáo sinh • hảo sinh • hậu sinh • hi sinh • hiện sinh • hiếu sinh • hoá sinh • hoàn sinh • học sinh • học sinh • hộ sinh • hồi sinh • kháng sinh • khoá sinh • kí sinh • kim sinh • lạc hoa sinh • lai sinh • lão bạng sinh châu • lẫm sinh • liêu sinh • lưu học sinh • mạch sinh • môn sinh • mưu sinh • nam sinh • nhân sinh • nhân sinh quan • nhất sinh • nho sinh • nữ học sinh • phát sinh • phóng sinh • phù sinh • phục sinh • quần sinh • quyên sinh • sát sinh • siêu sinh • sinh bình • sinh cầm • sinh cơ • sinh cơ • sinh dân • sinh diện • sinh dục • sinh dưỡng • sinh địa • sinh đồ • sinh động • sinh hoá • sinh hoá • sinh hoạt • sinh kế • sinh khách • sinh khí • sinh khoáng • sinh khương • sinh kí • sinh lản • sinh lí • sinh li • sinh lí học • sinh linh • sinh lộ • sinh lợi • sinh mệnh • sinh mệnh hình • sinh minh • sinh nghi • sinh nghiệp • sinh nhai • sinh nhân • sinh nhật • sinh nhục • sinh phách • sinh phần • sinh phiên • sinh sản • sinh sản phí • sinh sát • sinh sắc • sinh sinh • sinh sự • sinh tài • sinh thành • sinh thiết • sinh thời • sinh thủ • sinh thú • sinh thực • sinh thực dục • sinh thực khí • sinh tiền • sinh tính • sinh tình • sinh tồn • sinh tồn cạnh tranh • sinh trí • sinh trưởng • sinh tụ • sinh tử • sinh từ • sinh từ • sinh từ • sinh tức • sinh vật • sinh vật học • sinh viên • sinh xỉ • sinh ý • song sinh • sơ sinh • súc sinh • sư sinh • tả sinh • tái sinh • tai sinh minh • tai sinh phách • tam sinh • tạm sinh • tàn sinh • tang kí sinh • táng sinh • tân sinh • tất sinh • tế sinh • thân sinh • thân sinh • thí sinh • thu sinh bà • thư sinh • thương sinh • tiên sinh • tiếp sinh • tiểu sinh • tiểu sinh ý • toàn sinh • trùng sinh • trường sinh • tự lực cánh sinh • tứ sinh • vãn sinh • vệ sinh • vệ sinh • vị nhân sinh • vi sinh vật • vô quốc giới y sinh tổ chức • vô sinh • vô trung sinh hữu • xả sinh • xu sinh • xuất sinh • y sinhPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書