Kanji Version 13
logo

  

  

星 tinh  →Tra cách viết của 星 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 9 nét - Bộ thủ: 日 (4 nét) - Cách đọc: セイ、(ショウ)、ほし
Ý nghĩa:
ngôi sao, star

tinh [Chinese font]   →Tra cách viết của 星 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 9 nét - Bộ thủ: 日
Ý nghĩa:
tinh
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
1. ngôi sao
2. sao Tinh (một trong Nhị thập bát tú)
Từ điển trích dẫn
1. (Danh) Sao. ◎Như: “hằng tinh” sao đứng, “hành tinh” sao đi, “tuệ tinh” sao chổi. ◇Tào Tháo : “Minh nguyệt tinh hi, Ô thước nam phi” , (Đoản ca hành ) Trăng sáng sao thưa, Quạ bay về nam.
2. (Danh) Tỉ dụ vật gì nhỏ lấm tấm hoặc lấp lánh. ◎Như: “du tinh thủy điểm” lấm tấm vấy bẩn trên quần áo, “nhãn mạo kim tinh” mắt đổ đom đóm.
3. (Danh) Tỉ dụ sự gì hoặc nhân vật được chú ý, say mê, sùng bái. ◎Như: “ca tinh” thần tượng ca nhạc, “minh tinh” ngôi sao sáng (màn bạc, ...), “cứu tinh” vị cứu tinh.
4. (Danh) Hoa cân, tức là những điểm nhỏ trắng ghi trọng lượng trên cán cân. ◇Hồng Lâu Mộng : “Xạ Nguyệt tiện nã liễu nhất khối ngân tử, đề khởi đẳng tử lai vấn Bảo Ngọc: Na thị nhất lượng đích tinh nhi?” 便, : ? (Đệ ngũ thập nhất hồi) Xạ Nguyệt liền lấy một cục bạc, cầm cái cân tiểu li lại hỏi Bảo Ngọc: Cái hoa một lạng ở chỗ nào?
5. (Danh) Tên một thứ âm nhạc.
6. (Danh) Sao “Tinh”, một ngôi sao trong nhị thập bát tú.
7. (Danh) Họ “Tinh”.
8. (Tính) Nhỏ, vụn vặt. ◎Như: “linh tinh” vụn vặt, “tinh hỏa liệu nguyên” đốm lửa nhỏ có thể cháy lan cả cánh đồng (ý nói thiếu thận trọng trong những việc nhỏ có thể biến thành tai họa).
9. (Tính) Bạc, trắng. ◎Như: “tinh tinh bạch phát” tóc trắng phau phau.
10. (Tính) Liên hệ về sao trời. ◎Như: “tinh gia” người coi các sao để nghiệm tốt xấu, “tinh sĩ” thầy số, xem ngày tháng sinh đẻ rồi lấy các ngôi sao ra mà tính số vận.
11. (Phó) Nhiều và rải khắp. ◎Như: “tinh la kì bố” chi chít, lúc nhúc.
12. (Phó) Cấp tốc, vội vàng. ◇Phan Nhạc : “Vũ hịch tinh trì” (Thế tổ vũ đế hoàng đế lụy ) Hịch lệnh chạy tới tấp vội vàng.
Từ điển Thiều Chửu
① Sao, như hằng tinh sao đứng, hành tinh sao đi, vệ tinh sao hộ vệ, tuệ tinh sao chổi, v.v.
② Sao đêm mọc nhiều, sáng lặn dần, cho nên vật gì thưa ít gọi là liêu lạc thần tinh vắng vẻ như sao ban sáng.
③ Sao nhỏ mà nhiều, cho nên số gì nhỏ mọn gọi là linh tinh , từng giọt, từng cái, như tinh tinh bạch phát tóc bạc từng sợi.
④ Nghề tinh tường, người coi về các việc xem sao để nghiệm tốt xấu gọi là tinh gia , xem ngày tháng sinh đẻ rồi lấy các ngôi sao ra mà tính số vận người gọi là tinh sĩ thầy số.
⑤ Sao tinh, một ngôi sao trong nhị thập bát tú.
⑥ Hoa cân, trong cán cân dùng hoa trắng ghi số cân lạng, v.v. gọi là tinh.
⑦ Tên một thứ âm nhạc.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Sao: Trăng tỏ sao thưa; Sao chổi; Lại ngặt vì tuấn kiệt như sao buổi sớm, nhân tài như lá mùa thu (Bình Ngô đại cáo);
② Đốm nhỏ, lấm tấm, chút đỉnh: Một chút đỉnh; Đốm lửa nhỏ;
③ Những chấm ghi làm chuẩn trên cán cân;
④ Ngôi sao điện ảnh;
⑤ Về đêm, (thuộc về) ban đêm;
⑥ Một nhạc khí thời cổ;
⑦ Sao Tinh;
⑧ [Xíng] (Họ) Tinh.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Ngôi sao trên trời.
Từ ghép
bạn tinh • bột tinh • chiêm tinh • chuẩn tinh • cự tinh • cứu tinh • đa tinh • đại hành tinh • hạ cá tinh kỳ • hạ cá tinh kỳ • hành tinh • hoả tinh • hung tinh • khách tinh • kim tinh • linh tinh • lưu tinh • minh tinh • mộc tinh • phúc tinh • quân công bội tinh • sảng nhược nhật tinh • sát tinh • thọ tinh • thọ tinh 寿 • thổ tinh • thuỷ tinh • tiểu tinh • tinh cầu • tinh kì • tinh kì nhật • tinh kỳ • tinh lang • tinh sương • tinh thần • tinh thể • tinh thể • tinh toạ • tinh tú 宿 • tinh vân • tinh vân • tuệ tinh • vật hoán tinh di • vật hoán tinh di • vệ tinh • viêm tinh • yêu tinhPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書