Kanji Version 13
logo

  

  

昔 tích  →Tra cách viết của 昔 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 8 nét - Bộ thủ: 日 (4 nét) - Cách đọc: セキ、(シャク)、むかし
Ý nghĩa:
ngày xưa, long ago

tích [Chinese font]   →Tra cách viết của 昔 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 8 nét - Bộ thủ: 日
Ý nghĩa:
thác
phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn
1. (Tính) Xưa, trước. ◎Như: “tích nhật” ngày xưa. ◇Thôi Hiệu : “Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ, Thử địa không dư Hoàng Hạc Lâu” , (Hoàng hạc lâu ) Người xưa đã cưỡi chim hạc vàng bay đi, Ở đây chỉ còn trơ lại tòa lầu Hoàng Hạc.
2. (Tính) Xưa cũ, từ lâu. ◇Thi Kinh : “Tri nhi bất dĩ, Thùy tích nhiên hĩ” , (Trần phong , Mộ môn ) (Người trong nước đều) biết (là không tốt) nhưng vẫn không thôi (không sửa đổi), Vì đã quen thói từ lâu.
3. (Tính) Sau, cuối. ◇Lã Thị Xuân Thu : “Mạnh hạ chi tích, sát tam diệp nhi hoạch đại mạch” , (Nhậm địa ).
4. (Danh) Hôm qua. ◇Mạnh Tử : “Tích giả tật, kim nhật dũ, như chi hà bất điếu?” , , ? (Công Tôn Sửu hạ ). ◇Trang Tử : “Thị kim nhật thích Việt nhi tích chí dã” (Tề vật luận ) Hôm nay sang Việt mà đến từ hôm trước.
5. (Danh) Họ “Tích”.
6. Một âm là “tịch”. (Danh) Đêm. § Thông . ◎Như: “nhất tịch” một đêm. ◇Vương An Thạch : “Hậu dĩ hàn lâm học sĩ triệu, hội túc Kim San nhất tịch, kim phục kiến chi” , 宿, (Tặng Bảo Giác , Thi tự ).
7. (Danh) Thịt khô. § Thông . ◇Dật Chu thư : “Phần thái quái ngũ tịch” (Khí phục ).
8. Một âm là “thác”. (Động) Giao thác. § Thông “thác” . ◇Chu Lễ : “Lão ngưu chi giác diễn nhi thác” (Đông quan khảo công kí ) Sừng con bò già nhám và giao nhau.
9. Một âm là “thố”. (Động) Dùng. § Thông “thố” . ◇Thập lục kinh : “Bất pháp địa, binh bất khả thố” , (Binh dung ).
Từ điển Trần Văn Chánh
(văn) Xen kẽ (như , bộ ).

thố
phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn
1. (Tính) Xưa, trước. ◎Như: “tích nhật” ngày xưa. ◇Thôi Hiệu : “Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ, Thử địa không dư Hoàng Hạc Lâu” , (Hoàng hạc lâu ) Người xưa đã cưỡi chim hạc vàng bay đi, Ở đây chỉ còn trơ lại tòa lầu Hoàng Hạc.
2. (Tính) Xưa cũ, từ lâu. ◇Thi Kinh : “Tri nhi bất dĩ, Thùy tích nhiên hĩ” , (Trần phong , Mộ môn ) (Người trong nước đều) biết (là không tốt) nhưng vẫn không thôi (không sửa đổi), Vì đã quen thói từ lâu.
3. (Tính) Sau, cuối. ◇Lã Thị Xuân Thu : “Mạnh hạ chi tích, sát tam diệp nhi hoạch đại mạch” , (Nhậm địa ).
4. (Danh) Hôm qua. ◇Mạnh Tử : “Tích giả tật, kim nhật dũ, như chi hà bất điếu?” , , ? (Công Tôn Sửu hạ ). ◇Trang Tử : “Thị kim nhật thích Việt nhi tích chí dã” (Tề vật luận ) Hôm nay sang Việt mà đến từ hôm trước.
5. (Danh) Họ “Tích”.
6. Một âm là “tịch”. (Danh) Đêm. § Thông . ◎Như: “nhất tịch” một đêm. ◇Vương An Thạch : “Hậu dĩ hàn lâm học sĩ triệu, hội túc Kim San nhất tịch, kim phục kiến chi” , 宿, (Tặng Bảo Giác , Thi tự ).
7. (Danh) Thịt khô. § Thông . ◇Dật Chu thư : “Phần thái quái ngũ tịch” (Khí phục ).
8. Một âm là “thác”. (Động) Giao thác. § Thông “thác” . ◇Chu Lễ : “Lão ngưu chi giác diễn nhi thác” (Đông quan khảo công kí ) Sừng con bò già nhám và giao nhau.
9. Một âm là “thố”. (Động) Dùng. § Thông “thố” . ◇Thập lục kinh : “Bất pháp địa, binh bất khả thố” , (Binh dung ).
Từ điển Trần Văn Chánh
(văn) Xen kẽ (như , bộ ).tích
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
1. xưa, cũ, trước kia
2. đêm
Từ điển trích dẫn
1. (Tính) Xưa, trước. ◎Như: “tích nhật” ngày xưa. ◇Thôi Hiệu : “Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ, Thử địa không dư Hoàng Hạc Lâu” , (Hoàng hạc lâu ) Người xưa đã cưỡi chim hạc vàng bay đi, Ở đây chỉ còn trơ lại tòa lầu Hoàng Hạc.
2. (Tính) Xưa cũ, từ lâu. ◇Thi Kinh : “Tri nhi bất dĩ, Thùy tích nhiên hĩ” , (Trần phong , Mộ môn ) (Người trong nước đều) biết (là không tốt) nhưng vẫn không thôi (không sửa đổi), Vì đã quen thói từ lâu.
3. (Tính) Sau, cuối. ◇Lã Thị Xuân Thu : “Mạnh hạ chi tích, sát tam diệp nhi hoạch đại mạch” , (Nhậm địa ).
4. (Danh) Hôm qua. ◇Mạnh Tử : “Tích giả tật, kim nhật dũ, như chi hà bất điếu?” , , ? (Công Tôn Sửu hạ ). ◇Trang Tử : “Thị kim nhật thích Việt nhi tích chí dã” (Tề vật luận ) Hôm nay sang Việt mà đến từ hôm trước.
5. (Danh) Họ “Tích”.
6. Một âm là “tịch”. (Danh) Đêm. § Thông . ◎Như: “nhất tịch” một đêm. ◇Vương An Thạch : “Hậu dĩ hàn lâm học sĩ triệu, hội túc Kim San nhất tịch, kim phục kiến chi” , 宿, (Tặng Bảo Giác , Thi tự ).
7. (Danh) Thịt khô. § Thông . ◇Dật Chu thư : “Phần thái quái ngũ tịch” (Khí phục ).
8. Một âm là “thác”. (Động) Giao thác. § Thông “thác” . ◇Chu Lễ : “Lão ngưu chi giác diễn nhi thác” (Đông quan khảo công kí ) Sừng con bò già nhám và giao nhau.
9. Một âm là “thố”. (Động) Dùng. § Thông “thố” . ◇Thập lục kinh : “Bất pháp địa, binh bất khả thố” , (Binh dung ).
Từ điển Thiều Chửu
① Xưa, trước, như tích nhật ngày xưa.
② Ðêm, như nhất tích một đêm.
③ Lâu ngày.
④ Thịt khô.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Trước kia, thời trước: So sánh trước kia và bây giờ; Xưa lúc tôi chưa được sinh ra (Vương Phạm Chí thi); Năm trước, năm xưa, năm kia; Ngày trước, ngày xưa, ngày kia;
② (văn) Đêm: Một đêm;
③ (văn) Lâu ngày;
④ (văn) Cuối, đầu mút: Cuối tháng tư;
⑤ (văn) Thịt khô (dùng như , bộ ).
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Xưa. Cũ. Lúc trước — Ban đêm. Td: Nhất tích ( một đêm ) — Thịt phơi khô để dành.
Từ ghép
bình tích • cổ tích • kim tích • tích giả • tích nhật • tích niên • tích tửu • ức tích • vãng tích

tịch


Từ điển trích dẫn
1. (Tính) Xưa, trước. ◎Như: “tích nhật” ngày xưa. ◇Thôi Hiệu : “Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ, Thử địa không dư Hoàng Hạc Lâu” , (Hoàng hạc lâu ) Người xưa đã cưỡi chim hạc vàng bay đi, Ở đây chỉ còn trơ lại tòa lầu Hoàng Hạc.
2. (Tính) Xưa cũ, từ lâu. ◇Thi Kinh : “Tri nhi bất dĩ, Thùy tích nhiên hĩ” , (Trần phong , Mộ môn ) (Người trong nước đều) biết (là không tốt) nhưng vẫn không thôi (không sửa đổi), Vì đã quen thói từ lâu.
3. (Tính) Sau, cuối. ◇Lã Thị Xuân Thu : “Mạnh hạ chi tích, sát tam diệp nhi hoạch đại mạch” , (Nhậm địa ).
4. (Danh) Hôm qua. ◇Mạnh Tử : “Tích giả tật, kim nhật dũ, như chi hà bất điếu?” , , ? (Công Tôn Sửu hạ ). ◇Trang Tử : “Thị kim nhật thích Việt nhi tích chí dã” (Tề vật luận ) Hôm nay sang Việt mà đến từ hôm trước.
5. (Danh) Họ “Tích”.
6. Một âm là “tịch”. (Danh) Đêm. § Thông . ◎Như: “nhất tịch” một đêm. ◇Vương An Thạch : “Hậu dĩ hàn lâm học sĩ triệu, hội túc Kim San nhất tịch, kim phục kiến chi” , 宿, (Tặng Bảo Giác , Thi tự ).
7. (Danh) Thịt khô. § Thông . ◇Dật Chu thư : “Phần thái quái ngũ tịch” (Khí phục ).
8. Một âm là “thác”. (Động) Giao thác. § Thông “thác” . ◇Chu Lễ : “Lão ngưu chi giác diễn nhi thác” (Đông quan khảo công kí ) Sừng con bò già nhám và giao nhau.
9. Một âm là “thố”. (Động) Dùng. § Thông “thố” . ◇Thập lục kinh : “Bất pháp địa, binh bất khả thố” , (Binh dung ).Phương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書