Kanji Version 13
logo

  

  

涯 nhai  →Tra cách viết của 涯 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 11 nét - Bộ thủ: 水 (4 nét) - Cách đọc: ガイ
Ý nghĩa:
bến nước, chân trời, horizon

nhai [Chinese font]   →Tra cách viết của 涯 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 11 nét - Bộ thủ: 水
Ý nghĩa:
nhai
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
bờ, bến
Từ điển trích dẫn
1. (Danh) Bờ bến, bờ nước. ◇Nguyễn Trãi : “Bồng Lai Nhược Thủy yểu vô nhai” (Họa hữu nhân yên hà ngụ hứng ) Non Bồng nước Nhược mờ mịt không bờ bến.
2. (Danh) Biên tế, cực hạn. ◎Như: “vô nhai” vô tận, không giới hạn. ◇Trang Tử : “Ngô sanh dã hữu nhai, nhi tri dã vô nhai” , (Dưỡng sanh chủ ) Đời ta thì có bờ bến (giới hạn), mà cái biết thì không bờ bến (vô tận).
3. (Danh) Phương diện, khu vực. ◇Lưu Vũ Tích : “Từ nhân các tại nhất nhai cư” (Thù vận Châu Lệnh Hồ tướng công ) Những người làm từ mỗi người ở một phương.
4. (Danh) Chỗ hổng, khe hở.
5. (Động) Hạn chế, ước thúc.
6. (Động) Đo, lường. ◇Mạnh Giao : “Trách hải thùy năng nhai” (Điếu Nguyên Lỗ San ) Biển sâu ai dò được?
Từ điển Thiều Chửu
① Bờ bến, cái gì vô cùng vô tận gọi là vô nhai .
Từ điển Trần Văn Chánh
Bờ, bờ bến, chân trời: Chân trời góc biển; Không bờ bến; Lòng tham muốn của con người là không có bờ bến; Đời sống của con người là có bờ bến, mà cái biết thì không có bờ bến, lấy cái có bờ bến để theo đuổi cái không bờ bến, là nguy lắm vậy (Lão tử).
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Bờ nước — Giới hạn — Vùng đất.
Từ ghép
hải giác thiên nhai • nhai hạn • nhai ngạn • nhai phân • nhai tế • sinh nhai • tân nhai • thiên nhai • vô nhaiPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書