Kanji Version 13
logo

  

  

hiểu [Chinese font]   →Tra cách viết của 曉 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 16 nét - Bộ thủ: 日
Ý nghĩa:
hiểu
phồn thể

Từ điển phổ thông
trời sáng
Từ điển trích dẫn
1. (Danh) Sớm. ◎Như: “phá hiểu” lúc mới tờ mờ sáng.
2. (Động) Biết, rõ, hiểu rõ. ◇Tư Mã Thiên : “Vị năng tận minh, minh chủ bất hiểu” (Báo Nhậm Thiếu Khanh thư ) Chưa được bày tỏ hết lẽ, minh chủ không hiểu rõ.
3. (Động) Bảo cho biết. ◎Như: “hiểu thị” bảo cho đều biết rõ.
Từ điển Thiều Chửu
① Sớm, lúc mới hơi mờ mờ sáng gọi là phá hiểu .
② Biết, rõ (hiểu rõ).
③ Bảo cho biết, như hiểu thị bảo cho đều biết rõ.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Sáng sớm, tảng sáng: Tiếng gà gáy sáng; Tờ mờ sáng;
② Biết, hiểu rõ: Mọi nhà đều biết;
③ Làm cho biết: Công bố cho biết.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Trời bắt đầu sáng — Sáng sủa, nhiều ánh sáng — Biết rõ — Bảo cho biết.
Từ ghép
am hiểu • bất hiểu sự • hiểu dụ • hiểu đắc • hiểu phong • hiểu thị • phá hiểu • yết hiểuPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書