Kanji Version 13
logo

  

  

歩 bộ  →Tra cách viết của 歩 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 8 nét - Bộ thủ: 止 (4 nét) - Cách đọc: ホ、ブ、(フ)、ある-く、あゆ-む
Ý nghĩa:
đi bộ, walk

bộ  →Tra cách viết của 歩 trên Jisho↗

Từ điển hán nôm
Số nét: 8 nét - Bộ thủ: 止 (4 nét)
Ý nghĩa:
bộ
phồn thể

Từ điển phổ thông
1. đi chân
2. bướcPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書