Kanji Version 13
logo

  

  

毛 mao  →Tra cách viết của 毛 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 4 nét - Bộ thủ: 毛 (4 nét) - Cách đọc: モウ、け
Ý nghĩa:
lông, tóc, hair

mao, [Chinese font]   →Tra cách viết của 毛 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 4 nét - Bộ thủ: 毛
Ý nghĩa:
mao
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
sợi lông
Từ điển trích dẫn
1. (Danh) Lông. ◎Như: “mao bút” bút lông, “mao trùng” sâu róm.
2. (Danh) Râu, tóc. ◎Như: “nhị mao” người đã hai thứ tóc (tuổi tác). ◇Hạ Chi Chương : “Thiếu tiểu li gia lão đại hồi, Hương âm vô cải tấn mao thôi” , (Hồi hương ngẫu thư ) Lúc nhỏ tuổi xa nhà, đến khi già cả trở về, Giọng nói quê nhà không đổi, tóc mai suy kém.
3. (Danh) Mốc, meo. ◎Như: “man đầu phóng cửu liễu, tựu yếu trưởng mao” , bánh bột để lâu, sắp bị lên mốc rồi.
4. (Danh) Mượn chỉ loài thú. ◇Phạm Trọng Yêm : “Hạ miện quần mao độn” (Điêu ngạc tại thu thiên ) Dưới trông bầy thú chạy trốn.
5. (Danh) Cây cỏ. § Thông “mao” . ◎Như: “bất mao chi địa” đất không có cây cỏ.
6. (Danh) Tục dùng thay chữ “hào” , nói về “hào li” .
7. (Danh) Tên một binh khí thời xưa.
8. (Danh) Hào (tiền). § Tục dùng như “giác” .
9. (Danh) Họ “Mao”.
10. (Tính) Thô, không tinh tế, chưa gia công. ◎Như: “mao thiết” sắt thô, “mao tháo” thô tháo, xù xì.
11. (Tính) Chưa thuần tịnh. ◎Như: “mao trọng” trọng lượng kể cả bao bì, “mao lợi” tổng lợi nhuận.
12. (Tính) Nhỏ bé, nhỏ nhặt. ◎Như: “mao cử tế cố” đưa ra những cái nhỏ mọn, “mao hài tử” nhóc con.
13. (Tính) Lờ mờ, mô hồ. ◇Khắc Phi : “Lí Khắc đài đầu vọng thiên, nhất loan mao nguyệt, kỉ khỏa sơ tinh” , , (Xuân triều cấp , Thập lục) Lí Khắc ngẩng đầu nhìn trời, một vành cung trăng lờ mờ, vài ngôi sao thưa thớt.
14. (Động) Nổi giận, phát cáu.
15. (Động) Sợ hãi, hoảng sợ. ◎Như: “hách mao liễu” làm cho phát khiếp, “mao cước kê” chân tay luống cuống, hành động hoảng hốt.
16. (Động) Sụt giá, mất giá. ◎Như: “hóa tệ mao liễu” tiền tệ sụt giá.
17. (Phó) Khoảng chừng, vào khoảng, đại ước. ◇Mao Thuẫn : “Mao toán toán dã hữu nhị thập vạn” (Đa giác quan hệ ) Tính ra ước độ hai mươi vạn.
Từ điển Thiều Chửu
① Lông, giống thú có lông kín cả mình nên gọi là mao trùng .
② Râu tóc người ta cũng gọi là mao, như nhị mao người đã hai thứ tóc (tuổi tác).
③ Loài cây cỏ, như bất mao chi địa đất không có cây cỏ.
④ Tục gọi đồ gì làm thô kệch không được tinh tế gọi là mao. Phàm nói vật gì nhỏ mà nhiều cũng gọi là mao, như mao cử tế cố cử cả những phần nhỏ mọn.
⑤ Nhổ lông. Tục dùng thay chữ hào nói về hào li.
⑥ Một âm là mô. Không.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Lông: Lông vũ; Lông dê, lông cừu;
② (văn) Râu tóc: (Đầu đã) hai thứ tóc;
③ Cây cỏ: Đất không có cây cỏ, đất khô cằn;
④ Mốc: Bánh mì hấp để lâu sẽ bị mốc;
⑤ Thô, chưa gia công, gộp: Sắt thô; Lãi gộp;
⑥ Nhỏ, bé: Nhóc con; Nêu cả những điều nhỏ nhặt;
⑦ Tiền tệ sụt giá: Tiền mất giá;
⑧ Bừa, cẩu thả, ẩu: Làm ẩu, làm cẩu thả;
⑨ Sợ hãi, ghê rợn, khiếp: Trong lòng thấy ghê rợn; Lần này làm cho hắn sợ khiếp vía;
⑩ (đph) Phát cáu, tức giận;
⑪ (khn) Hào (đơn vị tiền tệ) (như );
⑫ [Máo] (Họ) Mao.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Lông thú vật — Chỉ chung tóc lông trên thân thể người — Chỉ cây cỏ trên mặt đất — Nhỏ bé, ít ỏi — Thô xấu — Tên một bộ chữ Trung Hoa — Một âm là Mô. Xem Mô.
Từ ghép
âm mao • bất mao • căn mao • cương mao • cương mao • hồng mao • mao bệnh • mao bút • mao bút • mao cốt tủng nhiên • mao cử • mao khổng • mao phát • mao quản • mao vật • mao vũ • mao y • nhu mao • như mao ẩm huyết • phượng mao • vũ mao • xuy mao cầu tì • xuy mao cầu tỳ


phồn & giản thể

Từ điển Thiều Chửu
① Lông, giống thú có lông kín cả mình nên gọi là mao trùng .
② Râu tóc người ta cũng gọi là mao, như nhị mao người đã hai thứ tóc (tuổi tác).
③ Loài cây cỏ, như bất mao chi địa đất không có cây cỏ.
④ Tục gọi đồ gì làm thô kệch không được tinh tế gọi là mao. Phàm nói vật gì nhỏ mà nhiều cũng gọi là mao, như mao cử tế cố cử cả những phần nhỏ mọn.
⑤ Nhổ lông. Tục dùng thay chữ hào nói về hào li.
⑥ Một âm là mô. Không.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Không có gì — Một âm là Mao. Xem Mao.Phương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書