Kanji Version 13
logo

  

  

焦 tiêu  →Tra cách viết của 焦 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 12 nét - Bộ thủ: 火 (4 nét) - Cách đọc: ショウ、こ-げる、こ-がす、こ-がれる、あせ-る
Ý nghĩa:
cháy đen, char

tiêu, tiều [Chinese font]   →Tra cách viết của 焦 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 12 nét - Bộ thủ: 火
Ý nghĩa:
tiêu
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
1. cháy
2. nỏ, giòn
3. bỏng rát
Từ điển trích dẫn
1. (Tính) Bị cháy, bị sém lửa. ◎Như: “tiêu hắc” đen thui (bị cháy), “tiêu thổ” đất cháy sém.
2. (Tính) Vàng gần như đen (màu sắc). ◇Đào Hoằng Cảnh : “Tâm bi tắc diện tiêu, não diệt tắc phát tố” , (Chân cáo , Quyển nhị).
3. (Tính) Khô, giòn. ◇Đỗ Phủ : “Thần tiêu khẩu táo hô bất đắc, Quy lai ỷ trượng tự thán tức” , (Mao ốc vi thu phong sở phá ca ) Môi khô miệng rát, kêu mà không được, Quay về, chống gậy, thở than.
4. (Tính) Cong queo, nhăn nheo. ◇Chiến quốc sách : “Y tiêu bất thân, đầu trần bất khứ” , (Ngụy sách tứ ).
5. (Động) Cháy khét, cháy đen. ◎Như: “thiêu tiêu” cháy đen.
6. (Động) Lo buồn, khổ não. ◎Như: “tâm tiêu” nóng ruột, phiền não. ◇Nguyễn Tịch : “Chung thân lí bạc băng, Thùy tri ngã tâm tiêu” , (Vịnh hoài ) Suốt đời giẫm trên băng giá mỏng, Ai biết lòng ta buồn khổ?
7. (Danh) Cơm cháy.
8. (Danh) Bộ vị trong thân thể người ta (Trung y). § Xem “tam tiêu” .
9. (Danh) Tên nước thời cổ, nay ở vào khoảng tỉnh “Hà Nam” .
10. (Danh) § Thông .
11. (Danh) Họ “Tiêu”.
12. Một âm là “tiều”. § Thông: , , .
Từ điển Thiều Chửu
① Cháy bỏng, cháy sém.
② Tam tiêu ba mạng mỡ dính liền với các tạng phủ.
③ Ðoàn tiêu cái lều tranh.
④ Lo buồn khổ não gọi là tâm tiêu .
⑤ Khét, mùi lửa.
⑥ Một âm là chữ tiều. Cùng nghĩa với chữ tiều .
Từ điển Trần Văn Chánh
① Cháy: Cơm cháy đen cả rồi;
② Giòn: Bánh chiên giòn quá;
③ Nỏ: Củi phơi nỏ rồi;
④ Sốt ruột: Sốt ruột, nóng ruột; Sốt ruột vô cùng;
⑤ Than luyện, than cốc: Than cốc; Luyện cốc;
⑥ [Jiao] (Họ) Tiêu.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Phỏng lửa — Nám đen lại.
Từ ghép
cô tiêu • đoàn tiêu • tam tiêu • tâm tiêu • thiêu tiêu • tiêu đầu lạn ngạch • tiêu điểm • tiêu điểm

tiều
phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn
1. (Tính) Bị cháy, bị sém lửa. ◎Như: “tiêu hắc” đen thui (bị cháy), “tiêu thổ” đất cháy sém.
2. (Tính) Vàng gần như đen (màu sắc). ◇Đào Hoằng Cảnh : “Tâm bi tắc diện tiêu, não diệt tắc phát tố” , (Chân cáo , Quyển nhị).
3. (Tính) Khô, giòn. ◇Đỗ Phủ : “Thần tiêu khẩu táo hô bất đắc, Quy lai ỷ trượng tự thán tức” , (Mao ốc vi thu phong sở phá ca ) Môi khô miệng rát, kêu mà không được, Quay về, chống gậy, thở than.
4. (Tính) Cong queo, nhăn nheo. ◇Chiến quốc sách : “Y tiêu bất thân, đầu trần bất khứ” , (Ngụy sách tứ ).
5. (Động) Cháy khét, cháy đen. ◎Như: “thiêu tiêu” cháy đen.
6. (Động) Lo buồn, khổ não. ◎Như: “tâm tiêu” nóng ruột, phiền não. ◇Nguyễn Tịch : “Chung thân lí bạc băng, Thùy tri ngã tâm tiêu” , (Vịnh hoài ) Suốt đời giẫm trên băng giá mỏng, Ai biết lòng ta buồn khổ?
7. (Danh) Cơm cháy.
8. (Danh) Bộ vị trong thân thể người ta (Trung y). § Xem “tam tiêu” .
9. (Danh) Tên nước thời cổ, nay ở vào khoảng tỉnh “Hà Nam” .
10. (Danh) § Thông .
11. (Danh) Họ “Tiêu”.
12. Một âm là “tiều”. § Thông: , , .
Từ điển Thiều Chửu
① Cháy bỏng, cháy sém.
② Tam tiêu ba mạng mỡ dính liền với các tạng phủ.
③ Ðoàn tiêu cái lều tranh.
④ Lo buồn khổ não gọi là tâm tiêu .
⑤ Khét, mùi lửa.
⑥ Một âm là chữ tiều. Cùng nghĩa với chữ tiều .
Từ điển Trần Văn Chánh
Như (bộ ).Phương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書