Kanji Version 13
logo

  

  

渡 độ  →Tra cách viết của 渡 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 12 nét - Bộ thủ: 水 (4 nét) - Cách đọc: ト、わた-る、わた-す
Ý nghĩa:
băng qua, tới, đưa, transit

độ [Chinese font]   →Tra cách viết của 渡 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 12 nét - Bộ thủ: 水
Ý nghĩa:
độ
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
1. vượt qua
2. cứu giúp
3. bến đò
Từ điển trích dẫn
1. (Động) Từ bờ này sang bờ kia. ◎Như: “độ hà” qua sông. ◇Lí Hoa : “Vạn lí bôn tẩu, liên niên bộc lộ. Sa thảo thần mục, hà băng dạ độ” , . , (Điếu cổ chiến trường văn ) (Lính thú) rong ruổi ngoài muôn dặm, phơi sương hết năm này qua năm khác. Sáng chăn ngựa trên bãi cỏ sa mạc, đêm lội qua băng giá trên sông.
2. (Động) Đi qua, vượt qua. ◇Nguyễn Du : “Vạn lí đan xa độ Hán quan” (Nam Quan đạo trung ) Trên đường muôn dặm, chiếc xe lẻ loi vượt cửa ải nhà Hán.
3. (Động) Giao phó, chuyển giao. ◎Như: “nhượng độ” chuyển giao quyền trên tài sản của mình cho người khác, “dẫn độ” giao phó tội phạm (*) đang ở nước này sang nước khác có trách nhiệm truy tố hoặc xử phạt. § Ghi chú: (*) Ngoại trừ chính trị phạm, theo Quốc tế công pháp.
4. (Danh) Bến đò, bến sông. ◇Vương Duy : “Hoang thành lâm cổ độ, Lạc nhật mãn thu san” , 滿 (Quy Tung san tác ) Từ thành hoang nhìn xuống bến đò xưa, Trời chiều bao phủ khắp núi mùa thu.
Từ điển Thiều Chửu
① Qua, từ bờ này sang bờ kia gọi là độ.
② Bên đó, chỗ bến đò để chở người qua sông gọi là độ khẩu .
③ Cứu vớt cho người qua cơn khổ ách gọi là tế độ .
④ Giao phó.
Từ điển Trần Văn Chánh
①Sang, qua, vượt qua (sông): Sang ngang, sang sông; Bay qua Thái Bình Dương; Vượt qua thời kì khó khăn;
② Bến đò: Bến đò Mĩ Thuận;
③ (văn) Tế độ, cứu vớt;
④ (văn) Giao phó.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Bến đò — Đi đò qua sông — Giúp đỡ. Cũng như chữ Độ .
Từ ghép
bài độ • bài độ • cạnh độ • cổ độ • dẫn độ • độ đầu • độ phu • độ thoát • quá độPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書