Kanji Version 13
logo

  

  

明 minh  →Tra cách viết của 明 trên Jisho↗

Kanji thường dụng Nhật Bản (Bảng 2136 chữ năm 2010)
Số nét: 8 nét - Bộ thủ: 日 (4 nét) - Cách đọc: メイ、ミョウ、あ-かり、あか-るい、あか-るむ、あか-らむ、あき-らか、あ-ける、あ-く、あ-くる、あ-かす
Ý nghĩa:
sáng, bright

minh [Chinese font]   →Tra cách viết của 明 trên Jisho↗

Từ điển hán tự
Số nét: 8 nét - Bộ thủ: 日
Ý nghĩa:
minh
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông
1. sáng
2. đời nhà Minh (Trung Quốc)
Từ điển trích dẫn
1. (Động) Hiểu, biết. ◎Như: “minh bạch” hiểu, “thâm minh đại nghĩa” hiểu rõ nghĩa lớn.
2. (Động) Làm sáng tỏ. ◇Lễ Kí : “Sở dĩ minh thiên đạo dã” (Giao đặc sinh ) Để làm cho sáng tỏ đạo trời vậy.
3. (Động) Chiếu sáng. ◇Thi Kinh : “Đông phương minh hĩ” (Tề phong , Kê minh ) Phương đông đã chiếu sáng rồi.
4. (Tính) Sáng. ◎Như: “minh nguyệt” trăng sáng, “minh tinh” sao sáng, “minh lượng” sáng sủa.
5. (Tính) Trong sáng. ◎Như: “thanh thủy minh kính” nước trong gương sáng.
6. (Tính) Có trí tuệ. ◎Như: “thông minh” thông hiểu, “minh trí” thông minh dĩnh ngộ.
7. (Tính) Công khai, không che giấu. ◎Như: “minh thương dị đóa, ám tiến nan phòng” , giáo đâm thẳng (công khai) dễ tránh né, tên bắn lén khó phòng bị.
8. (Tính) Sáng suốt. ◎Như: “minh chủ” bậc cầm đầu sáng suốt, “minh quân” vua sáng suốt.
9. (Tính) Ngay thẳng, không mờ ám. ◎Như: “minh nhân bất tố ám sự” người ngay thẳng không làm việc mờ ám, “quang minh lỗi lạc” sáng sủa dõng dạc.
10. (Tính) Sạch sẽ. ◇Trung Dung : “Tề minh thịnh phục” Ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ.
11. (Tính) Rõ ràng. ◎Như: “minh hiển” rõ ràng, “minh hiệu” hiệu nghiệm rõ ràng.
12. (Tính) Sang, sau (dùng cho một thời điểm). ◎Như: “minh nhật” ngày mai, “minh niên” sang năm.
13. (Danh) Sức nhìn của mắt, thị giác. ◇Lễ Kí : “Tử Hạ táng kì tử nhi táng kì minh” (Đàn cung thượng ) Ông Tử Hạ mất con (khóc nhiều quá) nên mù mắt. § Ghi chú: Vì thế mới gọi sự con chết là “táng minh chi thống” .
14. (Danh) Cõi dương, đối với cõi âm. ◎Như: “u minh” cõi âm và cõi dương.
15. (Danh) Sáng sớm. ◎Như: “bình minh” rạng sáng.
16. (Danh) Thần linh. ◎Như: “thần minh” thần linh, “minh khí” đồ vật chôn theo người chết.
17. (Danh) Nhà “Minh” (1368-1661), “Minh Thái tổ” là “Chu Nguyên Chương” đánh được nhà Nguyên lên làm vua lập ra nhà “Minh”.
18. (Danh) Họ “Minh”.
Từ điển Thiều Chửu
① Sáng, như minh tinh sao sáng, minh nguyệt trăng sáng. Dân tộc đã khai hoá gọi là văn minh .
② Sáng suốt, sáng suốt trong sạch, không bị ngoại vật nó che lấp gọi là minh, như cao minh cao sáng, minh giám soi sáng, minh sát xét rõ, v.v. Tục gọi quan trên là minh công nghĩa là vị quan sáng suốt, là theo nghĩa đó.
③ Phát minh, tỏ rõ, như phát minh tân lí phát minh ra lẽ mới, tự minh tâm khúc tự tỏ khúc nhôi (khúc nôi), minh minh như thử rành rành như thế, quang minh lỗi lạc sáng sủa dõng dạc, v.v.
④ Mắt sáng, như táng minh mù mắt, ông Tử Hạ con chết khóc mù mắt, vì thế mới gọi sự con người chết là táng minh chi thống .
⑤ Mới sáng, như bình minh vừa sáng, minh nhật ngày mai, minh niên sang năm v.v.
⑥ Thần minh, như các dùng về người chết gọi là minh khí .
⑦ Nhà Minh (1368-1644), Minh Thái tổ là Chu Nguyên Chương đánh được nhà Nguyên lên làm vua gọi là nhà Minh.
Từ điển Trần Văn Chánh
① Sáng: Trăng sáng; Trời sáng; Đèn đuốc sáng trưng;
② Rõ, rõ ràng: Hỏi rõ; Đen trắng rõ ràng; Đi đâu không rõ.【】minh minh [míngmíng] Rõ ràng, rành rành: Câu này rõ ràng là anh ấy nói, không cần phải hỏi nữa;
③ Công khai, để lộ ra: Có gì cứ nói ra;
④ Tinh mắt, sắc bén: Mắt tinh tai thính; Sắc sảo, sành sỏi;
⑤ (Lòng dạ) ngay thẳng, trong sáng: Người ngay thẳng không làm việc ám muội;
⑥ Thị giác: Mù cả hai mắt;
⑦ Biết rõ: Không rõ chân tướng; Không biết lợi hại;
⑧ Sang, sau (từ thời gian này đến thời gian sau): Hôm sau; Sáng hôm sau; Sang năm; Sang xuân, mùa xuân sang năm;
⑨ (văn) Ban ngày;
⑩ (văn) Người sáng suốt, người hiền minh;
⑪ (văn) Dương gian, cõi trần: Cõi âm và cõi trần;
⑫ (văn) Soi sáng, làm cho sáng: Bó đuốc còn đủ để soi (chiếu) sáng (Vương An Thạch: Du Bao Thiền sơn kí); Làm sáng cái đức sáng (Đại học);
⑬ (văn) Làm cho rõ, chứng tỏ, chứng minh;
⑭ [Míng] Triều Minh (Trung Quốc, năm 1368—1644);
⑮ [Míng] (Họ) Minh.
Từ điển Nguyễn Quốc Hùng
Sáng sủa — Rõ ràng. Đoạn trường tân thanh có câu: » Đôi ta chút nghĩa đèo bòng, đến nhà trước liệu nói sòng cho minh «. Buổi sáng — Ban ngày — Tên một triều đại Trung Hoa, từ năm 1368 tới năm 1643, gồm 12 đời, 16 vị vua. : Minh chủ: Ông vua sáng suốt.
Từ ghép
bạc minh • bạch hắc phân minh • bán thấu minh • bao minh • băng tuyết thông minh • bất minh • biện minh • biểu minh • bình minh • cao minh • chánh đại quang minh • chỉ minh • chiêu minh • chiếu minh • chú minh • chú minh • chứng minh • chước minh • chương minh • chưởng thượng minh châu • công minh • hiển minh • hướng minh • khải minh • lê minh • minh bạch • minh biện • minh châu • minh chính • minh công • minh đại • minh đạo • minh đô vương • minh đức • minh giải • minh giám • minh hiển • minh hiển • minh hoả chấp trượng • minh hương • minh kinh • minh lượng • minh lương • minh lương cẩm tú • minh mẫn • minh mệnh • minh mục • minh mục trương đảm • minh ngôn • minh nguyệt • minh nhật • minh niên • minh oan • minh phàn • minh quân • minh sát • minh tâm • minh thị • minh thiên • minh tín phiến • minh tịnh • minh tinh • minh tịnh • minh trí • minh triết • minh trước • minh xác • minh xác • minh xương • nghiêm minh • phát minh • phát minh • phân minh • quang minh • quang minh chính đại • quyết minh • sinh minh • sơn minh • tai sinh minh • thanh minh • thanh minh • thần minh • thông minh • thông minh • thuyết minh • tiêu minh • tiêu minh • tinh minh • tinh minh cán luyện • tra minh • trì minh • trứ minh • trừng minh • u minh • văn minh • xiển minh • xương minhPhương Mai Từ Điển - Tra Hán Việt ★ 芳梅辞典―漢字辞書