Kanji Version 13
logo

  

  

犠 hi  →Tra cách viết của 犠 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 17 nét - Bộ thủ: 牛 (4 nét) - Cách đọc: ギ
Ý nghĩa:
hi sinh, sacrifice

hy  →Tra cách viết của 犠 trên Jisho↗

Từ điển hán nôm
Số nét: 17 nét - Bộ thủ: 牛 (4 nét)
Ý nghĩa:
hy
phồn thể

Từ điển phổ thông
con vật tế thầnPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書