Kanji Version 13
logo

  

  

朽 hủ  →Tra cách viết của 朽 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 6 nét - Bộ thủ: 木 (4 nét) - Cách đọc: キュウ、く-ちる
Ý nghĩa:
thối, mục, decay

hủ [Chinese font]   →Tra cách viết của 朽 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 6 nét - Bộ thủ: 木
Ý nghĩa:
hủ
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
gỗ mục
Từ điển trích dẫn
1. (Động) Mục nát, hủy hoại. ◎Như: “hủ hoại” bại hoại, hủy hoại. ◇Tô Thức : “Tướng quân tắc dữ thảo mộc đồng hủ, mi lộc câu tử” , 鹿 (Hoài Âm Hầu miếu kí ) Tướng quân hẳn với cỏ cây cùng mục nát, với hươu nai cùng chết.
2. (Động) Tiêu mòn, mai một. ◎Như: “vĩnh thùy bất hủ” mãi mãi không mai một.
3. (Tính) Mục, thối, nát. ◎Như: “hủ mộc” gỗ mục. ◇Luận Ngữ : “Hủ mộc bất khả điêu dã, phẩn thổ chi tường bất khả ô dã” , (Công Dã Tràng ) Gỗ mục không thể chạm khắc được, vách bằng đất dơ không thể trát được.
4. (Tính) Già yếu, suy nhược. ◎Như: “lão hủ” già yếu. ◇Lí Hạ : “Trường An hữu nam nhi, Nhị thập tâm dĩ hủ” , (Tặng Trần Thương ) Ở Trường An có chàng trai, Mới hai mươi tuổi mà tấm lòng đã suy bại.
Từ điển Thiều Chửu
① Gỗ mục, phàm vật gì thối nát đều gọi là hủ cả.
② Suy yếu vô dụng, như lão hủ già cả không làm gì được nữa.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Mục nát, mục. 【】hủ mộc [xiưmù] Gỗî mục. (Ngb) Con người không thể đào tạo nên gì được;
② Già cỗi, suy yếu vô dụng: Già khụ, già cấc, già cả không làm gì được nữa.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Gỗ mục — Mục nát — Suy bại.
Từ ghép
bại hủ • bất hủ • suy hủ • tam bất hủPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書