Kanji Version 13
logo

  

  

治 trị  →Tra cách viết của 治 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 8 nét - Bộ thủ: 水 (4 nét) - Cách đọc: ジ、チ、おさ-める、おさ-まる、なお-る、なお-す
Ý nghĩa:
cai trị, govern

trì, trị [Chinese font]   →Tra cách viết của 治 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 8 nét - Bộ thủ: 水
Ý nghĩa:
trì
phồn & giản thể

Từ điển Thiều Chửu
① Sửa.
② Trừng trị.
③ Một âm là trị. Sửa trị, như tràng trị cửu an (Minh sử ) trị yên lâu dài.
④ Chỗ quan chánh phủ địa phương đóng gọi là trị, như tỉnh trị , huyện trị , v.v. Dân đối với quan gọi là trị hạ dưới quyền cai trị.
⑤ So sánh.

trị
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
cai trị
Từ điển trích dẫn
1. (Động) Sửa chữa. ◇Tô Thức : “Dư chí Phù Phong chi minh niên, thủy trị quan xá” , (Hỉ vũ đình kí ) Tôi đến Phù Phong năm trước thì năm sau mới sửa lại quan nha.
2. (Động) Trừng trị, trừng phạt. ◎Như: “trị tội” xử tội.
3. (Động) Sắp xếp, lo liệu, sửa soạn, quản lí. ◎Như: “trị quốc” lo liệu nước, “tràng trị cửu an” (Minh sử ) trị yên lâu dài, “trị tửu tiễn hành” đặt rượu đưa tiễn.
4. (Động) Chữa bệnh. ◎Như: “trị bệnh” chữa bệnh, chẩn bệnh, “y trị” chữa bệnh bằng thuốc.
5. (Động) Nghiên cứu. ◎Như: “chuyên trị cổ văn tự” chuyên nghiên cứu văn tự cổ.
6. (Động) Kinh doanh. ◎Như: “trị sản” kinh doanh tài sản. ◇Liêu trai chí dị : “Cư quan liêm, đắc bổng bất trị sanh sản, tích thư doanh ốc” , , (Thư si ) Làm quan thanh liêm, có bổng lộc không vụ làm giàu tậu điền sản, chỉ chứa sách đầy nhà.
7. (Danh) Việc cai trị.
8. (Danh) Trụ sở, chỗ quan chánh phủ đóng. ◎Như: “tỉnh trị” , “huyện trị” .
9. (Tính) Dân đối với quan. ◎Như: “trị hạ” dân đối với quan tự xưng.
Từ điển Thiều Chửu
① Sửa.
② Trừng trị.
③ Một âm là trị. Sửa trị, như tràng trị cửu an (Minh sử ) trị yên lâu dài.
④ Chỗ quan chánh phủ địa phương đóng gọi là trị, như tỉnh trị , huyện trị , v.v. Dân đối với quan gọi là trị hạ dưới quyền cai trị.
⑤ So sánh.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Trị, cai trị, quản lí: Tự trị; Trị nước; Quản lí (trông nom) gia đình; Trị yên lâu dài;
② Trị thuỷ, chữa: Công trình trị thuỷ sông Hoài;
③ Trừng trị;
④ Chữa, trị (bệnh): Bệnh của tôi đã chữa khỏi; Bệnh không thể chữa được;
⑤ Diệt, trừ: Diệt châu chấu; Trừ sâu hại;
⑥ Nghiên cứu: Chuyên nghiên cứu văn tự cổ;
⑦ Thái bình, yên ổn: Đất nước thái bình;
⑧ (văn) So sánh;
⑨ (cũ) Trụ sở: Trụ sở tỉnh;
⑩ [Zhì] (Họ) Trị.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Yên ổn tốt đẹp. Td: Thịnh trị — Làm cho yên ổn — Sắp đặt công việc — Sửa sang cho tốt đẹp — Chữa bệnh.
Từ ghép
án trị • âm trị • bình trị • cai trị • căn trị • chánh trị kinh tế học • chẩn trị • chính trị • chính trị gia • chính trị phạm • chuyên trị • cứu trị • dân trị • dĩ độc trị độc • lại trị • nội trị • pháp trị • phu trị • quản trị • quảng trị • tá trị • thịnh trị • thống trị • trị an • trị bệnh • trị binh • trị bình • trị gia • trị hạ • trị kinh • trị lí • trị liệu • trị loạn • trị quốc • trị sự • trị tâm • trị thế • trị thuỷ • trị tội • trừng trị • tự trị • văn trịPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書