Kanji Version 13
logo

  

  

気 khí  →Tra cách viết của 気 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 6 nét - Bộ thủ: 气 (4 nét) - Cách đọc: キ、ケ
Ý nghĩa:
tinh thần, cảm giác.., feeling

khí  →Tra cách viết của 気 trên Jisho↗

Từ điển hán nôm
Số nét: 6 nét - Bộ thủ: 气 (4 nét)
Ý nghĩa:
khí
phồn thể

Từ điển phổ thông
khí, hơi
Phương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書